Wersja 333 (19.05.2020)

Nowa integracja

 • Enova » Amazon (Przesyłanie numerów listów przewozowych)
 • Navireo » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)
 • Subiekt GT » WooCommerce (Synchronizacja stanów magazyowych)
 • Wapro MAG » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

Wszystkie integracje

 • Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia ustawienie synchronizacji wstecznej dokumentów do przetworzenia.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcję uzupełniania pola numer Gadu-Gadu na karcie kontrahenta.
 • Dodano opcję przypisywania opiekuna kontrahenta na podstawie pól z zamówienia w BaseLinker.
 • Dodano opcję mapowania kontrahenta po polu Opiekun.
 • Poprawiono błąd przy zapisie mapowania przesunięć magazynowych.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Dostosowanie zapytań sql pod wersję 8.51.0.
 • Dodano informację o nieznalezionym magazynie lub firmie podanej w konfiguracji.

BaseLinker » WAPRO MAG (Generowanie dokumentów)

 • Ustawianie daty dokumentu WZ/FS według daty przyjęcia zamówienia w WAPRO.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość dodania atrybutów dokumentu bez definiowania źródła pochodzenia zamówienia.
 • Dodano mapowie serii dokumentów tworzonych w ERP.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Poprawa błędu z otwartym połączeniem.
 • Poprawiono wybór dokumentu z którego ma być generowany plik PDF.

Subiekt GT » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono wykorzystywanie atrybutów.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Podmieniono słowo w mapowaniu SGT z SKU na Symbol.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano opcję wyboru modułów handlu plus i kasa/bank plus.
 • Poprawiono sposób wyliczenia ilości stanów magazynowych.
 • Dodano funkcje obsługi dla towarów złożonych posiadających zestawy promocyjne - aktualizowane według stanu i możliwość do skompletowania.

Comarch ERP Optima » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Dodano funkcję obsługi dla towarów złożonych posiadających zestawy promocyjne - aktualizowane według stanu i możliwość do skompletowania.

Shoplo » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość dodania atrybutów dokumentu bez definiowania źródła pochodzenia zamówienia.

PrestaShop » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono mapowanie kosztów transportu.

PrestaShop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano klucz do nowego mapowania płatności.
 • Poprawiono mapowanie kosztów transportu.

PrestaShop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono mapowanie kosztów transportu.

 

Wersja 332 (12.05.2020)

Nowa integracja

 • BaseLinker » WAPRO MAG (Generowanie dokumentów)
 • Subiekt GT » Magento (Synchronizacja cen)
 • Navireo » Magento (Synchronizacja cen)
 • Comarch XL » FTP (Przesyłanie cen)
 • Allegro » Comarch XL (Przesyłanie zamówień)

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość ustawienia flagi "Odbiorca detaliczny" w nowym procesowaniu kontrahentów.
 • W nowym procesowaniu kontrahentów usunięto przycinanie NIP'u do 10 cyfr. 
 • Nowe procesowanie magazynów: obsługa mapowania magazynu źródłowego do docelowego.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd i teraz proszę użyć przycisku "synchronizuj teraz".
 • Dodano kolejne pole (identyfikator statusu) do zmapowania wartości przekazywanych do uwag.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość aktualizacji pozycji istniejących już zamówień w Comarch ERP Optima.
 • Tworzenie dokumentu WZ do stworzonej faktury.

Subiekt GT wysyłka E-mail

 • Dodano weryfikacje do serwera SMTP.

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie stanów magazynowych)

 • Zoptymalizowano metodę wyliczania możliwych kompletów do zmontowania oraz wyliczanie minimalnego składnika.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano możliwość przesyłania innych typów dokumentów takie, jak: zamówienia, paragony.
 • Dodano mapowanie wzorców wydruku zależnie od statusu BaseLinker oraz kategorii dokumentu w Subiekt GT.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Dodano funkcję, która zapisuje lokalnie u klienta produkty, które nie zostały zmapowane pomiędzy systemem E-commerce i ERP.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono błąd podczas mapowania z wykorzystaniem symbolu.
 • Poprawiono wczytywanie ustawień dotyczących interwału synchronizacji.

Subiekt GT » Allegro (Synchronizacja cen)

 • Dodano funkcje która zapisuje lokalnie u klienta produkty, które nie zostały zmapowane pomiędzy systemem E-commerce i ERP.

Subiekt GT » Amazon (Invoicing)

 • Dodano mapowanie wzorca wydruku na podstawie magazynu dokumentu w Subiekcie.

Comarch ERP Optima wysyłka E-mail

 • Poprawiono pobieranie listy kontrahentów posiadających atrybut podany w scenariuszu.
 • Dodano komunikaty oraz weryfikację danych do serwera SMTP.
 • Poprawiono walidację w scenariuszu.

PrestaShop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Przesyłanie nazwy statusu zamówienia do wybranego pola własnego.

 

Wersja 331(05.05.2020)

Nowa integracja

 • Subiekt GT » Allegro (Synchronizacja cen)
 • Subiekt GT » Magento (Aktualizacja stanów magazynowych)
 • Navireo » Magento (Aktualizacja stanów magazynowych)
 • LivePrice » Comarch XL (Synchronizacja cen)

BaseLinker » Comach ERP XL (Przesyłanie zamówień)

 • Obsługa dokumentów FS/PA.
 • Mapowanie usług transportowych.
 • Mapowanie serii dokumentów.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Rozbudowano mapowanie serii dokumentu do źródła zamówienia o jego ID.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodanie vendora, który poprawia kontrahentów zagranicznych z NIP'em krótszym niż 10 znaków.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano przypisywanie handlowca do kontrahenta, ustawianie ilości dni do zapłaty należności i zobowiązań.

Subiekt GT » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Dodano możliwość przesyłania ilości zestawów możliwych do skompletowania.

Comarch Optima wysyłka Email

 • Poprawiono walidację podania ID.

Navireo » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Udostępniono klientom wcześniej już istniejącego vendora dotyczącego przesyłania ilości dla kompletów.

Prestashop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę stawek VAT, zostaje wyliczana w trakcie pobierania zamówień.

 

Wersja 330 (28.04.2020)

Nowa integracja

 • Comarch XL » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych).
 • Comarch XL » BaseLinker (Synchronizacja cen).
 • Comarch XL » Shoper (Synchronizacja stanów magazynowych).
 • Comarch XL » Shoper (Synchronizacja cen).

Zamówienia do Subiekt GT

 • Poprawiono wyświetlany komunikat skąd pobierane są zamówienia.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Optymalizacja ilości pobieranych zamówień do integracji.
 • Optymalizacja pobieranych zamówień posiadających faktury.

Subiekt GT » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Zmiana pytania odnośnie magazynów w BaseLinkerze.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Nowe procesowanie produktów: poprawiono skracanie nazwy usługi jednorazowej.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono wczytywanie pola "Imię i Nazwisko - Płatnik".

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Dodano możliwość wysyłki paragonów z określonym w konfiguracji wzorcem wydruku.
 • Dodano możliwość wysyłki dokumentów na adres wskazany w atrybucie kontrahenta.

Zamówienia do Subiekt nexo PRO

 • Poprawiono wyświetlany komunikat skąd pobierane są zamówienia.

Zamówienia do Navireo

 • Poprawiono wyświetlany komunikat skąd pobierane są zamówienia.

Zamówienia do PrestaShop

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów.

PrestaShop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Wprowadzono zmiany, które umożliwiają wykorzystanie funkcji dostępnych w innych integracjach z  Subiekt nexo PRO lub PrestaShop.

Integracje z ErpBox

 • Dodano dodatkowe informacje podczas przesyłania zapytań w celu szybszej weryfikacji błędów oraz komunikaty związane z z tokenami klienta.

 

Wersja 329 (2020.04.20)

Nowa integracja

 • Navireo » BaseLinker

Subiekt GT wysyłka E-maili

 • Dodanie wyboru nazwy wygenerowanego pliku .pdf (Numer dokumentu albo wewnętrzny identyfikator). Dla nowych klientów domyślnie - numer dokumentu.
 • Obsługa wybranych znaczników dynamicznych dla BaseLinkera - TUTAJ!

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono filtr wyboru dokumentów - dodano nadawanie identyfikatora w polu "oryginalny numer dokumentu" zaczynający się od B_.
 • Obsługa błędu procesowania produktów zamówienia poprzez zmianę statusu w BaseLinkerze.

Subiekt GT » ErpBox (Przesyłanie produktów)

 • Poprawiono działanie integracji w momencie logowania poprzez autentykację.
 • Dodano komunikat o niekatulanej autoryzacji tokenu w systemie ErpBox.

Subiekt GT » ErpBox (Synchronizacja cen)

 • Dodano komunikat o niekatulanej autoryzacji tokenu w systemie ErpBox.

Subiekt GT » ErpBox (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Dodano komunikat o niekatulanej autoryzacji tokenu w systemie ErpBox.

ErpBox » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd dla nazwy kontrahenta, która czasami się podwajała.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Obsługa błędu procesowania produktów zamówienia poprzez zmianę statusu w BaseLinkerze.
 • Dodano nowe pola do powiązania produktów - "Kod Dostawcy" w Subiekt GT.
 • Poprawiono sekcję konfiguracji przesunięć magazynowych, aby była bardziej zrozumiała podczas konfiguracji.
 • Możliwość zapisywania dokumentu z odłożonym skutkiem magazynowym w momencie braku stanu.

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Naprawiono błąd pustej nazwy dla usług jednorazowych, gdy nazwa z BaseLinkera przekracza 50 znaków.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Od teraz przypisywanie daty sprzedaży będzie pobierać również datę płatności ustaloną ręcznię.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano funkcję pobierania listingu produktów z Amazon i nadpisywania EAN pobranego produktu z zamówienia z BaseLinkera polem "product ID" z Amazon.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Nadawanie serii dokumentu na podstawie źródła zamówienia.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę rabatów.
 • Dodano możliwość umieszczania informacji w uwagach na podstawie źródła zamówienia.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Dodano sekcję wyboru modułów systemowych.

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Poprawiono obsługę typów wzorców wydruku (domyślne Crystal).

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcję wysyłania dokumentów tylko z wybraną kategorią.

 

Wersja 328 (2020.04.13)

Nowa integracja

 • Subiekt nexo PRO » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

sellintegro.pl

 • Możliwość filtrowania rodzajów integracji na podstronach kategorii.
 • Możliwość zakupu płatnych planów wsparcia - premium support, szczegóły dostępne TUTAJ!
 • Możliwość zakupu licencji dla programów i dodatków firmy InsERT Subiekt GT oraz InsERT Subiekt NEXO PRO, szczegóły dostępne TUTAJ!
 • Zmieniono rabatowanie okresu testowego integracji, nowi klienci mogą skorzystać z pakietów all in one, szczegóły dostępne TUTAJ!, które automatycznie przedłużą im dostęp do wszystkich integracji podstawowych dla ich systemu na okres 14 dni.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd braku produktów bez stanu, jeśli montowanie kompletów jest wyłączone.
 • Poprawiono błąd przez, który opcja autentykacji mogła nie działać prawidłowo.
 • Poprawiono błąd kontynuacji przetwarzania zamówienia pomimo braku poprawnego mapowania wszystkich produktów.
 • Dodano opcję zmiany statusu dokumentu, w momencie braku stanu (zamówienie tak, czy inaczej zapisuje się w Subiekt GT).
 • Zaawansowane mapowanie stawek VAT - po symbolu, warunkowe, priorytetowane.

BaseLinker » Navireo (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę stawek VAT (w momencie skorzystania z funkcjonalności, stawki VAT produktów na dokumencie w Navireo będą takie same, jak w BaseLinkerze).
 • Poprawa przepisywania na uwagi kilku pozycji oraz separatora.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Poprawiono wygląd scenariusza oraz naprawiono fiskalizację paragonów (dodano wyciąganie ich z bufora).
 • Możliwość zapisu scenariusza z pustym wzorcem i nazwą drukarki (wyłączenie opcji drukowania).

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę klucza "Nie obsługuj" w sekcji konfiguracji przetwarzania kosztów transportu.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Zoptymalizowano porównywanie pobranych produktów z istniejącymi w BaseLinker. Dwu- etapowe porównywanie, najpierw sprawdzamy, czy istnieją po SKU, a następnie po EAN.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Synchronizacja cen)

 • Synchronizowanie cen produktów oznaczonych tylko jako "Udostępniaj w cenniku zewnętrznym".

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie faktur)

 • Usprawniono wyszukiwanie dokumentów FS tworzonych przez nasze integracje.

Comarch ERP Optima » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Synchronizowanie cen produktów oznaczonych tylko jako "Udostępniaj w cenniku zewnętrznym".

Subiekt GT » IdoSell (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Optymalizacja częstotliwości odpytań do sklepu.

Zamówienia do Subiekt nexo PRO

 • Usprawniono wyliczanie rabatu dla produktu.

Subiekt nexo PRO » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Zoptymalizowano porównywanie pobranych produktów z istniejącymi w BaseLinker. Dwu- etapowe porównywanie, najpierw sprawdzamy, czy istnieją po SKU, a następnie po EAN.

Plentymarkets » Subiekt GT (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Przypisywanie sposobu transportu na podstawie ID z PLM
 • Nowe procesowanie produktów: poprawiono błąd deserializacji danych o produktach.

Allegro » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Nowe procesowanie produktów: poprawiono błąd deserializacji danych o produktach.

 

Wersja 327 (2020.04.06)

Nowa integracja

 • enova365 » BaseLinker  (Synchronizacja cen)

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Mapowanie magazynów, na których ma zostać wykonane przesunięcie magazynowe.
 • Mapowanie podpisu dokumentu w zależności od źródła pochodzenia zamówienia.
 • Drukowanie wcześniej wystawionych dokumentów na podstawie statusu w BaseLinker.
 • Możliwość wybrania nazwy statusu zamówienia jako pole do przepisania na pole własne zamówienia w Subiekcie GT.
 • Poprawiono błąd powodujący błędne przypisanie ilości usługi/produktu jednorazowego oraz jego ceny
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający aktywowanie procesowania produktów jako usług jednorazowych.
 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawny wybór drukarki fiskalnej, jeśli drukarka o tej samej nazwie została skonfigurowana na innym stanowisku.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Dodano kopiowanie kategorii pomiędzy drukowanymi kategoriami.
 • Zapisywanie daty zakończenia dostawy, jako daty opłacenia zamówienia w BaseLinker.
 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawny wybór drukarki fiskalnej, jeśli drukarka o tej samej nazwie została skonfigurowana na innym stanowisku.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięcie, błędu który powodował dodawanie usługi transportu bez nazwy pozycji.

BaseLinker » Comarch ERP XL (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość podania danych logowania ERP w programie konfiguracyjnym.

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Dodano informację o niestandardowych wzorcach wydruku (GenRap), jeżeli posiadasz zmienne dynamiczne w wydrukach skontaktuj się z nami.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie faktur)

 • Dodano informację o niestandardowych wzorcach wydruku (GenRap), jeżeli posiadasz zmienne dynamiczne w wydrukach skontaktuj się z nami.
 • Naprawiono wczytywanie pola "StandardTemplate".
 • Obsługa rodzajów wzorców wydruku.

Comarch ERP Optima » SkyShop (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono obsługę ujemnych stanów.

Shoplo » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Obsługa problemu "UBound" pojawiający się w przypadku braku adresu do faktury - w momencie braku ulicy w danych do faktury wpisywane są dane z dostawy, w razie braku miasto z dostawy, a na koniec "brak adresu".

Wysyłanie dokumentów z Subiekt GT na email

 • Poprawa wyświetlanych komunikatów - klient otrzyma w panelu integracji jakie dokumenty się tworzą.

Subiekt GT » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Przesyłanie liczby kompletów możliwych do wyliczenia na podstawie stanów składników.

Subiekt GT » IdoSell (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Mapowanie cenników ze sklepów. Dodano obsługę wielu sklepów na danym koncie

Subiekt GT » IdoSell (Synchronizacja cen)

 • Dodano możliwość mapowania magazynów, teraz pojedyncze magazyny z SGT mogą zostać przypisane do magazynów w IdoSell.
 • Dodano możliwość użycia pola własnego z Subiekt GT jako magazynu wirtualnego mapowanego do dowolnego magazynu w IdoSell. Traktowania pola własnego jako swego rodzaju magazyn, który można potem zmapować do magazynu w IdoSell.

 

Wersja 326 (2020.03.30)

Subiekt nexo PRO » BaseLinker (Synchronizacja produktów)

 • Dodano możliwość przesyłania kartoteki kompletów do magazynu BaseLinker.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięto błąd po zapisie kontrahenta powodujący wyjątek 0x80010108 RPC_E_DISCONNECTED.
 • Usunięto błąd polegający na zapisywaniu się zamówienia bez produktów, których był brak na stanie, zamiast utworzenia ich rezerwacji ponad stan.
 • Tworzenie paragonów w momencie, kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę ale nie podał NIP'U.
 • Tworzenie faktur detalicznych do stworzonych paragonów.
 • Drukowanie dokumentów ZK.
 • Dodano możliwość usunięcia kontrahentów stworzonych przez integrację, jeśli przetwarzanie zamówienia nie powiodło się.
 • Tworzenie nowego typu dokumentów (faktury marża).

BaseLinker » Navireo (Przesyłanie zamówień)

 • Naprawiono mapowanie metod płatności po nazwach oraz nazwach sposobów dostawy.

BaseLinker » WAPRO Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Naprawiono błąd przy wprowadzaniu kosztów transportu.

Plentymarkets » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Mapowanie krajów z Plentymarkets na podstawie kodu z E-commerce.

Allegro » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Zmiana nazwy pola w scenariuszu "Sygnatura aukcji" na "Sygnatura".

PrestaShop » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Pobieranie walut i przekazywanie ich na zamówienie.

Wszystkie E-commerce do Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięto błąd podczas sprawdzania NIP'U, który posiada litery.

Comarch ERP Optima wysyłka e-mail'i

 • Wysyłanie dokumentów tylko do kontrahentów o określonym atrybucie.

 

Wersja 325 (2020.03.23)

Nowa integracja

 • Shoper do Subiekt nexo PRO -> Zamówienia.

Wszystkie integracje

 • Eksport historii synchronizacji do TXT/HTML, ograniczenia wpisów do 100 w trybie panelu.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono umieszczenie danych na karcie kontrahenta.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Gdy nie wypełniono tabelki mapowania statusów do dokumentu.

Subiekt GT » ErpBox (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Podczas pobierania części produktów.

Subiekt GT » ErpBox (Przesyłanie produktów)

 • Z dodawaniem nazwy grupy (nie zostanie dodana), usunięto błąd z dodaniem produktu z zerowym VAT, zoptymalizowano pobieranie produktów z ErpBox, możliwość aktualizacji opisu w zależności od wybranego pola opis, nowym produktom można nadać kategorię z ErpBox.

Subiekt GT » ErpBox (Generowanie dokumentów)

 • Braku zmiany statusu dokumentu oraz wpisywania numeru dokumentu końcowego do pola dodatkowego.
 • Dodano możliwość identyfikowania zamówienia poprzez identyfikator ze sklepu.

Subiekt GT » PrestaShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 •  Możliwość wyłączenia synchronizacji wariantów, jeżeli SKU wariantu jest takie same, jak SKU głównego produktu.

ErpBox » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę EAN dla produktu w zamówieniach.

Plentymarkets » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę SPTK, dodano zmianę statusu zamówienia.

BaseLinker » WAPRO Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość dodatkowego wyszukiwania produktu, jeżeli nie znaleziono na podstawie pierwszego mapowania.

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Dodano do Vendora użycie pola "Nazwa 3", żeby działało to również przy pustym imieniu i nazwisku albo przy pustej firmie.

 

Wersja 324 (2020.03.16)

Nowa integracja

 • Subiekt GT do Amazon, Invoicing

ErpBox » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono wyświetlanie opcji dodatkowych przy zapisywaniu uwag.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Przenoszenie pól własnych z dokumentów źródłowych na dokumenty docelowe.

Subiekt GT » FTP (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano useMinusStock do scenariusza konfiguracyjnego.

SkyShop » Subiekt GT, Subiekt nexo PRO, Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę dodatkowego pola w Api do płatności.

BaseLinker » Wapro Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano zapisywanie informacji w zamówieniach do pola "Informacje Dodatkowe".
 • Dodano usuwanie zamówień, gdy wystąpił błąd w trakcie przetwarzania.

Wszystkie E-commerce w Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięto informację "o przetwarzaniu zamówienia", "o istnieniu zamówienia".

Subiekt GT » Amazon (Przesyłanie faktur do Amazon)

 • Zmiana flagi dokumentu w zależności od tego, czy udało się zapisać dokument, czy nie.
 • Dodano obsługę rabatów. 
 • Dodano możliwość mapowania jednym kluczem wielu produktów. 
 • Dodano możliwość wyboru statusów z BaseLinker -> będą tworzyć się dokumenty SPTK. 
 • Obsługa własnego delimitera oraz dodanie wyboru przesyłania pola dodatkowego 1 i 2 do uwag. 
 • Wybór daty kursu waluty: data zapisu dokumentu lub data zamówienia w BaseLinker. 
 • Wybór domyślnego magazynu w momencie, kiedy nie uda się wcześniej zmapować. 
 • Poprawiono błąd powodujący dodawanie na przesunięcie między magazynowe produktów z ilością zero. 
 • Jeśli jest ustawione mapowanie VAT'u na podstawie statusu lub kodu kraju, to VAT zostanie wpisany także na usługę transportu. 
 • Opcja czyszczenia pola "Numer Domu" na kartotece kontrahenta. 

Subiekt GT » SkyShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Możliwość sumowania z polem własnym. 
 • Ograniczenie synchronizowanych produktów w ramach konkretnej cechy. 
 • Sumowanie wielu magazynów.

 

Wersja 323 (2020.03.09)

Wszystkie integracje

 • Przywrócenie wyświetlania zdarzeń w panelu.
 • Poprawiono wygląd dolnej części panelu zarządzania integracją (dashboardu).

Nowe integracje 

 • Subiekt GT do SkyShop -> Stany magazynowe.
 • SkyShop do Subiekt GT -> Zamówienia.
 • SkyShop do Subiekt nexo PRO-> Zamówienia.
 • Comarch Optima do SkyShop -> Stany magazynowe.
 • Subiekt nexo PRO do SkyShop -> Stany magazynowe.
 • BaseLinker do WAPRO MAG -> Zamówienia.
 • SkyShop do Comarch Optima ->Zamówienia.
 • Comarch Optima do PrestaShop -> Stany magazynowe.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę rabatów.
 • Dodano możliwość mapowania jednym kluczem wielu produktów.
 • Poprawiono błąd powodujący dodawanie na przesunięcie między magazynowe produktów z ilością zero.
 • Dodano możliwość wyboru statusów z BaseLinker, z których będą tworzyć się dokumenty SPTK.
 • Dodano nową funkcjonalność na żądanie, jeśli jest ustawione mapowanie VAT'u na podstawie statusu lub kodu kraju, to ten VAT zostanie wpisany także na usługę transportu.
 • Poprawiono walidację pola na e-mail w przypadku trybu testowego.
 • Wybór daty kursu waluty: data zapisu dokumentu lub data zamówienia w BaseLinker.
 • Wybór domyślnego magazynu w momencie, kiedy nie uda się wcześniej zmapować.
 • Dodano opcję czyszczenia pola "Numer Domu" na kartotece kontrahenta.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Przepisywanie pól zamówienia w BaseLinker do atrybutu dokumentu w Comarch Optima.
 • Nowa opcja mapowania kontrahenta: pole BaseLinker -> 'Nazwa firmy'.
 • Przesyłanie stanów magazynowych produktów oznaczonych jako pozycja do sklepu internetowego. Aktualizowanie nazw pozycji na dokumencie. Jest pobierana jako nazwa produktu z BaseLinker.
 • Zmiana magazynu dokumentu w momencie braku stanu.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawa filtra w sql pobierającym zamówienia.

Subiekt GT » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Przesyłanie stanów magazynowych produktów oznaczonych jako pozycja do sklepu internetowego.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Masowe generowanie FS/PA z RO w Comarch Optima na podstawie statusu w BaseLinker.

BaseLinker » Navireo (Przesyłanie zamówień)

 • Alternatywna metoda nawiązywania połączenia z systemem Navireo.

Subiekt GT na e-mail

 • Wysyłanie dokumentów z Subiekt GT na e-mail.
 • Poprawiono filtr do generowanych dokumentów, który przyśpieszy działanie wtyczki.
 • Poprawiono treść pytania w sprawie dokumentów oraz wczytywanie odpowiedniego punktu.

Comarch ERP Optima » PrestaShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano komunikat o aktualizacji stanu produktu.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Przesyłanie stanów magazynowych produktów oznaczonych "Udostępniaj w cenniku zewnętrznym".

Subiekt GT » PrestaShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano komunikat o aktualizacji stanu produktu.