Wersja 342 (28.07.2020)

Wszystkie integracje

 • Dodano wsparcie dla języka angielskiego w panelu runtime.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano transliterację danych adresowych klienta (faktury kontrahenta zmieniono z cyrylicy na alfabet łaciński).
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie produktów)

 • Poprawiono błąd pobierania danych z kategorii BaseLinkera powodujący brak możliwości przesłania kartotek produktów do Subiekt GT.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono zapis i wczytywanie się pola drugiego mapowania kontrahentów.
 • Dodanie walidacji do pola kodu kontrahenta, gdy zaznaczono "Powiąż zawsze tego samego kontrahenta do wszystkich zamówień na postawie kodu:".
 • Poprawiono sprawdzenie kluczy XML, które wpływają na działanie przeliczania kursów walut.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Zoptymalizowano zapytanie dla stanów magazynowych podczas sprawdzania pozycji dla dokumentu.

BaseLinker » WAPRO Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Gdy imię i nazwisko w danych do faktury jest puste, w pole "Nazwa pełna" uzupełni się nazwa firmy.

BaseLinker » WAPRO Mag (Generowanie dokumentów)

 • Poprawiono błąd, który powodował, że dane do połączenia się z WAPRO Mag nie wczytywały się do scenariusza konfiguracyjnego.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Generowanie dokumentów)

 • Poprawiono błąd powodujący niewłaściwy wybór magazynu docelowego.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania komunikatów wtyczki w panelu.
 • Dodano obsługę zdarzeń.

Subiekt GT » PrestaShop (Przesyłanie produktów)

 • Poprawiono zapis i wczytywanie się pola "Synchronizuj tylko aktywne produkty".

Subiekt GT » Wayfair (Etykiety zamówień)

 • Dodano możliwość zmiany flagi dokumentu po pobraniu i wydrukowaniu etykiety.

Subiekt GT » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Uzupełniono istniejącą informację o możliwości sumowaniu się ilości z kilku magazynów.

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów.

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie produktów)

 • Dodano opcję mapowania cech produktu na parametry produktu (przy dodawaniu produktu i aktualizacji) po dodaniu w konfiguracji.

Subiekt GT » ErpBox (Przesyłanie produktów)

 • Uzupełnianie wymaganych pól, gdy produkty zostały przesłane z innego kanału. 

Comarch ERP Optima » Allegro (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Dodano możliwość zdefiniowania zewnętrznego mappera aukcji/produktu (w tym mappery z BaseLinkera).

 

Wersja 341 (21.07.2020)

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Przy wystawianiu korekt faktur ustawiamy kategorię korekty taką samą, jak kategoria korygowanego dokumentu.
 • Do wystawiania korekt faktur dodano możliwość wystawiania zwrotów detalicznych.
 • Dodanie rabatu do zamówienia w Subiekcie, gdy jest dodane jako pole w BaseLinker. 
 • Dodano możliwość przesyłania identyfikatora "Skype" kontrahenta.
 • Poprawiono przesyłanie nazwy usługi transportu.
 • Dodanie numeru statusu powoduje przeniesienie zamówień, których stock nie jest wystarczający na magazynie głównym do podanego statusu i utworzenie w innym magazynie (zmapowanym w konfiguracji). Jeśli żaden magazyn nie ma wymaganego stocku - zamówienie tworzone na magazynie głównym.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie produktów)

 • Dodano przesyłanie stawek VAT produktów.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Jeśli kontrahent nie posiada NIP'u domyślnie nie pojawi się nic, jednakże nowa opcja pozwala na uzupełnienie pola wybranym słowem.
 • Dodano zapis do bufora zamówień.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość mapowania, czy dokument ma być liczony od ceny brutto/netto na podstawie statusu.
 • Dodano możliwość tworzenia dokumentów WZ.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Generowanie dokumentów)

 • Poprawiono odwrotną kolejność wyboru drukarek w scenariuszu konfiguracyjnym.

enova365 » Amazon (Przesyłanie numerów listów przewozowych)

 • Dodano opcję mapowań Market Place'ów.

Amazon » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono zapisywanie się scenariusza. 

Subiekt GT » PrestaShop (Przesyłanie produktów)

 • Dodanie walidacji pól formularza.

 

Wersja 340 (14.07.2020)

Nowa integracja

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Przeniesiono informację o utworzonym dokumencie do zdarzeń.
 • Wprowadzono funkcję przeliczania walut.
 • Dodano możliwość wprowadzenia więcej pól zamówienia BaseLinkera do uwag.
 • Dodano możliwość rozróżnienia źródła zamówienia z BaseLinker dla Amazon dodając końcówkę zaszyfrowanego e-mail'a z zamówienia.
 • Ustalenie kraju kontrahenta na podstawia kodu kraju, a nie jak dotychczas na podstawie nazwy.
 • Dodano możliwość wprowadzenia domyślnego sposobu płatności kontrahenta.
 • Dodano możliwość dodawania produktów, gdy nie znaleziono go na podstawie mapowania.
 • Dodano możliwość wprowadzenia sposobu dostawy z BaseLinkera do pola "Sposób dostawy". Można również dopisać " pobranie" jeśli wysyłka jest za pobraniem.
 • Dodano możliwość ustalenia stawki VAT transportu na podstawie pierwszego produktu w zamówieniu.
 • Dodano możliwość ustawienia kodu kontrahenta na podstawie ID płatności.
 • Dodano możliwość nie wpisywania do nazwy kontrahenta w enova365 nazwy firmy z BaseLinkera, gdy NIP jest nie poprawny.
 • Dodano możliwość wyboru pomiędzy numerem zewnętrznym, a ID z BaseLinkera jako numer obcy w enova365.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Przenoszenie zamówienia do Subiekta GT, który zawiera komplety. Użytkownik ma uprawnienie do zapisu ponad stan, a w Subiekt GT stworzy się zamówienie z rezerwacją tych kompletów.
 • Naprawiono usuwanie znaków specjalnych z danych zamówienia z BaseLinkera.

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość przesyłania zamówień tylko z określoną flagą.

Subiekt GT » Amazon (Invoicing)

 • Mapowanie wzorców wydruku faktury na podstawie magazynu w Subiekt GT (nowa opcja w scenariuszu konfiguracyjnym).

Subiekt GT » WooCommerce (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Dodanie zmiany, która poprawia sposób łączenia się do WooCommerce.
 • Poprawa błędu, który powodował aktualizowanie produktu na niewłaściwy stan.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość mapowania typu dokumentu na podstawie statusu zamówienia.

Comarch ERP Optima » WooCommerce (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawa błędu, który powodował aktualizowanie produktu na niewłaściwy stan.

Comarch ERP Optima » Amazon (Invoicing)

 • Poprawiono zapytanie SQL do generowania PDF.

Comarch ERP Optima » Allegro (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Możliwość nadpisania rzeczywistej liczby produktów wybraną wartością - stany zerowe nadal będą zamykać aukcje, nadpisywane są tylko wartości powyżej 0.
 • Możliwość wykorzystania zewnętrznego mappera CSV produktów do aukcji (z pliku na dysku, z BaseLinkera lub innego zasobu sieciowego).

 

Wersja 339 (07.07.2020)

Nowa integracja

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano do scenariusza konfiguracyjnego możliwość wyboru daty pobrania waluty jako datę z dnia poprzedzającego przesłanie zamówienia do Subiekta GT.
 • Dodano do scenariusza konfiguracyjnego możliwość wyboru, aby prefiksy były ustawiane tylko dla faktur VAT.
 • Dodano do scenariusza konfiguracyjnego możliwość zmapowania wzorców wydruku.
 • Poprawiono wczytywanie się pola " W momencie, kiedy produkt nie zostanie odnaleziony w Subiekt GT:".
 • Możliwość podziału wartości kompletu po równo na wszystkie jego składniki.

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Usunięto opcję powiązania produktu według ID z BaseLinkera.
 • Przeniesiono informację o utworzonych dokumentach do komunikatów.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Dodano opcję przepisywania prefiksów dokumentów na dokument końcowy.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Zmieniono sposób zapisu kodu pocztowego, w taki sposób, że system ERP zmienia go do formatu zgodnego z zaimplementowanymi maskami i konfiguracjami.
 • Poprawiono mapowanie stawek VAT.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę zdarzenia, gdy nie uda się zmapować produktu (nie ma produktu) w tworzeniu kompletów (w obu rodzajach od MF oraz od GD).

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcję zmiany statusu w momencie, kiedy brakuje kartoteki towaru.
 • Dodano opcję zmiany statusu w momencie, kiedy brakuje stanu magazynowego produktu.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Generowanie dokumentów)

 • Dodano drukowanie i fiskalizacja dokumentów.

BaseLinker » Navireo (Generowanie dokumentów)

 • Dodano opcję przepisywania prefiksów dokumentów na dokument końcowy.

Comarch ERP Optima » Shoper (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono funkcjonalność aktywowania/dezaktywowania produktów.

Subiekt GT » Shoper (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono funkcjonalność aktywowania/dezaktywowania produktów.

Comarch XL » Shoper (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono funkcjonalność aktywowania/dezaktywowania produktów.

 

Wersja 338 (30.06.2020)

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano brakujące lookupy do pól statusów.
 • Możliwość wyboru daty pobrania waluty jako dzień poprzedzający datę dodania dokumentu do Subiekt GT.
 • Mapowanie wzorców wydruku oraz drukarek.
 • Dodanie klucza, który sprawia że tylko fakturom będą nadawane prefixy ustawione w mapowaniu prefixów.
 • Poprawiono zapis konfiguracji mapowania prefiksów dokumentu.
 • Dodano opcję mapowania prefiksu po typie dostawy (opłacone/nie opłacone).
 • Dodano opcję mapowania transakcji VAT na podstawie pól z zamówienia BaseLinker.

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Dodano obsługę walut.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie produktów)

 • Dodano opcję przesyłania produktów w cenach netto.
 • Dodano opcję wykorzystywania cen transportu z ERP.

Subiekt GT » Baselinker (Przesyłanie produktów)

 • Dodano opcję aktualizacji wag produktów.

Subiekt GT » Wayfair (Etykiety Zamówień)

 • Dodano pole do filtrowania dokumentów po dacie.

Subiekt GT » Amazon (Invoicing)

 • Możliwość wyboru "email" jako miejsca, skąd będzie pobierany kraj.
 • Możliwość wyboru "email" jako miejsca, skąd będzie pobierany kraj.

Subiekt GT » FTP (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano opcję odejmowania od stanu wybranej ilości, oraz przesyłanie jej do końcowego pliku xml.
 • Dodano komunikaty.

Navireo » Baselinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano opcję aktualizacji wag produktów.

Shoper » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę zamówień w innych walutach niż PLN z Shoper.

Comarch ERP Optima » Amazon (Invoicing)

 • Dodano filtr do wyszukiwania dokumentów według własnych definicji dokumentu.

PrestaShop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono pobieranie zamówień ze sklepu w momencie braku uzupełnionych danych (wysyłkowych, kontrahenta etc).

 

Wersja 337 (23.06.2020)

Wszystkie integracje

 • Umożliwienie ilościowego porównania liczby zdarzeń z około 3 ostatnich miesięcy.
 • Przyśpieszenie działania integracji poprzez eliminację reinicjalizacji procesów roboczych.

Nowa integracja

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Nowa funkcja umożliwia przypisywanie symbolu produktu z zamówienia w BaseLinkerze jako opis usługi jednorazowej na zamówieniu w Subiekcie.
 • Poprawiono błąd przesyłania symbolu dokumentu "WZ" do pola dodatkowego na zamówienie w BaseLinker.
 • Poprawiono funkcję pobierania nazwy statusu zamówienia do pola własnego.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Przeniesiono informację o utworzonych dokumentach do zdarzeń.

BaseLinker » Subiekt GT (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano komunikat informujący ile zamówień zostanie przetworzonych.

BaseLinker » Navireo (Rozliczanie dokumentów)

 • Dodano komunikat informujący ile zamówień zostanie przetworzonych.

Subiekt GT » Shopify (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono łączenie do sklepu w momencie występowania problemu z TLS/SSL.

Subiekt GT » Sky-Shop (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono wczytywanie się pól z linkiem do sklepu oraz hasłem.

Subiekt GT » Amazon (Invoicing)

 • Dodano funkcję ustawienia daty przetwarzania dokumentu - okienko z pytaniem w scenariuszu konfiguracyjnym "Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty" i "Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji".

Przesyłanie zamówień do Subiekt GT

 • Dodano funkcję wybierania produktów o najwyższym stanie (w momencie, kiedy w bazie jest więcej produktów o takim samym EAN, symbolu, nazwie etc).
 • Poprawiono błąd przypisywania daty wystawienia dokumentu. 
 • Dodano funkcję przypisywania prefiksu dokumentu na podstawie mapowania.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono ręczne uruchamianie synchronizacji.

Comarch ERP Optima » eMag (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano komunikat informujący ile zamówień zostanie przetworzonych.

Navireo » BaseLlinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano komunikat informujący ile zamówień zostanie przetworzonych.

SAP Business One » Plentymarkets (Przesyłanie produktów)

 • Dodano możliwość filtrowania produktów po kategorii w systemie SAP Susiness One.

Plentymarkets » SAP Business One (Przesyłanie zamówień)

 • Ulepszono sposób łączenia się z SAP oraz dodano dodatkowe komunikaty.

PrestaShop » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano funkcję pobierania zamówień z wybranych statusów.

PrestaShop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano funkcję pobierania zamówień z wybranych statusów.

Przesyłanie zamówień do Comarch ERP Optima

 • Poprawiono błąd zapisu dokumentu z powodu złego formatu daty zamówienia.
 • Dodano funkcję przypisywania nazwy pochodzenia zamówienia (nazwa platformy) do atrybutu dokumentu.
 • Dodano funkcję wyłączenia aktualizowania danych kontrahenta.

 

Wersja 336 (16.06.2020)

Wszystkie integracje

 • Przeniesienie "Historii synchronizacji" do nowej zakładki.

Nowa integracja

 • Navireo » BaseLinker (Przesyłanie produktów)
 • Subiekt GT » Wayfair (Generowanie etykiet zamówień)

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawne zapisanie nazwy kontrahenta w polu "Nazwisko".
 • Poprawiono błąd nadawania symbolu kontrahenta mogący powodować wyjątek 0x80004005.
 • Ulepszono sposób zapisywania imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz wybór typu kontrahenta (osoba/firma).

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę dzielenia zestawów według symbolu.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Dodano możliwość przesyłania końcowego symbolu dokumentu do BaseLinker.

Subiekt GT (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono błąd "Nie można dzielić przez 0", gdy wybrana jest opcja w scenariuszu "Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować" i w Subiekt GT ma skonfigurowany źle produkt (ilość braną do kompletu =0), w takim przypadku domyślna ilość sztuk to 1.

Subiekt GT » IdoSell (Synchronizacja cen)

 • Poprawiono zapis opcji "Synchronizuj teraz" - przy kolejnym otwarciu scenariusza dana opcja będzie zaznaczona.

Subiekt GT » WooCommerce (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Zoptymalizowano sposób pobierania produktów ze sklepu do aktualizacji.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Przeniesienie informacji o przesłanym dokumencie z komunikatów do zdarzeń.

Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość wybrania dodatkowej jednostki miary towaru jako domyślnej (jeśli istnieje).

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcję, ustawiania "Opłacone" w BaseLinker w zaleźnosci od tego, czy dostawa jest za pobraniem. Poprawiono zapis opcji "Synchronizuj teraz".

Comarch Optima wysyłka Email

 • Dodano możliwość pobierania dokumentów o wybranym symbolu definicji.

Subiekt nexo PRO » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcje, ustawiania "Opłacone" w BaseLinker w zależności od tego, czy dostawa jest za pobraniem.
 • Poprawiono mapowanie dostawy względem informacji czy dana forma dostawy jest za pobraniem, czy nie.

Navireo » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Przeniesienie informacji o przesłanym dokumencie z komunikatów do zdarzeń. 

PrestaShop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość mapowania sposobów płatności na podstawie nazwy płatności/transportu w PrestaShop.

 

Wersja 335 (09.06.2020)

Wszystkie integracje

 • Poprawa przesunięcia czasu na wykresie zdarzeń.
 • Przeniesienie informacji o aktualizacji z komunikatów do zdarzeń w synchronizacji stanów magazynowych.

Nowa integracja

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono pomijanie zamówień, które mają stworzyć się jako paragony lub faktury, lecz jeden z towarów na zamówieniu nie ma SKU lub jest niepoprawny (nie da się go zmapować).
 • Przypisywanie grup kontrahenta na podstawie źródła pochodzenia zamówienia.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano funkcję dzięki, której możemy na podstawie atrybutów produktu zmapować produkty w Subiekt nexo PRO.
 • Zmiana treści komunikatów informujących o nie odnalezieniu "Towarów" bądź "Pozycji".
 • Dodano opcję zapisania numeru zamówienia w opisie wraz z prefixem B_.
 • Poprawiono błąd blokowania klucza API w BaseLinker w momencie zmiany statusu dokumentu.
 • Dodano możliwość mapowania pierwszego atrybutu i SKU do produktu w Subiekt nexo PRO, dodano możliwość mapowania atrybutów do produktów. 

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono fiskalizowanie dokumentów w momencie tworzenia dodatkowej faktury detalicznej.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Dodano możliwość tworzenia paragonów w momencie kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę ale nie podał NIP'u

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Dodano opcję pobierania dokumentów z konkretnej serii, dodatkowo zoptymalizowano sposób pobieranie dokumentów.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Przeniesiono informację o utworzonych dokumentach do zdarzeń.

BaseLinker » Comach ERP XL (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość wyboru numeru oryginalnego źródła jako identyfikatora dokumentu w ERP.

Comarch XL » Baselinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono aktualizację produktów, które nie miały stanów - takie produkty będą aktualizować się z ilością 0.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość przesłania informacji o paczkomacie do sekcji "Punkt odbioru" w BaseLinkerze.
 • Zmiana treści komunikatów informujących o nie odnalezieniu "Towarów" bądź "Pozycji".
 • Dodano możliwość przesyłania dokumentów tylko z wybraną serią.

Plentymarkets » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Funkcja zapisu źródłowego numeru zamówienia (np. z Amazon), rozbijanie pozycji dokumentów, na kilka jeśli wartość produktów po przeliczeniu w systemem ERP się nie zgadza.

LivePrice » Comarch XL (Synchronizacja cen)

 • Usunięto pola z nazwami i rodzajami cen i teraz należy podać numer porządkowy ceny widocznej w produktach.

Zamówienia do Subiekt nexo PRO

 • Obsłużono błąd "Wartość dokumentu nie jest zgodna z kwotą do zapłaty" gdy korzysta się z rabatów.

Aktualizacja stanów magazynowych z Comarch Optima

 • Zwiększono limit czasu na oczekiwanie połączenia z Comarch Optima oraz na pobieraną ilość produktów.

Subiekt nexo PRO wysyłka E-mail'i

 • Uzupełniono pytanie odnośnie wyszukania numeru zamówienia w nexo - teraz domyślnie będzie szukał też w opisie.

Synchronizacja statusów BaseLinker na podstawie flagi w Subiekt GT

 • Poprawa błędu synchronizacji w momencie kiedy w BaseLinkerze są dwa statusy o takiej samej nazwie.

Comarch ERP Optima wysyłka E-mail'i

 • Dodano możliwość przesyłania Faktur Sprzedaży.

Subiekt GT wysyłka E-mail'i

 • Zwiększono limit czasu na oczekiwanie połączenia z Subiekt GT oraz na pobieraną ilość dokumentów.

 

Wersja 334 (02.06.2020)

Wszystkie integracje

 • Poprawiono przesuniecie czasowe (do 2h) w dzienniku i zdarzeniach.

Nowa integracja

BaseLinker » Comarch ERP XL (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono zapis adresu klienta w XL (pole ulica).

BaseLinker » WAPRO Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawka do zaczytywania walut dla dokumentów.

BaseLinker » WAPRO Mag (Generowanie dokumentów)

 • Dodano dodatkowe pole dla faktur - teraz można dodać żę dla faktur walutowych ma być symbol np. FW a dla krajowych FV.

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Poprawa błędu dla produktów z "białymi znakami".

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawka dodaje kod kraju przed NIPem przy wpisywaniu tego do bazy SQL.
 • Poprawa komunikatu w momencie przypisania domyślnej płatności.
 • Dodano opcję tworzenia nowej karty kontrahenta w momencie kiedy opiekun kontrahenta jest inny na zamówieniu w BaseLinker niż na karcie kontrahenta w Subiekt GT.  

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie produktów)

 • Poprawiono problem z mapowaniem istniejących już produktów.
 • Dodano komunikaty odnośnie przetwarzania produktów.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Umożliwiliśmy obsługę zamówień, które posiadają numer zamówienia zewnętrzny dłuższy niż 28 znaków.
 • Poprawa błędu, który powodował błąd przetwarzania dokumentów.

Subiekt GT » PrestaShop (Przesyłanie produktów)

 • Poprawiono walidację pola "Identyfikator języka".

Zamówienia do PrestaShop

 • Poprawiono błąd braku synchronizacji podczas pobierania zamówień z Prestashop.

Prestashop » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono funkcje odczytu "Czy klient chcę fakturę?"

Prestashop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono funkcje odczytu "Czy klient chcę fakturę?"

Prestashop » Subiekt nexo Pro (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono funkcje odczytu "Czy klient chcę fakturę?"

Zamówienia do Comarch ERP Optima

 • Dodano możliwość przeliczania ilości towaru na podstawie dodatkowej jednostki miary (jeśli istnieje).
 • Pobieranie kursu tabeli walut dla dokumentów.

Zamówienia do Navireo

 • Poprawiono błąd zapisu kontrahenta z powodu nieunikalnego klucza analityki.

Shopify » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Zaktulizowana scenariusz - kliencie mogą teraz wykorzystać część funkcjonalności, które pojawiły się w ciąu ostanich 6 miesięcy jak mapowanie magazynów, mapowanie pól własnych i inne.

Comarch XL » FTP (Przesyłanie cen)

 • Dodano możliwość pobrania ostatniej zaktualizowanej ceny zakupu.

 

Wersja 333 (26.05.2020)

Nowa integracja

Wszystkie integracje

 • Usunięcie przesunięcia o 1/2h godziny zapisania konfiguracji (w historii konfiguracji).

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę produktów, których klucz mapowania jest pusty. Będą traktowane jako niepoprawnie zmapowane produkty, nie będą już.
 • Poprawiono sposób mapowania serii dokumentów.

BaseLinker » Comarch Optima XL (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę łączenia kodów produktów w zestawy.
 • Dodano możliwość zdefinowania, czy ceny produktów mają być przesyłane jako ceny brutto czy jako netto.
 • Możliwość ustawienia cechy transakcji na podstawie pola z BaseLinkera.

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Poprawiono wyszukiwanie i przypisywanie nazw dla produktów, poprawiono komunikaty dla użytkownika.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość synchronizowania atrybutów produktów na zamówieniu.

BaseLinker » Subiekt GT (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano możliwość wyszukiwania faktur do zamówień po: numerze z Baselinkera, numerze zamówienia ze sklepu i Numerze zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia.

BaseLinker » WAPRO Mag (Generowanie dokumentów)

 • Poprawiono wyszukiwanie zamówień z prefixem B_.

Subiekt GT (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano możliwość ustalenia minimalnego składnika, który ma zostać przesłany.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Poprawiono zapis scenariusza, wcześniej nie działało poprawne mapowanie jeżeli wybrano Symbol po stronie SGT i nie wszystkie produkty się mapowały

Subiekt GT » Amazon (Invoicing)

 • Dostosowanie się do poprawnych ilości wywołań na minutę, wcześniej za szybko dodawaliśmy kolejne dokumenty i integracja przestawała działać.

Subiekt GT » IdoSell (Synchronizacja cen)

 • Zmniejszono ilość wywołań pobrań cen dla produktów oraz ilość aktualizacji, gdy w scenariuszu zaznaczymy aktualizacje dla wszystkich sklepów.

Allegro » Comarch XL (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość przesłania kodu punktu odbioru jako uwagi.

Navireo » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano możliwość wyszukiwania faktur do zamówień po: numerze z baselinkera, numerze zamówienia ze sklepu i Numerze zamówienia z oryginalnego źrodła zamówienia.

Comarch ERP Optima » Shoper (Synchronizacja Cen)

 • Dodano możliwość synchronizowania ceny specjalnej.

 

Wersja 333 (19.05.2020)

Nowa integracja

Wszystkie integracje

 • Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia ustawienie synchronizacji wstecznej dokumentów do przetworzenia.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcję uzupełniania pola numer Gadu-Gadu na karcie kontrahenta.
 • Dodano opcję przypisywania opiekuna kontrahenta na podstawie pól z zamówienia w BaseLinker.
 • Dodano opcję mapowania kontrahenta po polu Opiekun.
 • Poprawiono błąd przy zapisie mapowania przesunięć magazynowych.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Dostosowanie zapytań sql pod wersję 8.51.0.
 • Dodano informację o nieznalezionym magazynie lub firmie podanej w konfiguracji.

BaseLinker » WAPRO MAG (Generowanie dokumentów)

 • Ustawianie daty dokumentu WZ/FS według daty przyjęcia zamówienia w WAPRO.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość dodania atrybutów dokumentu bez definiowania źródła pochodzenia zamówienia.
 • Dodano mapowie serii dokumentów tworzonych w ERP.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Poprawa błędu z otwartym połączeniem.
 • Poprawiono wybór dokumentu z którego ma być generowany plik PDF.

Subiekt GT » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono wykorzystywanie atrybutów.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Podmieniono słowo w mapowaniu SGT z SKU na Symbol.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano opcję wyboru modułów handlu plus i kasa/bank plus.
 • Poprawiono sposób wyliczenia ilości stanów magazynowych.
 • Dodano funkcje obsługi dla towarów złożonych posiadających zestawy promocyjne - aktualizowane według stanu i możliwość do skompletowania.

Comarch ERP Optima » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Dodano funkcję obsługi dla towarów złożonych posiadających zestawy promocyjne - aktualizowane według stanu i możliwość do skompletowania.

Shoplo » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Możliwość dodania atrybutów dokumentu bez definiowania źródła pochodzenia zamówienia.

PrestaShop » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono mapowanie kosztów transportu.

PrestaShop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano klucz do nowego mapowania płatności.
 • Poprawiono mapowanie kosztów transportu.

PrestaShop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono mapowanie kosztów transportu.

 

Wersja 332 (12.05.2020)

Nowa integracja

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość ustawienia flagi "Odbiorca detaliczny" w nowym procesowaniu kontrahentów.
 • W nowym procesowaniu kontrahentów usunięto przycinanie NIP'u do 10 cyfr. 
 • Nowe procesowanie magazynów: obsługa mapowania magazynu źródłowego do docelowego.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd i teraz proszę użyć przycisku "synchronizuj teraz".
 • Dodano kolejne pole (identyfikator statusu) do zmapowania wartości przekazywanych do uwag.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość aktualizacji pozycji istniejących już zamówień w Comarch ERP Optima.
 • Tworzenie dokumentu WZ do stworzonej faktury.

Subiekt GT wysyłka E-mail

 • Dodano weryfikacje do serwera SMTP.

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie stanów magazynowych)

 • Zoptymalizowano metodę wyliczania możliwych kompletów do zmontowania oraz wyliczanie minimalnego składnika.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Dodano możliwość przesyłania innych typów dokumentów takie, jak: zamówienia, paragony.
 • Dodano mapowanie wzorców wydruku zależnie od statusu BaseLinker oraz kategorii dokumentu w Subiekt GT.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Dodano funkcję, która zapisuje lokalnie u klienta produkty, które nie zostały zmapowane pomiędzy systemem E-commerce i ERP.

Subiekt GT » Shoper (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono błąd podczas mapowania z wykorzystaniem symbolu.
 • Poprawiono wczytywanie ustawień dotyczących interwału synchronizacji.

Subiekt GT » Allegro (Synchronizacja cen)

 • Dodano funkcje która zapisuje lokalnie u klienta produkty, które nie zostały zmapowane pomiędzy systemem E-commerce i ERP.

Subiekt GT » Amazon (Invoicing)

 • Dodano mapowanie wzorca wydruku na podstawie magazynu dokumentu w Subiekcie.

Comarch ERP Optima wysyłka E-mail

 • Poprawiono pobieranie listy kontrahentów posiadających atrybut podany w scenariuszu.
 • Dodano komunikaty oraz weryfikację danych do serwera SMTP.
 • Poprawiono walidację w scenariuszu.

PrestaShop » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Przesyłanie nazwy statusu zamówienia do wybranego pola własnego.

 

Wersja 331(05.05.2020)

Nowa integracja

BaseLinker » Comach ERP XL (Przesyłanie zamówień)

 • Obsługa dokumentów FS/PA.
 • Mapowanie usług transportowych.
 • Mapowanie serii dokumentów.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Rozbudowano mapowanie serii dokumentu do źródła zamówienia o jego ID.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodanie vendora, który poprawia kontrahentów zagranicznych z NIP'em krótszym niż 10 znaków.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano przypisywanie handlowca do kontrahenta, ustawianie ilości dni do zapłaty należności i zobowiązań.

Subiekt GT » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Dodano możliwość przesyłania ilości zestawów możliwych do skompletowania.

Comarch Optima wysyłka Email

 • Poprawiono walidację podania ID.

Navireo » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Udostępniono klientom wcześniej już istniejącego vendora dotyczącego przesyłania ilości dla kompletów.

Prestashop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę stawek VAT, zostaje wyliczana w trakcie pobierania zamówień.

 

Wersja 330 (28.04.2020)

Nowa integracja

Zamówienia do Subiekt GT

 • Poprawiono wyświetlany komunikat skąd pobierane są zamówienia.

Subiekt GT » BaseLinker (Dodawanie pliku PDF)

 • Optymalizacja ilości pobieranych zamówień do integracji.
 • Optymalizacja pobieranych zamówień posiadających faktury.

Subiekt GT » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Zmiana pytania odnośnie magazynów w BaseLinkerze.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Nowe procesowanie produktów: poprawiono skracanie nazwy usługi jednorazowej.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono wczytywanie pola "Imię i Nazwisko - Płatnik".

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Dodano możliwość wysyłki paragonów z określonym w konfiguracji wzorcem wydruku.
 • Dodano możliwość wysyłki dokumentów na adres wskazany w atrybucie kontrahenta.

Zamówienia do Subiekt nexo PRO

 • Poprawiono wyświetlany komunikat skąd pobierane są zamówienia.

Zamówienia do Navireo

 • Poprawiono wyświetlany komunikat skąd pobierane są zamówienia.

Zamówienia do PrestaShop

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów.

PrestaShop » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Wprowadzono zmiany, które umożliwiają wykorzystanie funkcji dostępnych w innych integracjach z  Subiekt nexo PRO lub PrestaShop.

Integracje z ErpBox

 • Dodano dodatkowe informacje podczas przesyłania zapytań w celu szybszej weryfikacji błędów oraz komunikaty związane z z tokenami klienta.

 

Wersja 329 (2020.04.20)

Nowa integracja

 • Navireo » BaseLinker

Subiekt GT wysyłka E-maili

 • Dodanie wyboru nazwy wygenerowanego pliku .pdf (Numer dokumentu albo wewnętrzny identyfikator). Dla nowych klientów domyślnie - numer dokumentu.
 • Obsługa wybranych znaczników dynamicznych dla BaseLinkera - TUTAJ!

Subiekt GT » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono filtr wyboru dokumentów - dodano nadawanie identyfikatora w polu "oryginalny numer dokumentu" zaczynający się od B_.
 • Obsługa błędu procesowania produktów zamówienia poprzez zmianę statusu w BaseLinkerze.

Subiekt GT » ErpBox (Przesyłanie produktów)

 • Poprawiono działanie integracji w momencie logowania poprzez autentykację.
 • Dodano komunikat o niekatulanej autoryzacji tokenu w systemie ErpBox.

Subiekt GT » ErpBox (Synchronizacja cen)

 • Dodano komunikat o niekatulanej autoryzacji tokenu w systemie ErpBox.

Subiekt GT » ErpBox (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Dodano komunikat o niekatulanej autoryzacji tokenu w systemie ErpBox.

ErpBox » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd dla nazwy kontrahenta, która czasami się podwajała.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Obsługa błędu procesowania produktów zamówienia poprzez zmianę statusu w BaseLinkerze.
 • Dodano nowe pola do powiązania produktów - "Kod Dostawcy" w Subiekt GT.
 • Poprawiono sekcję konfiguracji przesunięć magazynowych, aby była bardziej zrozumiała podczas konfiguracji.
 • Możliwość zapisywania dokumentu z odłożonym skutkiem magazynowym w momencie braku stanu.

BaseLinker » Subiekt GT (Odwzorowywanie faktur)

 • Naprawiono błąd pustej nazwy dla usług jednorazowych, gdy nazwa z BaseLinkera przekracza 50 znaków.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Od teraz przypisywanie daty sprzedaży będzie pobierać również datę płatności ustaloną ręcznię.

BaseLinker » WAPRO MAG (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano funkcję pobierania listingu produktów z Amazon i nadpisywania EAN pobranego produktu z zamówienia z BaseLinkera polem "product ID" z Amazon.

BaseLinker » enova365 (Przesyłanie zamówień)

 • Nadawanie serii dokumentu na podstawie źródła zamówienia.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę rabatów.
 • Dodano możliwość umieszczania informacji w uwagach na podstawie źródła zamówienia.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Dodano sekcję wyboru modułów systemowych.

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Poprawiono obsługę typów wzorców wydruku (domyślne Crystal).

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano opcję wysyłania dokumentów tylko z wybraną kategorią.

 

Wersja 328 (2020.04.13)

Nowa integracja

sellintegro.pl

 • Możliwość filtrowania rodzajów integracji na podstronach kategorii.
 • Możliwość zakupu płatnych planów wsparcia - premium support, szczegóły dostępne TUTAJ!
 • Możliwość zakupu licencji dla programów i dodatków firmy InsERT Subiekt GT oraz InsERT Subiekt NEXO PRO, szczegóły dostępne TUTAJ!
 • Zmieniono rabatowanie okresu testowego integracji, nowi klienci mogą skorzystać z pakietów all in one, szczegóły dostępne TUTAJ!, które automatycznie przedłużą im dostęp do wszystkich integracji podstawowych dla ich systemu na okres 14 dni.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono błąd braku produktów bez stanu, jeśli montowanie kompletów jest wyłączone.
 • Poprawiono błąd przez, który opcja autentykacji mogła nie działać prawidłowo.
 • Poprawiono błąd kontynuacji przetwarzania zamówienia pomimo braku poprawnego mapowania wszystkich produktów.
 • Dodano opcję zmiany statusu dokumentu, w momencie braku stanu (zamówienie tak, czy inaczej zapisuje się w Subiekt GT).
 • Zaawansowane mapowanie stawek VAT - po symbolu, warunkowe, priorytetowane.

BaseLinker » Navireo (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę stawek VAT (w momencie skorzystania z funkcjonalności, stawki VAT produktów na dokumencie w Navireo będą takie same, jak w BaseLinkerze).
 • Poprawa przepisywania na uwagi kilku pozycji oraz separatora.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Poprawiono wygląd scenariusza oraz naprawiono fiskalizację paragonów (dodano wyciąganie ich z bufora).
 • Możliwość zapisu scenariusza z pustym wzorcem i nazwą drukarki (wyłączenie opcji drukowania).

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono obsługę klucza "Nie obsługuj" w sekcji konfiguracji przetwarzania kosztów transportu.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Zoptymalizowano porównywanie pobranych produktów z istniejącymi w BaseLinker. Dwu- etapowe porównywanie, najpierw sprawdzamy, czy istnieją po SKU, a następnie po EAN.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Synchronizacja cen)

 • Synchronizowanie cen produktów oznaczonych tylko jako "Udostępniaj w cenniku zewnętrznym".

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie faktur)

 • Usprawniono wyszukiwanie dokumentów FS tworzonych przez nasze integracje.

Comarch ERP Optima » Shoper (Synchronizacja cen)

 • Synchronizowanie cen produktów oznaczonych tylko jako "Udostępniaj w cenniku zewnętrznym".

Subiekt GT » IdoSell (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Optymalizacja częstotliwości odpytań do sklepu.

Zamówienia do Subiekt nexo PRO

 • Usprawniono wyliczanie rabatu dla produktu.

Subiekt nexo PRO » BaseLinker (Przesyłanie zamówień)

 • Zoptymalizowano porównywanie pobranych produktów z istniejącymi w BaseLinker. Dwu- etapowe porównywanie, najpierw sprawdzamy, czy istnieją po SKU, a następnie po EAN.

Plentymarkets » Subiekt GT (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Przypisywanie sposobu transportu na podstawie ID z PLM
 • Nowe procesowanie produktów: poprawiono błąd deserializacji danych o produktach.

Allegro » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Nowe procesowanie produktów: poprawiono błąd deserializacji danych o produktach.

 

Wersja 327 (2020.04.06)

Nowa integracja

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Mapowanie magazynów, na których ma zostać wykonane przesunięcie magazynowe.
 • Mapowanie podpisu dokumentu w zależności od źródła pochodzenia zamówienia.
 • Drukowanie wcześniej wystawionych dokumentów na podstawie statusu w BaseLinker.
 • Możliwość wybrania nazwy statusu zamówienia jako pole do przepisania na pole własne zamówienia w Subiekcie GT.
 • Poprawiono błąd powodujący błędne przypisanie ilości usługi/produktu jednorazowego oraz jego ceny
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający aktywowanie procesowania produktów jako usług jednorazowych.
 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawny wybór drukarki fiskalnej, jeśli drukarka o tej samej nazwie została skonfigurowana na innym stanowisku.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Dodano kopiowanie kategorii pomiędzy drukowanymi kategoriami.
 • Zapisywanie daty zakończenia dostawy, jako daty opłacenia zamówienia w BaseLinker.
 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawny wybór drukarki fiskalnej, jeśli drukarka o tej samej nazwie została skonfigurowana na innym stanowisku.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięcie, błędu który powodował dodawanie usługi transportu bez nazwy pozycji.

BaseLinker » Comarch ERP XL (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość podania danych logowania ERP w programie konfiguracyjnym.

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Dodano informację o niestandardowych wzorcach wydruku (GenRap), jeżeli posiadasz zmienne dynamiczne w wydrukach skontaktuj się z nami.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Przesyłanie faktur)

 • Dodano informację o niestandardowych wzorcach wydruku (GenRap), jeżeli posiadasz zmienne dynamiczne w wydrukach skontaktuj się z nami.
 • Naprawiono wczytywanie pola "StandardTemplate".
 • Obsługa rodzajów wzorców wydruku.

Comarch ERP Optima » SkyShop (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Poprawiono obsługę ujemnych stanów.

Shoplo » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Obsługa problemu "UBound" pojawiający się w przypadku braku adresu do faktury - w momencie braku ulicy w danych do faktury wpisywane są dane z dostawy, w razie braku miasto z dostawy, a na koniec "brak adresu".

Wysyłanie dokumentów z Subiekt GT na email

 • Poprawa wyświetlanych komunikatów - klient otrzyma w panelu integracji jakie dokumenty się tworzą.

Subiekt GT » BaseLinker (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Przesyłanie liczby kompletów możliwych do wyliczenia na podstawie stanów składników.

Subiekt GT » IdoSell (Aktualizacja stanów magazynowych)

 • Mapowanie cenników ze sklepów. Dodano obsługę wielu sklepów na danym koncie

Subiekt GT » IdoSell (Synchronizacja cen)

 • Dodano możliwość mapowania magazynów, teraz pojedyncze magazyny z SGT mogą zostać przypisane do magazynów w IdoSell.
 • Dodano możliwość użycia pola własnego z Subiekt GT jako magazynu wirtualnego mapowanego do dowolnego magazynu w IdoSell. Traktowania pola własnego jako swego rodzaju magazyn, który można potem zmapować do magazynu w IdoSell.

 

Wersja 326 (2020.03.30)

Subiekt nexo PRO » BaseLinker (Przesyłanie produktów)

 • Dodano możliwość przesyłania kartoteki kompletów do magazynu BaseLinker.

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięto błąd po zapisie kontrahenta powodujący wyjątek 0x80010108 RPC_E_DISCONNECTED.
 • Usunięto błąd polegający na zapisywaniu się zamówienia bez produktów, których był brak na stanie, zamiast utworzenia ich rezerwacji ponad stan.
 • Tworzenie paragonów w momencie, kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę ale nie podał NIP'U.
 • Tworzenie faktur detalicznych do stworzonych paragonów.
 • Drukowanie dokumentów ZK.
 • Dodano możliwość usunięcia kontrahentów stworzonych przez integrację, jeśli przetwarzanie zamówienia nie powiodło się.
 • Tworzenie nowego typu dokumentów (faktury marża).

BaseLinker » Navireo (Przesyłanie zamówień)

 • Naprawiono mapowanie metod płatności po nazwach oraz nazwach sposobów dostawy.

BaseLinker » WAPRO Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Naprawiono błąd przy wprowadzaniu kosztów transportu.

Plentymarkets » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Mapowanie krajów z Plentymarkets na podstawie kodu z E-commerce.

Allegro » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Zmiana nazwy pola w scenariuszu "Sygnatura aukcji" na "Sygnatura".

PrestaShop » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Pobieranie walut i przekazywanie ich na zamówienie.

Wszystkie E-commerce do Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięto błąd podczas sprawdzania NIP'U, który posiada litery.

Comarch ERP Optima wysyłka e-mail'i

 • Wysyłanie dokumentów tylko do kontrahentów o określonym atrybucie.

 

Wersja 325 (2020.03.23)

Nowa integracja

Wszystkie integracje

 • Eksport historii synchronizacji do TXT/HTML, ograniczenia wpisów do 100 w trybie panelu.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono umieszczenie danych na karcie kontrahenta.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Gdy nie wypełniono tabelki mapowania statusów do dokumentu.

Subiekt GT » ErpBox (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Podczas pobierania części produktów.

Subiekt GT » ErpBox (Przesyłanie produktów)

 • Z dodawaniem nazwy grupy (nie zostanie dodana), usunięto błąd z dodaniem produktu z zerowym VAT, zoptymalizowano pobieranie produktów z ErpBox, możliwość aktualizacji opisu w zależności od wybranego pola opis, nowym produktom można nadać kategorię z ErpBox.

Subiekt GT » ErpBox (Generowanie dokumentów)

 • Braku zmiany statusu dokumentu oraz wpisywania numeru dokumentu końcowego do pola dodatkowego.
 • Dodano możliwość identyfikowania zamówienia poprzez identyfikator ze sklepu.

Subiekt GT » PrestaShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 •  Możliwość wyłączenia synchronizacji wariantów, jeżeli SKU wariantu jest takie same, jak SKU głównego produktu.

ErpBox » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę EAN dla produktu w zamówieniach.

Plentymarkets » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę SPTK, dodano zmianę statusu zamówienia.

BaseLinker » WAPRO Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano możliwość dodatkowego wyszukiwania produktu, jeżeli nie znaleziono na podstawie pierwszego mapowania.

Comarch ERP Optima wysyłka E-maili

 • Dodano do Vendora użycie pola "Nazwa 3", żeby działało to również przy pustym imieniu i nazwisku albo przy pustej firmie.

 

Wersja 324 (2020.03.16)

Nowa integracja

ErpBox » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawiono wyświetlanie opcji dodatkowych przy zapisywaniu uwag.

BaseLinker » Subiekt GT (Generowanie dokumentów)

 • Przenoszenie pól własnych z dokumentów źródłowych na dokumenty docelowe.

Subiekt GT » FTP (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano useMinusStock do scenariusza konfiguracyjnego.

SkyShop » Subiekt GT, Subiekt nexo PRO, Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę dodatkowego pola w Api do płatności.

BaseLinker » Wapro Mag (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano zapisywanie informacji w zamówieniach do pola "Informacje Dodatkowe".
 • Dodano usuwanie zamówień, gdy wystąpił błąd w trakcie przetwarzania.

Wszystkie E-commerce w Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Usunięto informację "o przetwarzaniu zamówienia", "o istnieniu zamówienia".

Subiekt GT » Amazon (Przesyłanie faktur do Amazon)

 • Zmiana flagi dokumentu w zależności od tego, czy udało się zapisać dokument, czy nie.
 • Dodano obsługę rabatów. 
 • Dodano możliwość mapowania jednym kluczem wielu produktów. 
 • Dodano możliwość wyboru statusów z BaseLinker -> będą tworzyć się dokumenty SPTK. 
 • Obsługa własnego delimitera oraz dodanie wyboru przesyłania pola dodatkowego 1 i 2 do uwag. 
 • Wybór daty kursu waluty: data zapisu dokumentu lub data zamówienia w BaseLinker. 
 • Wybór domyślnego magazynu w momencie, kiedy nie uda się wcześniej zmapować. 
 • Poprawiono błąd powodujący dodawanie na przesunięcie między magazynowe produktów z ilością zero. 
 • Jeśli jest ustawione mapowanie VAT'u na podstawie statusu lub kodu kraju, to VAT zostanie wpisany także na usługę transportu. 
 • Opcja czyszczenia pola "Numer Domu" na kartotece kontrahenta. 

Subiekt GT » SkyShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Możliwość sumowania z polem własnym. 
 • Ograniczenie synchronizowanych produktów w ramach konkretnej cechy. 
 • Sumowanie wielu magazynów.

 

Wersja 323 (2020.03.09)

Wszystkie integracje

 • Przywrócenie wyświetlania zdarzeń w panelu.
 • Poprawiono wygląd dolnej części panelu zarządzania integracją (dashboardu).

Nowe integracje 

BaseLinker » Subiekt GT (Przesyłanie zamówień)

 • Dodano obsługę rabatów.
 • Dodano możliwość mapowania jednym kluczem wielu produktów.
 • Poprawiono błąd powodujący dodawanie na przesunięcie między magazynowe produktów z ilością zero.
 • Dodano możliwość wyboru statusów z BaseLinker, z których będą tworzyć się dokumenty SPTK.
 • Dodano nową funkcjonalność na żądanie, jeśli jest ustawione mapowanie VAT'u na podstawie statusu lub kodu kraju, to ten VAT zostanie wpisany także na usługę transportu.
 • Poprawiono walidację pola na e-mail w przypadku trybu testowego.
 • Wybór daty kursu waluty: data zapisu dokumentu lub data zamówienia w BaseLinker.
 • Wybór domyślnego magazynu w momencie, kiedy nie uda się wcześniej zmapować.
 • Dodano opcję czyszczenia pola "Numer Domu" na kartotece kontrahenta.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Przesyłanie zamówień)

 • Przepisywanie pól zamówienia w BaseLinker do atrybutu dokumentu w Comarch Optima.
 • Nowa opcja mapowania kontrahenta: pole BaseLinker -> 'Nazwa firmy'.
 • Przesyłanie stanów magazynowych produktów oznaczonych jako pozycja do sklepu internetowego. Aktualizowanie nazw pozycji na dokumencie. Jest pobierana jako nazwa produktu z BaseLinker.
 • Zmiana magazynu dokumentu w momencie braku stanu.

BaseLinker » Subiekt nexo PRO (Przesyłanie zamówień)

 • Poprawa filtra w sql pobierającym zamówienia.

Subiekt GT » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Przesyłanie stanów magazynowych produktów oznaczonych jako pozycja do sklepu internetowego.

BaseLinker » Comarch ERP Optima (Generowanie dokumentów)

 • Masowe generowanie FS/PA z RO w Comarch Optima na podstawie statusu w BaseLinker.

BaseLinker » Navireo (Przesyłanie zamówień)

 • Alternatywna metoda nawiązywania połączenia z systemem Navireo.

Subiekt GT na e-mail

 • Wysyłanie dokumentów z Subiekt GT na e-mail.
 • Poprawiono filtr do generowanych dokumentów, który przyśpieszy działanie wtyczki.
 • Poprawiono treść pytania w sprawie dokumentów oraz wczytywanie odpowiedniego punktu.

Comarch ERP Optima » PrestaShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano komunikat o aktualizacji stanu produktu.

Comarch ERP Optima » BaseLinker (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Przesyłanie stanów magazynowych produktów oznaczonych "Udostępniaj w cenniku zewnętrznym".

Subiekt GT » PrestaShop (Synchronizacja stanów magazynowych)

 • Dodano komunikat o aktualizacji stanu produktu.