Wykorzystujemy pliki cookies. Przegl─ůdaj─ůc serwis┬áwyra┼╝asz┬ázgod─Ö na zainstalowanie plik├│w cookies w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, zgodnie z tym co masz ustawione w swojej przegl─ůdarce.┬áAdministratorem┬á Twoich danych osobowych jest Sellintegro Sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (53 ÔÇô 439), ul. Grabiszy┼äska 163. Z Administratorem mo┼╝esz kontaktowa─ç si─Ö pod wskazanym wy┼╝ej adresem lub pod numerem telefonu 796 300 116, a tak┼╝e mailowo: pomoc@sellintegro.pl . Z inspektorem mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö poprzez e-mail iod@sellintegro.pl .┬áWi─Öcej o cookies znajdzie w naszej Polityce prywatno┼Ťci i cookies.

Preambuła

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(ÔÇťUmowaÔÇŁ)

zawarta pomi─Ödzy:
Użytkownikiem Usługi SellIntegro
zwanym dalej Administratorem

a

SellIntegro sp. z o.o. ul. Grabiszy┼äska 163, 53-439 Wroc┼éaw, NIP: 8971813098, Regon: 362430332, email: pomoc@sellIntegro.com,┬ádostawc─ů us┼éugi dost─Öpnej pod adresem sellIntegro.pl┬ásellIntegro.com┬ásellIntegro.co.uk
zwanym dalej Przetwarzaj─ůcym,

w zwi─ůzku z umow─ů o ┼Ťwiadczenie Us┼éug zawart─ů pomi─Ödzy Stronami polegaj─ůc─ů przede wszystkim na wsparciu Administratora integracji system├│w eCommerce z jego innymi systemami ÔÇô w szczeg├│lno┼Ťci systemami ERP i CRM (ÔÇ×Umowa g┼é├│wnaÔÇŁ).

┬ž 1 Postanowienia og├│lne
Administrator danych o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada status administratora danych osobowych w ┼Ťwietle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych przez siebie za po┼Ťrednictwem serwisu SellIntegro.com (ÔÇ×DaneÔÇŁ), a zw┼éaszcza danych osobowych swoich klient├│w, natomiast od dnia 25 maja 2017 roku status administratora w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), dalej nazywanego RODO.
Administrator w oparciu o niniejsz─ů umow─Ö tj. na zasadach oraz w zakresie w niej wskazanych, powierza Przetwarzaj─ůcemu do przetwarzania Dane, a Przetwarzaj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö do przetwarzania Danych w granicach okre┼Ťlonych Umow─ů oraz powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
Przetwarzaj─ůcy przetwarza dane osobowe wy┼é─ůcznie na udokumentowane polecenie Administratora.
┬ž 2 Zakres przetwarzania
Przetwarzanie Danych przez Przetwarzaj─ůcego b─Ödzie nast─Öpowa─ç wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z realizacj─ů Umowy g┼é├│wnejÔÇŁ.
Na podstawie Umowy Przetwarzaj─ůcy b─Ödzie przetwarza┼é tzw. dane zwyk┼ée tj. nie podlegaj─ůce dodatkowym regulacjom.
W ramach realizacji Umowy przez Przetwarzaj─ůcego przetwarzane b─Öd─ů Dane wprowadzane przez Administratora do systemu udost─Öpnianego przez Przetwarzaj─ůcego, w ramach us┼éugi SellIntegro.com zwi─ůzane z zarz─ůdzaniem sprzeda┼╝─ů prowadzon─ů przez Administratora. Przetwarzaj─ůcy przetwarza─ç b─Ödzie dane klient├│w Administratora, a w szczeg├│lno┼Ťci imiona oraz nazwiska klient├│w, adresy zamieszkania/dostarczenia towar├│w, numery telefon├│w, adresy e-mail oraz informacje na temat sk┼éadanych przez tych klient├│w zam├│wieniach.
┬ž 3 O┼Ťwiadczenia i zapewnienia
Przetwarzaj─ůcy zapewnia, ┼╝e osoby upowa┼╝nione przez niego do przetwarzania Danych b─Öd─ů zobowi─ůzane do zachowania ich w tajemnicy lub b─Öd─ů podlega┼éy odpowiedniemu ustawowemu obowi─ůzkowi zachowania ich w tajemnicy.
Przetwarzaj─ůcy podejmuje wszelkie ┼Ťrodki wymagane przez w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa, a zw┼éaszcza przez ustaw─Ö o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku r├│wnie┼╝ przez RODO, w szczeg├│lno┼Ťci w oparciu o art. 32 RODO zgodnie, z kt├│rym Przetwarzaj─ůcy wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne oraz organizacyjne uwzgl─Ödniaj─ůc stan wiedzy technicznej, koszt wdro┼╝enia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych o r├│┼╝nym prawdopodobie┼ästwie wyst─ůpienia i wadze zagro┼╝enia aby zapewni─ç stopie┼ä bezpiecze┼ästwa odpowiadaj─ůcy temu ryzyku.
Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e ma podstawy prawne do przetwarzania Danych wprowadzanych przez siebie do systemu SellIntegro.com, a powierzenie Danych Przetwarzaj─ůcemu nie naruszy praw os├│b trzecich.
┬ž 4 Wsp├│┼épraca Stron
Przetwarzaj─ůcy wspiera Administratora w zgodnym z prawem przetwarzaniu Danych, a od 25 maja 2018 roku dodatkowo:
maj─ůc na uwadze charakter przetwarzania Przetwarzaj─ůcy w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci pomaga Administratorowi w wywi─ůzaniu si─Ö z obowi─ůzku odpowiadania na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů w zakresie wykonywania jej praw wynikaj─ůcych z rozdzia┼éu III RODO,
uwzgl─Ödniaj─ůc charakter przetwarzania oraz dost─Öpne Przetwarzaj─ůcemu informacje, Przetwarzaj─ůcy pomaga Administratorowi wywi─ůza─ç si─Ö z obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 32-36 RODO,
Przetwarzaj─ůcy udost─Öpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb─Ödne do wykazania spe┼énienia obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 28 RODO oraz umo┼╝liwia Administratorowi lub audytorowi upowa┼╝nionemu przez Administratora przeprowadzenia audyt├│w, w tym inspekcji po ustaleniu terminu mi─Ödzy Stronami. Wszelkie kontrole odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů w godzinach pracy i obecno┼Ťci Przetwarzaj─ůcego.
┬ž 5 Podpowierzenie danych
Przetwarzaj─ůcy przestrzega warunk├│w korzystania z us┼éug innego podmiotu przetwarzaj─ůcego wynikaj─ůcych z w┼éa┼Ťciwych przepis├│w prawa. Podpowierzenie Danych nast─Öpuje na podstawie stosownej umowy lub innego instrumentu prawnego, kt├│re podlegaj─ů prawu Unii lub prawu pa┼ästwa cz┼éonkowskiego.
W przypadku podpowierzenie danych przez Przetwarzaj─ůcego kolejnemu podmiotowi (ÔÇťKolejny Przetwarzaj─ůcyÔÇŁ) podmiot ten obowi─ůzywa─ç b─Öd─ů odpowiednio takie same obowi─ůzki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym mi─Ödzy Administratorem a Przetwarzaj─ůcym, a w szczeg├│lno┼Ťci obowi─ůzek zapewnienia wystarczaj─ůcych gwarancji wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiada┼éo w┼éa┼Ťciwym przepisom prawa, a od 25 maja 2018 roku w szczeg├│lno┼Ťci wymogom wynikaj─ůcym z RODO.
Przetwarzaj─ůcy korzysta z us┼éug innego podmiotu przetwarzaj─ůcego tj.:
OVH Sp. z o.o.
ul. Szkocka 5 lok. 1
54-402 Wrocław
NIP: 8992520556
REGON: 933029040
┬ž 6 Zako┼äczenie Umowy
Niniejsza umowa ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů rozwi─ůzania Umowy g┼é├│wnej.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie ma Regulamin Serwisu SellIntegro.com, dost─Öpny w Serwisie oraz powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego.
Po zako┼äczeniu Umowy ÔÇô zale┼╝nie od decyzji Administratora Przetwarzaj─ůcy usuwa przetwarzane na podstawie Umowy dane osobowe lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe, chyba, ┼╝e w┼éa┼Ťciwe przepisy (Unii Europejskiej lub krajowe) nakazuj─ů przechowywanie danych osobowych.

┬ę┬áWszelkie prawa zastrze┼╝one przez┬áSellIntegro┬ásp. z o.o.