Wykorzystujemy pliki cookies. Przegl─ůdaj─ůc serwis┬áwyra┼╝asz┬ázgod─Ö na zainstalowanie plik├│w cookies w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, zgodnie z tym co masz ustawione w swojej przegl─ůdarce.┬áAdministratorem┬á Twoich danych osobowych jest Sellintegro Sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (53 ÔÇô 439), ul. Grabiszy┼äska 163. Z Administratorem mo┼╝esz kontaktowa─ç si─Ö pod wskazanym wy┼╝ej adresem lub pod numerem telefonu 796 300 116, a tak┼╝e mailowo: pomoc@sellintegro.pl . Z inspektorem mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö poprzez e-mail iod@sellintegro.pl .┬áWi─Öcej o cookies znajdzie w naszej Polityce prywatno┼Ťci i cookies.

┬ž 1. Definicje

Poj─Öcia zastosowane w Regulaminie b─Öd─ů mia┼éy nast─Öpuj─ůce znaczenie:
1) Regulamin┬áÔÇô regulamin us┼éugi DreamTeam.
2) DreamTeam ÔÇô us┼éuga polegaj─ůca na tworzeniu dedykowanych (customowych) rozwi─ůza┼ä integracyjnych.
3) Zesp├│┼é DreamTeam ÔÇô pracownicy oraz wsp├│┼épracownicy Us┼éugodawcy dzia┼éaj─ůcy w ramach dzia┼éu Business Operations, sk┼éadaj─ůcy si─Ö z: analityk├│w, project manager├│w, programist├│w web/ERP, suportu oraz wdro┼╝eniowc├│w.
4) Serwis internetowy┬áÔÇô serwis internetowy dost─Öpny pod adresem: www.sellintegro.pl, prowadzony przez Us┼éugodawc─Ö.
5) Us┼éugodawca┬áÔÇô sp├│┼éka pod firm─ů SELLINTEGRO sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (53-439), ul. Grabiszy┼äska 163, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia ÔÇô Fabrycznej we Wroc┼éawiu, VI Wydzia┼é Gospodarczy KRS pod numerem 0000574026, NIP: 8971813098, REGON: 362430332.
6) Klient┬áÔÇô podmiot korzystaj─ůcy z us┼éugi DreamTeam.
7) Okres rozliczeniowy ÔÇô miesi─ůc kalendarzowy.

┬ž 2. DreamTeam

1. Klient zainteresowany skorzystaniem z dedykowanego rozwi─ůzania integracyjnego zobowi─ůzany jest do poinformowania Us┼éugodawcy o oczekiwanym rezultacie w zwi─ůzku z dzia┼éaniami Zespo┼éu DreamTeam.
2. W celu rozpocz─Öcia prac w ramach DreamTeam, Klient zobowi─ůzany jest do wyboru pakietu dostosowanego do rodzaju us┼éugi oraz oczekiwanego rezultatu.
3. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce pakiet├│w DreamTeam dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Us┼éugodawcy: https://sellintegro.pl/content/87-dream-team-sellintegro.
4. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wyb├│r pakietu przez Klienta.
5. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta pakiet nie pozwala na uko┼äczenie us┼éugi b─Öd─ůcej przedmiotem umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam, Klient zobowi─ůzany jest do wykupienia wybranego przez siebie pakietu dodatkowego lub do uiszczania wynagrodzenia stanowi─ůcego iloczyn wysoko┼Ťci stawki godzinowej wskazanej przez Us┼éugodawc─Ö w umowie, o kt├│rej mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym oraz ilo┼Ťci godzin po┼Ťwi─Öconych przez Zesp├│┼é DreamTeam w celu zako┼äczenia us┼éugi, z zastrze┼╝eniem ┬ž 5 ust. 1 Regulaminu.
6. Klient informuje Us┼éugodawc─Ö o wybranym pakiecie w celu zawarcia umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam.
7. Zawarcie umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam oraz spe┼énienie przez Klienta warunk├│w wskazanych w tre┼Ťci umowy umo┼╝liwia rozpocz─Öcie ┼Ťwiadczenia us┼éugi.
8. Szczeg├│┼éowe zasady ┼Ťwiadczenia us┼éugi DreamTeam ustalane s─ů ka┼╝dorazowo indywidulanie w umowie zawieranej z Klientem.
9. W zale┼╝no┼Ťci od charakteru us┼éugi, w tym w szczeg├│lno┼Ťci stopnia jej skomplikowania, Klient mo┼╝e by─ç uprawniony do skorzystania z us┼éugi DreamTeam Express.
10. O mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z us┼éugi DreamTeam Express Klient jest informowany przez Us┼éugodawc─Ö.

┬ž 3. Licencja

1. Warunkiem działania integracji utworzonych w ramach usługi DreamTeam jest uiszczanie przez Klienta miesięcznego wynagrodzenia tytułem licencji.
2. Wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia, o kt├│rym mowa w ust. 1 powy┼╝ej ustalana jest ka┼╝dorazowo indywidualnie z Klientem i uzale┼╝niona jest od rodzaju oraz ilo┼Ťci integracji utworzonych w ramach umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam.
3. Op├│┼║nienie w zap┼éacie wynagrodzenia, o kt├│rym mowa w ust. 1 i 2 powy┼╝ej, trwaj─ůce d┼éu┼╝ej ni┼╝ nast─Öpuj─ůcych po sobie kolejno 7 dni, skutkuje wstrzymaniem licencji, a tym samym wstrzymaniem dzia┼éania integracji.
4. W ramach licencji, o kt├│rej mowa w niniejszym paragrafie, Klient otrzymuje pakiet 4 (czterech) godzin uprawniaj─ůcych do skorzystania z us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji utworzonych w zwi─ůzku z umow─ů na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam.┬á
5.┬áWszelkie zg┼éoszenia w ramach us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji, o kt├│rej mowa w ust. 4 powy┼╝ej, mog─ů by─ç dokonywane przez Klienta wy┼é─ůcznie za po┼Ťrednictwem dedykowanego formularza znajduj─ůcego si─Ö pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBCvMXp_0qJuMHOrYICpoExL4nMoQYEn1CMOYBHLj0CYwaA/viewform.
6. Us┼éugodawca zastrzega, i┼╝ zg┼éoszenia dokonywane w inny spos├│b ni┼╝ wskazany w ust. 5 powy┼╝ej nie b─Öd─ů przez Us┼éugodawc─Ö rozpatrywane.
7. Zg┼éoszenia kierowane przez Klienta w ramach us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji rozpatrywane s─ů przez Us┼éugodawc─Ö najp├│┼║niej w terminie 3 (trzech) dni roboczych liczonych od dnia przyj─Öcia zg┼éoszenia.┬á
8.┬áWszelka korespondencja dot. us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji prowadzona jest za po┼Ťrednictwem dedykowanego adresu e-mail Us┼éugodawcy: pomocdt@sellintegro.cloud.
9. Usługodawca informuje Klienta o wykorzystaniu wskazanego w ust. 4 powyżej pakietu. 
10. Zasady korzystania z us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji w wymiarze przekraczaj─ůcym wskazane w ust. 4 powy┼╝ej 4 (cztery) godziny, wskazane zosta┼éy w ┬ž 4 Regulaminu.┬á

┬ž 4. Wsparcie i utrzymanie integracji

1. Us┼éugodawca oferuje Klientom mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji utworzonych w zwi─ůzku z umow─ů na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam w wymiarze przekraczaj─ůcym 4 godziny przewidziane w ramach licencji (┬ž 3 Regulaminu).
2. Podmiotem wy┼é─ůcznie odpowiedzialnym za podj─Öcie decyzji o skorzystaniu z us┼éugi wsparcia i utrzymania integracji zgodnie z ust. 1 powy┼╝ej jest Klient.
3. Us┼éuga wsparcia i utrzymania integracji w przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1 powy┼╝ej rozliczana jest wed┼éug stawki godzinowej w wysoko┼Ťci 170,00 z┼é netto za godzin─Ö, z zastrze┼╝eniem ust. 4 poni┼╝ej oraz ┬ž 5 ust. 1 Regulaminu.
4. Dzia┼éaniem rekomendowanym przez Us┼éugodawc─Ö dla Klient├│w korzystaj─ůcych z rozwi─ůza┼ä dedykowanych jest wykupienie planu wsparcia Business lub Enterprise.
5. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce plan├│w wsparcia dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Us┼éugodawcy: https://sellintegro.pl/content/54-plany-wsparcia.
6. W przypadku zg┼éoszenia przez Klienta zapotrzebowania na wsparcie oraz utrzymanie integracji w wymiarze przekraczaj─ůcym ilo┼Ť─ç godzin przewidzian─ů dla wybranego przez Klienta planu, ka┼╝da dodatkowa godzina ┼Ťwiadczenia us┼éugi wsparcia oraz utrzymania integracji rozliczana b─Ödzie na podstawie iloczynu wysoko┼Ťci stawki godzinowej wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz ilo┼Ťci godzin po┼Ťwi─Öconych przez pracownik├│w i wsp├│┼épracownik├│w Us┼éugodawcy w celu ┼Ťwiadczenia us┼éugi, z zastrze┼╝eniem ┬ž 5 ust. 1 Regulaminu.
7. Godziny dost─Öpne w poszczeg├│lnych planach, a niewykorzystane przez Klienta w Okresie rozliczeniowym, wygasaj─ů.

┬ž 5. Us┼éugi programistyczne

1. Wszelkie wykonywane na rzecz Klienta specjalistyczne prace programistyczne rozliczane b─Öd─ů wed┼éug stawki godzinowej w wysoko┼Ťci 240,00 z┼é netto.
2. O konieczno┼Ťci wdro┼╝enia dzia┼éa┼ä programistycznych Klient informowany jest uprzednio przez Us┼éugodawc─Ö.
3. Dzia┼éania programistyczne podejmowane s─ů wy┼é─ůcznie za zgod─ů Klienta.

┬ž 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
2. Us┼éugodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych; dalej okre┼Ťlane jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi w┼éa┼Ťciwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wszelkie szczeg├│┼éowe zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych, w tym w cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klient├│w jako os├│b, kt├│rych dane osobowe dotycz─ů, zosta┼éy zawarte w Polityce prywatno┼Ťci dost─Öpnej na stronie internetowej Us┼éugodawcy: https://sellintegro.pl/content/129-polityka-prywatnosci. ┬á

┬ž 7. Postanowienia ko┼äcowe.

1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodz─ů w ┼╝ycie w momencie wyra┼║nie wskazanym przez Us┼éugodawc─Ö, nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po 7 dniach od dnia ich og┼éoszenia. Umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éugi DreamTeam zawarte przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie zmian, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym, b─Öd─ů realizowane na zasadach obowi─ůzuj─ůcych w chwili ich zawarcia.
2. Klient, kt├│ry nie wyra┼╝a zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, powinien zaniecha─ç wsp├│┼épracy z Us┼éugodawc─ů.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b─Öd─ů mia┼éy w┼éa┼Ťciwe przepisy obowi─ůzuj─ůcego prawa polskiego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ÔÇô Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z p├│┼║n. zm.).
4. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem:
a) 1 kwietnia 2022 r. wzgl─Ödem um├│w na ┼Ťwiadczenie us┼éug DreamTeam zawartych do dnia 31 stycznia 2022 r. w┼é─ůcznie,
b) 1 lutego 2022 r. wzgl─Ödem um├│w na ┼Ťwiadczenie us┼éug DreamTeam zawartych po dniu 31 stycznia 2022 r.