Aktualizacja endpointa po aktualizacji Nexo Pro

Endpoint do Nexo Pro instalowany na komputerze Klienta zawiera SDK Nexo Pro dystrybuowane przez Insert. SDK jest jednak dedykowane do konkretnej wersji Nexo i po aktualizacji Nexo należy też zaktualizować SDK w niektórych przypadkach.

Aby wykonać aktualizację SDK należy:

Gdy korzystasz z wersji endpointa 3.x.x :

  1. Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe)
  2. Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do dowolnego folderu. Utworzony zostanie w nim folder nexoSDK_XX.x.x.xxxx (gdzie XX.x.x.xxxx to numer pobranej wersji SDK, np. nexoSDK_21.0.0.2655)
  3. Przekopiować całą zawartość podfolderu Bin z folderu nexoSDK_XX.x.x.xxxx (bez folderu Bin) do katalogu binaries (domyślnie C:\Users\sellintegro\AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo| “nazwa podmiotu \ Binaries), w trakcie operacji należy nadpisać wszystkie istniejące pliki.

Gdy korzystasz z wersji endpointa 2.x.x :

  1. Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe)
  2. Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do dowolnego folderu. Utworzony zostanie w nim folder nexoSDK_XX.x.x.xxxx (gdzie XX.x.x.xxxx to numer pobranej wersji SDK, np. nexoSDK_21.0.0.2655)
  3. Przekopiować całą zawartość podfolderu Bin z folderu nexoSDK_XX.x.x.xxxx (bez folderu Bin) do katalogu endpointa (domyślnie C:\Program Files (x86)\SellIntegro Dla Nexo), w trakcie operacji należy nadpisać wszystkie istniejące pliki.

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com