SellIntegro CloudPrint

SellIntegro CloudPrint – Q&A

Skąd pobrać token API? Aby zainstalować Cloud Print, najlepiej pobrać instalator aplikacji ze strony SellIntegro [link]. Klucz API można pobrać z aplikacji Cloud Print albo z naszej strony (klucz został nadany przy rejestracji).   Którego klucza API użyć? Z konta BaseLinker czy z aplikacji Cloud Print? Nie ma znaczenia, którego klucza użyjemy. Dodatkowo, jeśli klucz […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com