Integracje z WAPRO Mag

Jak skonfigurować poprawnie scenariusz do WAPRO Mag?

Dane do połączenia: Poza połączeniem do bazy danych potrzebujemy nazwę firmy, na której będziemy pracować.Nazwa musi być dokładnie taka, jak w programie. System > Wybór firm > z listy wybieramy interesującą nas firmę > Popraw Przy wyborze magazynu wpisuje Symbol z programu: Zakładka Magazyn –> Magazyn / wybór magazynu : Podpis pracownika przy dokumencie: Numer ewidencyjny […]

Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do WAPRO Mag

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą! Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “Raporty”: Następnie należy kliknąć “Dodaj”: Teraz należy wpisać nazwę wzorca wydruku (tą nazwę trzeba będzie wpisać w scenariuszu konfiguracyjnym integracji), zaznaczyć że to wzorzec wydruku z Crystal Reports oraz jako […]

Dodawanie faktur PDF z WAPROMag do zamówień w Baselinker

Kliknij tutaj by przejść do wtyczki w naszym sklepie   Sygnatury dokumentów wysyłanych do klientów : Po zalogowaniu się do Wapro przejść do zakładki Administrator Następnie kliknąć na Typy dokumentów i z listy wybrać Dokumenty handlowe Sygnatury dokumentów wpisujemy po przecinku bez spacji. Wzorce wydruku: Jest to nazwa rodzaju raportu jaki zostanie dodany do stworzonego […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com