Integracje z Allegro

Jak rozwiązać problemy z autoryzacją z Allegro?

Jeżeli wystąpi problem z tokenem Allegro, należy:  Reset tokenu API po stronie scenariusza (należy mieć zalogowane konto allegro i włączoną opcję 2etapowego uwierzytelniania) Wyłączamy w pełni integrator i zabieramy się za wyczyszczenie cache w ścieżce: C:\ProgramData\SellIntegro\aa507306\AllegroOrdersAuth  (tutaj numer po Sellintegro może być różny niż ‘aa507306’) Po tym zabiegu po uruchomieniu ponownie integratora powinien wygenerować się nowy plik.

Co zrobić gdy zmienimy hasło w Allegro korzystając i integracji?

W naszej integracji  przesyłanie zamówień z Allegro do Subiekt GT https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/86-przesylanie-zamowien-z-allegro-do-subiekt-gt.html   Łączymy się do Allegro poprzez przycisk dostępny w scenariuszu. 2. Dane do logowania do Allegro zapisują się na komputerze, gdzie jest zainstalowany integrator. Plik jest zaszyfrowany oraz posiada klucz dostępu nadawany dodatkowo. 3. Gdy zmienimy hasło na naszym koncie Allegro ponownie łączymy się […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com