Integracje z enova365

Jak ustawić cechę typu ‘Warunek’ na towarze w enova365?

Pierwszym krokiem do dodania cechy typu ‘Warunek’ na towar w enova365 jest zdefiniowanie takiej cechy w opcjach programu. W opcjach należy przejść do “Handel” > “Cechy” > “Towary”. Tu znajduje się lista cech dla towarów, należy dodać nową cechę używając przycisku “Nowy (Definicja cechy)”. Podczas tworzenia nowej cechy istotnym jest to, żeby wpisać nazwę w […]

Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Integracja przesyła do zamówień w enova365 stawki VAT produktów takie, jak na zamówieniu w BaseLinkerze. Aby integracja mogła ustawić inną niż domyślną stawkę VAT na zamówieniu w enovie365, konieczne jest ustawienie uprawnienia użytkownikowi, z którego korzysta integrator. Aby ustawić to uprawnienie, należy wejść w opcje i wybór Handel > Definicje dokumentów > [Wybór dokumentu, który […]

Gdzie znaleźć poszczególne dane do połączenia z enova365?

Serwer bazy danych oraz nazwę bazy danych można odnaleźć klikając na liście podmiotów (standardowo wyświetla się zaraz po uruchomieniu programu enova365). Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesującą nas bazę i wybrać “Właściwości bazy danych”:     1. Serwer bazy danych to “Nazwa serwera bazy danych“. 2.Nazwa bazy danych to “Nazwa bazy danych“. Opcja “Uwierzytelnienie Windows”, użytkownik […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com