Integracje z WooCommerce

Połączenie z WooCommerce – generowanie kluczy konta

1. We wtyczkach, które łączą się z systemem WooCommerce, wymagane jest połączenie przy użyciu “Klucza klienta konta” oraz “Poufnego klucza konta”: 2. Adres twojego sklepu WooCommerce to adres prowadzący do strony głównej twojego sklepu w WooCommerce, np. https://przykladowysklep.pl. 3. Klucz klienta konta WooCommerce oraz Poufny klucz konta to klucze, które należy wygenerować w panelu administracyjnym […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com