Pakiety Sellintegro

Jak przetworzyć dokumenty starsze niż 2 tygodnie?

Aby przetworzyć dokumenty sprzed 14 dni należy wykupić SI Extender – Rozszerzenie funkcjonalności integracji, na naszej stronie Sellintegro. To rozszerzenie pozwala na przetwarzanie dokumentów aż do 150 dni wstecz. Następnie wystarczy zmienić ilość dni w scenariuszu. To na tyle ! Teraz będziemy przetwarzać zamówienia nawet do 150 dni wstecz!

Czym są pakiety wdrożeniowe, co dzięki nim osiągamy?

Co to są Pakiety Wdrożeniowe? Wdrożenie to nic innego jak pula godzin, która jest wykorzystywana z naszym wdrożeniowcem na prace związane z wdrożeniem danych integracji. Dzięki Pakietom wdrożeniowym jesteśmy w stanie pomóc w konfiguracji praktycznie od 0, aby Państwa integracje funkcjonowały prawidłowo oraz aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.    Jaki pakiet potrzebuję? Nasza […]

Czym są pakiety DreamTeam?

DreamTeam to pięcioosobowy zespół, który raz w tygodniu prowadzi spotkania, gdzie omawiane są zrealizowane działania bieżące i rozwojowe, planowane są przyszłe zadania i wymyślane jest jak ulepszyć Twoją strategię e-commerce.      Dzięki otrzymywanym sprawozdaniom z przebiegu pracy DreamTeam na bieżąco: – wiesz, co zostało zrobione, a co jeszcze czeka na realizację, – szybko widzisz […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com