baselinker

Nie dodaje się PDF do zamówienia, dlaczego?

Parametry synchronizacji: Wtyczka do przesyłania faktur (PDF) z Subiekt GT (SGT) do zamówień w BaseLinker, można skonfigurować według indywidualnego procesu firmy. Scenariusz posiada kilka opcji...

Konfiguracja pól własnych dokumentu w Subiekt GT

Nowy element w scenariuszu umożliwia wprowadzenie informacji dostępnych na zamówieniu w BaseLinker. Informacje te będą widoczne na polach własnych dokumentu w Insert Subiekt GT. W liście “...

Nowy sposób mapowania kontrahentów

Dostępny jest nowy sposób mapowania kontrahentów przy przesyłaniu zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT. Na początku trzeba skonfigurować tabelę. W polu priorytet podajemy cyfrę. Wsk...

Problem z dostępem do panelu ze strony BaseLinker

W przeglądarce Chrome czasami występuje problem z wyświetlaniem panelu integracji:   Aby uzyskać ponowny dostęp do panelu uruchamiamy w przeglądarce URL : chrome://flags/#same-site-by-defa...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com