integracje

Mapowanie płatności w Subiekt GT

Mapowanie płatności w Subiekt GT Aby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt GT należy skonfigurować 33 punkt wtyczki “Jak chcesz przetwarzać sposób ...

Jak zmapować formy płatności w Subiekt nexo PRO?

Mapowanie płatności w Subiekt nexo PRO Aby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt Nexo Pro należy skonfigurować tabelę umieszczoną w 25 punkcie wtyczk...

Nie dodaje się PDF do zamówienia, dlaczego?

Parametry synchronizacji: Wtyczka do przesyłania faktur (PDF) z Subiekt GT (SGT) do zamówień w BaseLinker, można skonfigurować według indywidualnego procesu firmy. Scenariusz posiada kilka opcji...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com