integrator

Co zrobić kiedy zawiesi się integrator?

Jeśli w dzienniku zdarzeń nie widzą Państwo żadnych informacji, a integrator nie działa należy wykonać kilka kroków Państwa integrator może działać na dwa sposoby jako aplikacja lub usłu...

Usuwanie integratora po zmianie miejsca instalacji

Usuwanie integratora po zmianie miejsca instalacji W przypadku zmiany miejsca instalacji integratora (endpointa) na nową instancję należy usunąć go a następnie zainstalować na nowo w docelowym ...

Gdy mamy już skonfigurowany scenariusz. Co dalej?

Przeszli Państwo scenariusz konfiguracyjny i co dalej?   Po zainstalowaniu integratora konieczna jest jego rejestracja – w tym celu przechodzimy do dowolnej wtyczki związanej z systemem ERP, ...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com