PrestaShop

Gdzie znaleźć numer języka w PrestaShop?

W scenariuszu z przesyłaniem produktów do Presta Shop, pojawia się zapytanie: W Presta Shop przechodzimy do menu  Ulepszenia ->Międzynarodowy -> Lokalizacja -> Języki Zależnie z jakieg...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com