subiekt gt

Mapowanie płatności w Subiekt GT

Mapowanie płatności w Subiekt GT Aby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt GT należy skonfigurować 33 punkt wtyczki “Jak chcesz przetwarzać sposób ...

Czym jest sfera dla Subiekta GT?

Sfera dla Subiekta GT to funkcjonalność umożliwiająca rozszerzenie zastosowań Subiekta GT, poprzez udostępnienie biblioteki obiektów. Jest środowiskiem umożliwiającym tworzenie specjalnych r...

Konfiguracja pól własnych dokumentu w Subiekt GT

Nowy element w scenariuszu umożliwia wprowadzenie informacji dostępnych na zamówieniu w BaseLinker. Informacje te będą widoczne na polach własnych dokumentu w Insert Subiekt GT. W liście “...

Nowy sposób mapowania kontrahentów

Dostępny jest nowy sposób mapowania kontrahentów przy przesyłaniu zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT. Na początku trzeba skonfigurować tabelę. W polu priorytet podajemy cyfrę. Wsk...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com