subiekt gt

Tworzenie SPTK na dokumentach w Subiekt GT

Nowa funkcjonalność w scenariuszu umożliwia ustawienie rodzaj transakcji VAT na SPTK – sprzedaż poza terytorium kraju. Przy tak skonfigurowanym scenariuszu, wszystkie dokumenty stworzone z z...

Wydruk fiskalny dokumentów w Subiekt GT

Nasze integracje umożliwiają automatyczny wydruk dokumentów. Gdy wybierzemy opcję  z wydrukiem na drukarce fiskalnej musimy upewnić się , że w Subiekcie posiadamy odpowiednio zaznaczone opcje....

Przepisywanie kategorii na generowany dokument

Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu. Dodaliśmy ...

Błąd w Subiekt GT – typu System_ComObject

Po wykonaniu najnowszej aktualizacji Subiekt GT, czasami występuje błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL.  Błąd wygląda następująco w naszym integratorze: W tej sytuacji ręcznie uzupe...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com