Wybór daty kursu walut (Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT)

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html

W ostatniej aktualizacji naszej integracji dodaliśmy ustawienie dotyczące wyboru daty kursu walut, jaki ma być używany podczas przeliczania zamówień w walutach innych niż PLN:

W przypadku wybrania opcji “Data zapisu dokumentu (domyślnie)” podczas przeliczania waluty brany pod uwagę będzie kurs walut z dnia, w którym nasza integracja przesyła zamówienie do Subiekt GT.

W przypadku wybrania opcji “Dzień poprzedzający datę złożenia zamówienia w BaseLinker” podczas przeliczania waluty brany pod uwagę będzie kurs walut z dnia poprzedzającego dzień, w którym zamówienie pojawiło się w Subiekcie GT.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com