Błąd przy rejestracji Tokena aktywacyjnego dla Integratora SellIntegro

Podczas rejestracji Tokena Aktywacyjnego w integratorze Sellintegro pojawił się błąd :

W pierwszym kroku, zalecamy przeinstalowanie Integratora oraz wygenerowanie nowego Tokena Aktywacyjnego.

Jeśli problem będzie się pojawiał ponownie , należy sprawdzić czy jest uruchomiony program antywirusowy (np. Avast),

należy go wyłączyć na czas aktywacji klucza w integratorze.

Przy dalszym występowaniu problemu, zalecamy przeinstalowanie programu antywirusowego.

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com