Błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci

Występujący błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci’ with unique index ‘KntKod’

Dany błąd występuje, jeśli w scenariuszu nie wyznaczymy, co ma się pojawiać w symbolu/akronimie przy tworzeniu kontrahenta.

A następnie wystąpi klika zamówień do tego samego kontrahenta.

Przykładowe ustawienie mapowania kontrahenta w scenariuszu :

Możliwe rozwiązania błędu:

  • Wyznaczenie mapowania w scenariuszu po stronie Optimy – Akronim
  • Wybór auto numeracji kontrahentów w Optimie i w scenariuszu
  • Wybór unikalnej numeracji kontrahentów względem naszej integracji

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com