Czy jest możliwość wyłączenia automatycznej/cyklicznej synchronizacji?

Owszem, jest taka możliwość na etapie konfiguracji scenariusza wtyczki. W celu wyłączenia automatycznej synchronizacji należy zaznaczyć “Nie, tylko uruchomienie ręczne“:

  1. Po zmianie tego ustawienia oraz zapisaniu konfiguracji na dole scenariusza, automatyczna/cykliczna synchronizacja jest już wyłączona.
  2. Aby wywołać ręczne uruchomienie integracji, należy w menu wtyczki kliknąć “Synchronizuj teraz“.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com