Jak sprawdzić ID klienta/CustomerID?

ID Klienta(zwany również Identyfikatorem klienta lub CustomerID) można sprawdzić z poziomu ustawień wtyczki w panelu BaseLinkera:

Wymagane kroki:

  1. Moduły i wtyczki
  2. Ustawienia
  3. Ekran konfiguracji wtyczki:

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com