Synchronizacja stanów – obsługiwanie więcej niż jednego magazynu

Jeżeli Państwo chcą aby stany synchronizowały się z więcej niż jednego magazynu, mogą Państwo dodawać kolejne magazyny wypisując je po przecinku.

 

 

W momencie synchronizacji stany sumują się z kilku magazynów.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com