Integracja BaseLinker - Navireo

Rozliczanie dokumentów w Navireo na podstawie statusu w BaseLinker

Jak działa nasza integracja? 1. Pobieramy zamówienia na podstawie statusu. 2. Lokalizujemy zamówienie po numerze zamówienia z BaseLinker w Navireo. 3. Do dokumentu tworzymy rozrachunek lub wykorzystujemy ten, który został wcześniej stworzony (np. automatycznie przez Navireo w momencie dodania dokumentu sprzedaży). 4. W momencie, kiedy mamy już stworzony rozrachunek rozliczamy go na podstawie danych z […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Navireo

https://sellintegro.pl/insert-navireo/34-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-navireo.html Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania zamówień z BaseLinker do Navireo według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane. Określenie statusu docelowego w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego. Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu (np. brak towaru). Określenie docelowego dokumentu (Zamówienia ZK, Faktura […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com