Integracja BaseLinker - Optima

Synchronizacja produktów z Comarch Optima do BaseLinker

Parametry synchronizacji: Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania produktów z Comarch Optima do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Określenie sprawdzania produktów po kategoriach w BaseLinker – wszystkie lub wybrane. 2. Określenie produktów przesyłanych z Comarch Optima – usługi, towary złożone lub wszystkie. 3. Określenie przesyłania po statusie aktywności – tylko aktywne lub wszystkie. 4. Opcjonalnie możliwość […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Optima do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Comarch Optima do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Comarch Optima na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Comarch Optima: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod kreskowy. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. 2. Możliwość zmiany […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Optima

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania zamówień z BaseLinker do Comarch Optima według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane. Określenie statusu docelowego w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego. Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu (np. brak stanu magazynowego dla towaru). Określenie docelowego […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com