Integracje BaseLinker

Pojawia się błąd w dzienniku “INS_E_KH _POWIELONY_NIP”

Podczas wystąpienia błędu “INS_E_KH _POWIELONY_NIP” na wtyczce Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT wybieramy w Subiekcie GT następujące opcje:Administracja > Zakładka parametry > Kontrahenci > Dodatkowe> Kontrola NIP – zmienić z Blokada na Wyłączone lub Kontrola pełna >OK    Jeli problem nadal występuje prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia.  

Nie dodaje się PDF do zamówienia, dlaczego?

Parametry synchronizacji: Wtyczka do przesyłania faktur (PDF) z Subiekt GT (SGT) do zamówień w BaseLinker, można skonfigurować według indywidualnego procesu firmy. Scenariusz posiada kilka opcji konfiguracji: Możliwość generowania faktur w SGT na podstawie wybranego statusu zamówienia w BaseLinker. Możliwość przeniesienia zamówienia do wybranego statusu w BaseLinker, gdy PDF został wygenerowany i przesłany poprawnie. Możliwość przeniesienia […]

Przypisanie atrybutów kontrahentom w Comarch ERP Optima

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność we wtyczce do przesyłania zamówień z BaseLinker do Comarch ERP Optima. Od teraz możemy ustawić jakie atrybuty (muszą istnieć w Optimie ) mają zostać przypisane do nowo utworzonych lub stałych kontrahentów, oraz przypisać im wartość.   Tak to wygląda w Optimie:  

Obsługa kompletów w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT”

Aby włączyć obsługę kompletów w integracji Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT, należy rozwinąć opcje zaawansowane w konfiguracji, przy ustawieniach dotyczących przetwarzania produktów: Po rozwinięciu tego menu, naszym oczom ukaże się kilka ustawień: Wszystkie ustawienia są domyślnie ustawione na “Nie”. Czy stosować rabaty na produkty?: Informacje o rabatach znajdziesz tutaj: https://sellintegro.pl/wiki/ustawienie-rabatow-przy-zamowieniach-do-subiekt-gt/ Czy montować komplety?: Jeśli […]

Konfiguracja pól własnych dokumentu w Subiekt GT

Nowy element w scenariuszu umożliwia wprowadzenie informacji dostępnych na zamówieniu w BaseLinker. Informacje te będą widoczne na polach własnych dokumentu w Insert Subiekt GT. W liście “Pole zamówienia BaseLinker” wybieramy element, którego wartość chcemy wyświetlić w polu własnym w Subiekt GT. 2. Lista jest długa, więc powyżej wyświetlona jest tylko niewielka część. Resztę opcji muszą sprawdzić Państwo indywidualnie. 3. Następnie podajemy nazwę Pola […]

Sprawdzanie dostępności produktów w całym magazynie BaseLinker

Zmodyfikowaliśmy działanie integracji do przesyłania produktów z Subiekt GT do BaseLinker. Od teraz mogą Państwo włączyć funkcję, która sprawdza istnienie produktów w CAŁYM magazynie BaseLinker (nie tylko w kategorii do której te produkty są przesyłane). Zapobiega to duplikowaniu się produktów w momencie, w którym przeniesiemy produkty do innej kategorii BaseLinker. TAK – zaznaczając tę opcję spowodujemy, że system […]

Nowy sposób mapowania kontrahentów

Dostępny jest nowy sposób mapowania kontrahentów przy przesyłaniu zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT. Na początku trzeba skonfigurować tabelę. W polu priorytet podajemy cyfrę. Wskazujemy tutaj kolejność, po której program będzie sprawdzał przypisane mapowania (dla przykładu, podając “1” system w pierwszej kolejności będzie sprawdzał te pola przy jedynce. Następnie pola przy 2, potem przy 3 itd.). W liście rozwijanej “Pole […]

Usuwanie dokumentów, zmiana statusu rezerwacji oraz korekta faktur w Subiekt GT

Dzięki nowym opcjom dostępnym w scenariuszu możemy usuwać dokumenty z Subiekta GT, zmieniać status rezerwacji stanu na “brak rezerwacji” oraz wystawiać korekty faktur! Przy każdej z opcji musimy wskazać status, w którym znajduje się zamówienie w BaseLinker. UWAGA: z tego zamówienia musi również istnieć wygenerowany dokument w Subiekt GT. 1. W pierwszej opcji, gdy podamy status/y […]

Dodawanie dokumentów SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) w integracji przesyłającej zamówienia z BaseLinker do Subiekt GT

Aby w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT” tworzyć dokumenty SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) zamiast zwykłych, należy wejść do scenariusza konfiguracyjnego integracji oraz znaleźć ustawienie dotyczące tworzenia dokumentów SPTK: Przy zaznaczeniu ustawienia “Nie twórz SPTK (domyślne działanie)”, tworzone dokumenty będą zwykłymi dokumentami krajowymi: Przy zaznaczeniu “Twórz SPTK w Subiekt GT na podstawie […]

Konfiguracja atrybutów dokumentu w Comarch ERP Optima

Najnowsza aktualizacja naszej integracji, umożliwia wprowadzenie większej ilości informacji w atrybutach dokumentu! Poniżej prezentujemy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz: Na sam początek musimy wprowadzić Nazwę oraz ID źródła, z którego pochodzi zamówienie (gdzie pobrać te dane możecie Państwo przeczytać w artykule poniżej:). Kod atrybutu w Optimie – konfigurujemy go w ustawieniach Comarch ERP Optima. (Zakładka Ogólne -> Atrybuty). W scenariuszu wpisujemy KOD danego atrybutu, […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com