Integracje BaseLinker

Jak aktywować formę płatności kredyt kupiecki dla kontrahenta jednorazowego?

1. Przy następującej konfiguracji scenariusza z Subiekt GT :   2. Gdy wybierzemy przetwarzanie kontrahenta jako “utwórz kontrahenta jednorazowego ” oraz przypiszemy płatność Kredyt Kupiecki (np.) 7 dni. Dokument domyślnie nie zostanie utworzony w Subiekcie GT. By dany dokument z klientem jednorazowym miał możliwość tworzenia się z płatnością kredyt kupiecki, potrzebuje odpowiednich ustawień. 1. Z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z […]

Problem z dostępem do panelu ze strony BaseLinker

W przeglądarce Chrome czasami występuje problem z wyświetlaniem panelu integracji:   Aby uzyskać ponowny dostęp do panelu uruchamiamy w przeglądarce URL : chrome://flags/#same-site-by-default-cookies   2. Zmieniamy opcje z “Default” na  “Disabled”   3. Po wykonaniu zmiany otrzymamy komunikat -> wybieramy  “Relaunch”, by zresetować przeglądarkę.   4. Ponownie przechodzimy do BaseLinker  -> Panel integracji Wartość ”Default” czasami oznacza […]

Wybór daty kursu walut (Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT)

W ostatniej aktualizacji naszej integracji dodaliśmy ustawienie dotyczące wyboru daty kursu walut, jaki ma być używany podczas przeliczania zamówień w walutach innych niż PLN: W przypadku wybrania opcji “Data zapisu dokumentu (domyślnie)” podczas przeliczania waluty brany pod uwagę będzie kurs walut z dnia, w którym nasza integracja przesyła zamówienie do Subiekt GT. W przypadku wybrania […]

Przepisywanie kategorii na generowany dokument

Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu. Dodaliśmy możliwość przenoszenia tych kategorii podczas generowania FS lub PAI. Opcja NIE przypisuje domyślną kategorie ustawioną w Subiekcie. Opcja TAK przenosi identyczną kategorie z ZK do FS lub PAI Zapraszamy do skorzystanie […]

Przesunięcie magazynowe w Insert Subiekt GT

Funkcja przesunięcia magazynowego już dostępna! Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz:   Jest ona przydatna w przypadku, kiedy chcieliby Państwo wystawić dokument na magazynie (w tym przypadku MAP ), a produkt jest dostępny na magazynie (tutaj: MAG ).  Tak skonfigurowany scenariusz umożliwia przeniesienie towaru z jednego magazynu na drugi. Nowa modyfikacja tej funkcjonalności umożliwia wykonanie przesunięcia magazynowego na większej […]

Wieloetapowe mapowanie produktów w Insert Subiekt GT

Nowa, odświeżona funkcjonalność do mapowania produktów między BaseLinker’em, a Subiektem GT. Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz: W polu “Priorytet” podajemy, które mapowanie ma być brane pod uwagę jako pierwsze. Priorytet z wartością “1” jest największy. Każde kolejne będzie sprawdzane, gdy nie uda się powiązać produktu poprzednim mapowaniem. “Pole w BaseLinker“, tutaj wybieramy z listy […]

Podpis na dokumencie względem źródła pochodzenia

Funkcja umożliwia podpisywanie dokumentu w Subiekt GT, zależnie od źródła pochodzenia zamówienia w BaseLinker. Aby otrzymać interesujące nas dane przechodzimy do strony : Api BaseLinker     W rubryce Token: Wpisujemy token dostępu na stronie BaseLinker.  Moje konto -> Zakładka API ->  Twój Token API Metodę wybieramy : getOrders   ->  Załaduj przykładowe parametry Zmieniamy pierwsze sformułowanie na order_id a […]

Ustawiania numeracji – odwzorowywanie faktur

Odwzorowując faktury z wykorzystaniem naszej integracji, mamy możliwość dodawania faktur z numeracją – miesięczną lub roczną. Zależnie od ustawień w BaseLinker musimy wprowadzić zmiany w parametrach w Subiekt GT   Ustawienia w BaseLinker:  W menu po lewej stronie wybieramy Manager zamówień -> Faktury Klikamy zakładkę  “Ustawienia”.   Ustawienia Subiekt GT:  Administracja -> Parametry “Numeracja dokumentów” […]

Dodawanie faktur PDF z Insert Subiekt GT do zamówienia w Baselinker

Parametry synchronizacji: Wtyczka do przesyłania faktur (PDF) z Subiekt GT (SGT) do zamówień w BaseLinker, można skonfigurować według indywidualnego procesu firmy. Scenariusz posiada kilka opcji konfiguracji: Możliwość generowania faktur w SGT na podstawie wybranego statusu zamówienia w BaseLinker.  Możliwość przeniesienia zamówienia do wybranego statusu w BaseLinker, gdy PDF został wygenerowany i przesłany poprawnie.  Możliwość przeniesienia […]

Synchronizacja produktów z Subiekt GT do BaseLinker

Parametry synchronizacji: Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania produktów z Subiekt GT do BaseLinker według następujących parametrów: Określenie sprawdzania produktów po kategoriach w BaseLinker – integracja umożliwia synchronizację produktów we wszystkich lub wybranej kategorii BaseLinker. Określenie produktów przesyłanych z Subiekta – wszystkie lub wybrane pozycje: sklep internetowy, sprzedaż mobilna, serwis aukcyjny. Określenie przesyłania po statusie aktywności produktu […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com