Integracje z Subiekt GT

Jak poprawnie skonfigurować połączenie z pocztą?

Poniżej prezentujemy, w jaki sposób poprawnie skonfigurować połączenie z pocztą we wtyczce do wysyłki faktur i paragonów z Insert Subiekt GT. Miejsce występowania potrzebnych informacji niezbędnych do uzupełnienia scenariusza może różnić się zależnie od poczty jaką posiadamy. Wymagany jest protokół poczty wysyłanej, więc potrzebne są dane serwera SMTP. Wskażemy miejsce znalezienia informacji na przykładzie poczty […]

Obsługa kompletów w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT”

Aby włączyć obsługę kompletów w integracji Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT, należy rozwinąć opcje zaawansowane w konfiguracji, przy ustawieniach dotyczących przetwarzania produktów: Po rozwinięciu tego menu, naszym oczom ukaże się kilka ustawień: Wszystkie ustawienia są domyślnie ustawione na “Nie”. Czy stosować rabaty na produkty?: Informacje o rabatach znajdziesz tutaj: https://sellintegro.pl/wiki/ustawienie-rabatow-przy-zamowieniach-do-subiekt-gt/ Czy montować komplety?: Jeśli […]

Konfiguracja pól własnych dokumentu w Subiekt GT

Nowy element w scenariuszu umożliwia wprowadzenie informacji dostępnych na zamówieniu w BaseLinker. Informacje te będą widoczne na polach własnych dokumentu w Insert Subiekt GT. W liście “Pole zamówienia BaseLinker” wybieramy element, którego wartość chcemy wyświetlić w polu własnym w Subiekt GT. 2. Lista jest długa, więc powyżej wyświetlona jest tylko niewielka część. Resztę opcji muszą sprawdzić Państwo indywidualnie. 3. Następnie podajemy nazwę Pola […]

Sprawdzanie dostępności produktów w całym magazynie BaseLinker

Zmodyfikowaliśmy działanie integracji do przesyłania produktów z Subiekt GT do BaseLinker. Od teraz mogą Państwo włączyć funkcję, która sprawdza istnienie produktów w CAŁYM magazynie BaseLinker (nie tylko w kategorii do której te produkty są przesyłane). Zapobiega to duplikowaniu się produktów w momencie, w którym przeniesiemy produkty do innej kategorii BaseLinker. TAK – zaznaczając tę opcję spowodujemy, że system […]

Nowy sposób mapowania kontrahentów

Dostępny jest nowy sposób mapowania kontrahentów przy przesyłaniu zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT. Na początku trzeba skonfigurować tabelę. W polu priorytet podajemy cyfrę. Wskazujemy tutaj kolejność, po której program będzie sprawdzał przypisane mapowania (dla przykładu, podając “1” system w pierwszej kolejności będzie sprawdzał te pola przy jedynce. Następnie pola przy 2, potem przy 3 itd.). W liście rozwijanej “Pole […]

Usuwanie dokumentów, zmiana statusu rezerwacji oraz korekta faktur w Subiekt GT

Dzięki nowym opcjom dostępnym w scenariuszu możemy usuwać dokumenty z Subiekta GT, zmieniać status rezerwacji stanu na “brak rezerwacji” oraz wystawiać korekty faktur! Przy każdej z opcji musimy wskazać status, w którym znajduje się zamówienie w BaseLinker. UWAGA: z tego zamówienia musi również istnieć wygenerowany dokument w Subiekt GT. 1. W pierwszej opcji, gdy podamy status/y […]

Przesyłanie stanów magazynowych z Subiekt GT do pliku XML na serwerze FTP

Konfigurując wtyczkę w scenariuszu otrzymamy link do pliku XML : Wybieramy z którego magazynu Subiekt GT mają być pobierane stany magazynowe. Firma Sellintegro umożliwia korzystanie z własnego serwera FTP : By skorzystać z gotowego serwera FTP, wykorzystujemy do tego udostępniony link: https://sellintegro.pl/files/ftp_to_csv/stocks <tu wklejamy adres ze scenariusza> .xml      Po wklejeniu własnego linku (kod) ze scenariusza, […]

Dodawanie dokumentów SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) w integracji przesyłającej zamówienia z BaseLinker do Subiekt GT

Aby w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT” tworzyć dokumenty SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) zamiast zwykłych, należy wejść do scenariusza konfiguracyjnego integracji oraz znaleźć ustawienie dotyczące tworzenia dokumentów SPTK: Przy zaznaczeniu ustawienia “Nie twórz SPTK (domyślne działanie)”, tworzone dokumenty będą zwykłymi dokumentami krajowymi: Przy zaznaczeniu “Twórz SPTK w Subiekt GT na podstawie […]

Jak aktywować formę płatności kredyt kupiecki dla kontrahenta jednorazowego?

1. Przy następującej konfiguracji scenariusza z Subiekt GT :   2. Gdy wybierzemy przetwarzanie kontrahenta jako “utwórz kontrahenta jednorazowego ” oraz przypiszemy płatność Kredyt Kupiecki (np.) 7 dni. Dokument domyślnie nie zostanie utworzony w Subiekcie GT. By dany dokument z klientem jednorazowym miał możliwość tworzenia się z płatnością kredyt kupiecki, potrzebuje odpowiednich ustawień. 1. Z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z […]

Wybór daty kursu walut (Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT)

W ostatniej aktualizacji naszej integracji dodaliśmy ustawienie dotyczące wyboru daty kursu walut, jaki ma być używany podczas przeliczania zamówień w walutach innych niż PLN: W przypadku wybrania opcji “Data zapisu dokumentu (domyślnie)” podczas przeliczania waluty brany pod uwagę będzie kurs walut z dnia, w którym nasza integracja przesyła zamówienie do Subiekt GT. W przypadku wybrania […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com