Integracje z Subiekt GT

Jak ustawić koszt transportu w zależności od systemu ERP?

Jeżeli koszty transportu muszą być uwzględnione na dokumencie sprzedaży, należy odpowiednio skonfigurować pytanie w scenariuszu “Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?”. Mapowanie kosztów transportów przede wszystkim dotyczy wtyczek przesyłających zamówienia z e-commerce do ERP i odwrotnie. Obsługa kosztów transportu dla każdego z ERPów jest bardzo podobna i zależy od tego w jaki sposób usługę transportową chcemy […]

Mapowanie płatności w Subiekt GT

Mapowanie płatności w Subiekt GT Aby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt GT należy skonfigurować 33 punkt wtyczki “Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?”. Podczas konfiguracji należy ustawić, czy chcemy przy każdym zamówieniu wykorzystywać jedną wybraną metodę płatności lub czy ma ona zostać określona na podstawie mapowania opartego o tabelę. Jeśli […]

Czym jest sfera dla Subiekta GT?

Sfera dla Subiekta GT to funkcjonalność umożliwiająca rozszerzenie zastosowań Subiekta GT, poprzez udostępnienie biblioteki obiektów. Jest środowiskiem umożliwiającym tworzenie specjalnych rozwiązań, między innymi tworzenie zbiorczych operacji zamiast jednorazowych akcji, czy integrację posiadanych programów. Wolna licencja Sfery dla Subiekta GT jest konieczna dla działania oprogramowania Sellintegro, jeśli korzystasz z innych integracji musisz kupić dodatkową licencję tylko pod […]

Mam błąd 1A8, co dalej?

Pojawił się błąd 1A8? Oto łatwe rozwiązanie Błąd o podanym symbolu najczęściej oznacza brak wolnej sfery, do której może się podłączyć rejestrator. W tym przypadku zalecamy rozłączyć wszystkie stanowiska w programie serwisowym. Poniższe zrzuty ekranu wyjaśnią, jak otworzyć program serwisowy i rozłączyć wszystkie stanowiska. Jeżeli błąd dalej będzie występował pomimo rozłączenia stanowisk. To proszę w […]

Co oznacza błąd INS_E_INTEGRITYVIOLATION?

Jak rozwiązać problem INS_E_INTEGRITYVIOLATION? Jest to błąd Subiekta GT (dotyczący autonumeracji) występujący najczęściej przy wtyczce “PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO SUBIEKT GT”. Gdy podczas konfiguracji scenariusza zaznaczymy opcję tworzenia kontrahenta w przypadku nieodnalezienia istniejącego: Następnie do przypisania symbolu nowego kontrahenta użyjemy autonumeracji: Musimy upewnić się, że automatyczne nadawanie symboli jest ustawione również po stronie Subiekta GT. […]

Aktualizacja stanów magazynowych na podstawie kilku magazynów w systemie ERP.

Chce zaktualizować stany magazynowe z kilku magazynów, co mam zrobić? W sytuacji, kiedy pracujemy w systemie ERP na kilku magazynach i chcemy aktualizować stany magazynowe w systemie e-commerce na podstawie więcej niż jednego z magazynu – wpisujemy symbole po przecinku. Ustawienie dwóch magazynów w synchronizacji stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLInker Takie ustawienie spowoduje, […]

Jak poprawnie skonfigurować połączenie z pocztą?

Poniżej prezentujemy, w jaki sposób poprawnie skonfigurować połączenie z pocztą we wtyczce do wysyłki faktur i paragonów z Insert Subiekt GT. Miejsce występowania potrzebnych informacji niezbędnych do uzupełnienia scenariusza może różnić się zależnie od poczty jaką posiadamy. Wymagany jest protokół poczty wysyłanej, więc potrzebne są dane serwera SMTP. Wskażemy miejsce znalezienia informacji na przykładzie poczty […]

Obsługa kompletów w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT”

Aby włączyć obsługę kompletów w integracji Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT, należy rozwinąć opcje zaawansowane w konfiguracji, przy ustawieniach dotyczących przetwarzania produktów: Po rozwinięciu tego menu, naszym oczom ukaże się kilka ustawień: Wszystkie ustawienia są domyślnie ustawione na “Nie”. Czy stosować rabaty na produkty?: Informacje o rabatach znajdziesz tutaj: https://sellintegro.pl/wiki/ustawienie-rabatow-przy-zamowieniach-do-subiekt-gt/ Czy montować komplety?: Jeśli […]

Konfiguracja pól własnych dokumentu w Subiekt GT

Nowy element w scenariuszu umożliwia wprowadzenie informacji dostępnych na zamówieniu w BaseLinker. Informacje te będą widoczne na polach własnych dokumentu w Insert Subiekt GT. W liście “Pole zamówienia BaseLinker” wybieramy element, którego wartość chcemy wyświetlić w polu własnym w Subiekt GT. 2. Lista jest długa, więc powyżej wyświetlona jest tylko niewielka część. Resztę opcji muszą sprawdzić Państwo indywidualnie. 3. Następnie podajemy nazwę Pola […]

Sprawdzanie dostępności produktów w całym magazynie BaseLinker

Zmodyfikowaliśmy działanie integracji do przesyłania produktów z Subiekt GT do BaseLinker. Od teraz mogą Państwo włączyć funkcję, która sprawdza istnienie produktów w CAŁYM magazynie BaseLinker (nie tylko w kategorii do której te produkty są przesyłane). Zapobiega to duplikowaniu się produktów w momencie, w którym przeniesiemy produkty do innej kategorii BaseLinker. TAK – zaznaczając tę opcję spowodujemy, że system […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com