Integracja BaseLinker - Subiekt GT

Dodawanie faktur PDF z Insert Subiekt GT do zamówienia w Baselinker

https://sellintegro.pl/sellintegro/395-dodawanie-faktur-pdf-z-insert-subiekt-gt-do-zamowienia-w-baselinker-.html Parametry synchronizacji: Wtyczka do przesyłania faktur (PDF) z Subiekt GT (SGT) do zamówień w BaseLinker, można skonfigurować według indywidualnego procesu firmy. Scenariusz posiada kilka opcji konfiguracji: Możliwość generowania faktur w SGT na podstawie wybranego statusu zamówienia w BaseLinker.  Możliwość przeniesienia zamówienia do wybranego statusu w BaseLinker, gdy PDF został wygenerowany i przesłany poprawnie.  Możliwość […]

Synchronizacja produktów z Subiekt GT do BaseLinker

Parametry synchronizacji: Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania produktów z Subiekt GT do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Określenie sprawdzania produktów po kategoriach w BaseLinker – wszystkie lub wybrane. 2. Określenie produktów przesyłanych z Subiekta – wszystkie lub wybrane pozycje: sklep internetowy, sprzedaż mobilna, serwis aukcyjny. 3. Określenie przesyłania po statusie aktywności – tylko aktywne lub […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt GT na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt GT: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. 2. Określenie cechy […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Subiekt GT

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu przesyłania zamówień z BaseLinker to Subiekt GT według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu(np. brak towaru) Określenie docelowego dokumentu (Zamówienie ze skutkiem […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com