Integracje z Subiekt GT

Nowy sposób mapowania kontrahentów

Dostępny jest nowy sposób mapowania kontrahentów przy przesyłaniu zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT. Na początku trzeba skonfigurować tabelę. W polu priorytet podajemy cyfrę. Wskazujemy tutaj kolejność, po której program będzie sprawdzał przypisane mapowania (dla przykładu, podając “1” system w pierwszej kolejności będzie sprawdzał te pola przy jedynce. Następnie pola przy 2, potem przy 3 itd.). W liście rozwijanej “Pole […]

Usuwanie dokumentów, zmiana statusu rezerwacji oraz korekta faktur w Subiekt GT

Dzięki nowym opcjom dostępnym w scenariuszu możemy usuwać dokumenty z Subiekta GT, zmieniać status rezerwacji stanu na “brak rezerwacji” oraz wystawiać korekty faktur! Przy każdej z opcji musimy wskazać status, w którym znajduje się zamówienie w BaseLinker. UWAGA: z tego zamówienia musi również istnieć wygenerowany dokument w Subiekt GT. 1. W pierwszej opcji, gdy podamy status/y […]

Przesyłanie stanów magazynowych z Subiekt GT do pliku XML na serwerze FTP

Konfigurując wtyczkę w scenariuszu otrzymamy link do pliku XML : Wybieramy z którego magazynu Subiekt GT mają być pobierane stany magazynowe. Firma Sellintegro umożliwia korzystanie z własnego serwera FTP : By skorzystać z gotowego serwera FTP, wykorzystujemy do tego udostępniony link: https://sellintegro.pl/files/ftp_to_csv/stocks <tu wklejamy adres ze scenariusza> .xml      Po wklejeniu własnego linku (kod) ze scenariusza, […]

Dodawanie dokumentów SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) w integracji przesyłającej zamówienia z BaseLinker do Subiekt GT

Aby w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT” tworzyć dokumenty SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) zamiast zwykłych, należy wejść do scenariusza konfiguracyjnego integracji oraz znaleźć ustawienie dotyczące tworzenia dokumentów SPTK: Przy zaznaczeniu ustawienia “Nie twórz SPTK (domyślne działanie)”, tworzone dokumenty będą zwykłymi dokumentami krajowymi: Przy zaznaczeniu “Twórz SPTK w Subiekt GT na podstawie […]

Jak aktywować formę płatności kredyt kupiecki dla kontrahenta jednorazowego?

1. Przy następującej konfiguracji scenariusza z Subiekt GT :   2. Gdy wybierzemy przetwarzanie kontrahenta jako “utwórz kontrahenta jednorazowego ” oraz przypiszemy płatność Kredyt Kupiecki (np.) 7 dni. Dokument domyślnie nie zostanie utworzony w Subiekcie GT. By dany dokument z klientem jednorazowym miał możliwość tworzenia się z płatnością kredyt kupiecki, potrzebuje odpowiednich ustawień. 1. Z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z […]

Wybór daty kursu walut (Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT)

W ostatniej aktualizacji naszej integracji dodaliśmy ustawienie dotyczące wyboru daty kursu walut, jaki ma być używany podczas przeliczania zamówień w walutach innych niż PLN: W przypadku wybrania opcji “Data zapisu dokumentu (domyślnie)” podczas przeliczania waluty brany pod uwagę będzie kurs walut z dnia, w którym nasza integracja przesyła zamówienie do Subiekt GT. W przypadku wybrania […]

Tworzenie SPTK na dokumentach w Subiekt GT

Nowa funkcjonalność w scenariuszu umożliwia ustawienie rodzaj transakcji VAT na SPTK – sprzedaż poza terytorium kraju. Przy tak skonfigurowanym scenariuszu, wszystkie dokumenty stworzone z zamówień ze statusu 12345, mają ustawione SPTK.   Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności! 

Wydruk fiskalny dokumentów w Subiekt GT

Nasze integracje umożliwiają automatyczny wydruk dokumentów. Gdy wybierzemy opcję  z wydrukiem na drukarce fiskalnej musimy upewnić się , że w Subiekcie posiadamy odpowiednio zaznaczone opcje. Ustawienia drukowania znajdziemy: Administracja ->  Parametry Przy wyborze paragonów zwykłych wpisujemy w Subiekcie :  Paragon Przechodzimy do zakładki “Fiskalne”. Zaznaczamy “Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej “ oraz wybieramy poprawną drukarkę. […]

Numer zamówienia w numerze oryginału zamówienia w Subiekt GT

Dodaliśmy trzecią opcję powiązania zamówień w Subiekt GT z zamówieniami w BaseLinker we wtyczce do masowego generowania dokumentów z ZK na podstawie statusu w BaseLinker.   “Numer zamówienia ze sklepu” jest alternatywną opcją powiązania zamówień między Subiekt GT, a BaseLinker. Gdy nasze zamówienia spływają z Allegro, opcja “numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia” nie jest już […]

Przepisywanie kategorii na generowany dokument

Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu. Dodaliśmy możliwość przenoszenia tych kategorii podczas generowania FS lub PAI. Opcja NIE przypisuje domyślną kategorie ustawioną w Subiekcie. Opcja TAK przenosi identyczną kategorie z ZK do FS lub PAI Zapraszamy do skorzystanie […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com