Jak aktywować formę płatności kredyt kupiecki dla kontrahenta jednorazowego?

1. Przy następującej konfiguracji scenariusza z Subiekt GT :

 

2. Gdy wybierzemy przetwarzanie kontrahenta jako “utwórz kontrahenta jednorazowego ” oraz przypiszemy płatność Kredyt Kupiecki (np.) 7 dni. Dokument domyślnie nie zostanie utworzony w Subiekcie GT.

By dany dokument z klientem jednorazowym miał możliwość tworzenia się z płatnością kredyt kupiecki, potrzebuje odpowiednich ustawień.

1. Z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z listy parametrów Kontrahenci.

2. Na zakładce jednorazowi zaznaczyć opcję Zezwalaj na kredyt kupiecki. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

 

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com