Jak skonfigurować dostęp do Api Shopify.

By dostać się do ustawień API wybieramy w menu Apps

Wybieramy: Manage private apps -> Create new private apps

Wypełniamy ustawienia:

-> Nazwa

-> Uprawnienia : Admin API – tutaj zależnie z jakiej integracji korzystamy.

Domyślnie można zaznaczyć wszystkie powiązane z   :

-> products ,

-> orders,

-> customers,

-> shipping.

 

Wersje API ustawić na Latest

Po zapisaniu ustawień wybieramy ponownie Manage private apps

Po wybraniu nowo utworzonego API otrzymamy informację, które wpisujemy do scenariusza.

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com