Jak skonfigurować poprawnie scenariusz do WAPRO Mag

https://sellintegro.pl/sellintegro/409-przesylanie-zamowien-z-baselinker-do-wapro-mag.html

  1. Dane do połączenia:
    Poza połączeniem do bazy danych potrzebujemy nazwę firmy, na której będziemy pracować.Nazwa musi być dokładnie taka, jak w programie. System > Wybór firm > z listy wybieramy interesującą nas firmę > Popraw 
  2. Przy wyborze magazynu wpisuje Symbol z programu:
    Zakładka Magazyn –> Magazyn / wybór magazynu :
  3. Podpis pracownika przy dokumencie:

Numer ewidencyjny znajdziemy w programie WAPRO Mag

Kartoteki –> Pracownicy

 

 

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com