Jaką nazwę ma mieć wygenerowany i załączony do emaila dokument?

Podczas generowania pliku .pdf z paragonem lub fakturą, który ma być wysłany do klienta drogą mailową, integracja nadaje mu jakąś nazwę. Do wyboru w scenariuszu konfiguracyjnym są:
a) Numer dokumentu – nazwą pliku .pdf zostaje numer dokumentu, w którym ukośniki (/) zostają zamienione na znak podkreślenia (_). Np. FV_284_06_2020.pdf
b) Wewnętrzny identyfikator dokumentu – nazwą pliku .pdf zostaje wewnętrzny, Subiektowy identyfikator dokumentu. np. 2277364.pdf

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com