Konfiguracja sklepu Shoper do prawidłowego działania integracji.

https://sellintegro.pl/17-shoper

Każda integracja wykorzystuje zapytania do API.

  1. Aby integracja otrzymała możliwość połączenia się ze sklepem, powinny zostać ustawione wymagane dostępy na odpowiednim użytkowniku w Shoper.
  2. W panelu Shoper przechodzimy do zakładki ” Konfiguracja” –> “Administracja, system”

3. Wybieramy użytkownika, który został podany w scenariuszu integracji z Shoper

4. W zakładce  “Dane podstawowe” ustawiamy  ” Typ dostępu” na : ” dostęp do panelu administracyjnego i webapi ” –> Zapisz

 

 

 

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com