Kopia jawna i ukryta przy wysyłce maili

Adres e-mail kopii jawnej (CC) to adres, na który przyjdzie kopia e-maila wysłanego do klienta z dokumentem. Kopia jawna oznacza, że ten adres e-mailowy będzie widoczny dla klienta jako drugi odbiorca w nagłówku e-maila, który otrzyma.

Adres e-mail kopii ukrytej (BCC) – to adres e-mail, na który przyjdzie kopia e-maila wysłanego do klienta z dokumentem. Kopia ukryta oznacza, że klient nie będzie widział, że ten e-mail został wysłany również na inny adres e-mail.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com