Naprawa paru błędów przy przesyłaniu zamówień do Comarch ERP Optima

  • Gdy zamówienie w BaseLinker ma transport za 0 zł (na przykład Allegro Smart ) w Comarch ERP Optima pojawi się usługa transportowa z ceną 0 zł. Wcześniej nie dodawaliśmy usługi transportowej gdy jej cena była równa zero.
  • Poprawnie przesyłamy ceny, gdy jest w innej walucie niż w PLN. Wcześniej, cena w innej walucie była jeszcze raz przeliczana, w wyniku czego cena na zamówieniu w Optimie była znacznie mniejsza.
  • Dodaliśmy podstawową metodę płatności jaką jest gotówka, w przypadku gdy nie określimy żadnej metody płatności.
  • Usunęliśmy komunikat: “Nieobsługiwana forma płatności”, który pojawiał się zawsze, nawet gdy forma płatności była poprawna.
  • W danych odbiorcy w RO przesyłamy poprawnie dane, które znajdują się w miejscu “adres dostawy” na zamówieniu w BaseLinker.
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com