Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Integracja przesyła do zamówień w enova365 stawki VAT produktów takie, jak na zamówieniu w BaseLinkerze. Aby integracja mogła ustawić inną niż domyślną stawkę VAT na zamówieniu w enovie365, konieczne jest ustawienie uprawnienia użytkownikowi, z którego korzysta integrator. Aby ustawić to uprawnienie, należy wejść w opcje i wybór Handel > Definicje dokumentów > [Wybór do...

Ustawiania numeracji – odwzorowywanie faktur.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/303-przesylanie-faktur-z-baselinker-do-insert-subiekt-gt.html Odwzorowując faktury z wykorzystaniem naszej integracji, mamy możliwość dodawania faktur z numeracją – miesięczną lub roczną. Zależnie od ustawień w BaseLinker musimy wprowadzić zmiany w parametrach w Subiekt GT   Ustawienia w BaseLinker:  W menu po lewej stronie wybieramy ...

Własny przycisk w BaseLinker

W BaseLinker mamy możliwość stworzenia swoich własnych przycisków, które będą widoczne na karcie zamówienia. W połączeniu z naszymi integracjami możemy przyspieszyć np. tworzenie faktur do zamówień w BaseLinker w systemach ERP. Jako przykład utworzymy przycisk, który umożliwia utworzenie FS /PAi/ ZK w Subiekt GT z wykorzystaniem wtyczki : https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/...

Błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci

Występujący błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci’ with unique index ‘KntKod’ Dany błąd występuje, jeśli w scenariuszu nie wyznaczymy, co ma się pojawiać w symbolu/akronimie przy tworzeniu kontrahenta. A następnie wystąpi klika zamówień do tego samego kontrahenta. Przykładowe ustawienie mapowania kontrahenta w scenariuszu : ...

Jak skonfigurować dostęp do Api Shopify.

By dostać się do ustawień API wybieramy w menu Apps Wybieramy: Manage private apps -> Create new private apps Wypełniamy ustawienia: -> Nazwa -> Uprawnienia : Admin API – tutaj zależnie z jakiej integracji korzystamy. Domyślnie można zaznaczyć wszystkie powiązane z   : -> products , -> orders, -> customers, -> shipping.   Wersje API ustawić na Latest [...

Obsługiwanie zestawów w Optimie.

https://sellintegro.pl/comarch-optima/24-synchronizacja-zamowien-z-baselinker-do-comarch-optima.html W scenariuszu mamy możliwość korzystania z funkcji z obsługiwaniem zestawów.     Dane zestawy to tak zwane – “Zestawy promocyjne”. Zestaw jest widoczny w Comarch ERP Optima w zakładce “11. Zestawy” (przy danym produkcie). Nasza integracja będzie brała...

Co zrobić gdy zmienimy hasło w Allegro korzystając i integracji.

W naszej integracji  przesyłanie zamówień z Allegro do Subiekt GT https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/86-przesylanie-zamowien-z-allegro-do-subiekt-gt.html   Łączymy się do Allegro poprzez przycisk dostępny w scenariuszu. 2. Dane do logowania do Allegro zapisują się na komputerze, gdzie jest zainstalowany integrator. Plik jest zaszyfrowany oraz posiada klucz dostępu nadawany do...

Podpis na dokumencie względem źródła pochodzenia.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html   Funkcja umożliwia podpisywanie dokumentu w Subiekt GT, zależnie od źródła pochodzenia zamówienia w BaseLinker. Aby otrzymać interesujące nas dane przechodzimy do strony : Api BaseLinker     W rubryce Token: Wpisujemy token dostępu na stronie BaseLinker.  Moje konto -&gt...

Zakończ okres testowy przed czasem.

Umożliwiliśmy zakończenie okresu testowego przed czasem. Nie musisz już czekać do końca okresu testowego, by wykupić interesujące Ciebie integracje. Wystarczy kliknąć ” Zakończ okres testowy” widoczny  na dodatkowej belce na górze strony.    

Błąd w Subiekt GT – typu System_ComObject

Po wykonaniu najnowszej aktualizacji Subiekt GT, czasami występuje błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL.  Błąd wygląda następująco w naszym integratorze: W tej sytuacji ręcznie uzupełniamy brakujące pliki. By pobrać pliki użyj linku:   1. Plik msado60_Backcompat_i386.tlb skopiować/podmienić do C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado 2. Katalog z ADODB skopiować...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com