Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do Wapro

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą! Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “Raporty”: Następnie należy kliknąć “Dodaj”: Teraz należy wpisać nazwę wzorca wydruku (tą nazwę trzeba będzie wpisać w scenariuszu konfiguracyjnym integracji), zaznaczyć ż...

Mapowanie serii dokumentów- Comarch Optima

https://sellintegro.pl/comarch-optima/24-synchronizacja-zamowien-z-baselinker-do-comarch-optima.html Poniższa funkcjonalność pozwala na ustawienie serii dokumentów, innej niż domyślna. Seria dokumentów musi istnieć ze strony Optimy.          

Błąd przy rejestracji Tokena aktywacyjnego dla Integratora SellIntegro

Podczas rejestracji Tokena Aktywacyjnego w integratorze Sellintegro pojawił się błąd : W pierwszym kroku, zalecamy przeinstalowanie Integratora oraz wygenerowanie nowego Tokena Aktywacyjnego. Jeśli problem będzie się pojawiał ponownie , należy sprawdzić czy jest uruchomiony program antywirusowy (np. Avast), należy go wyłączyć na czas aktywacji klucza w integratorze. Przy dalszym wyst...

Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Integracja przesyła do zamówień w enova365 stawki VAT produktów takie, jak na zamówieniu w BaseLinkerze. Aby integracja mogła ustawić inną niż domyślną stawkę VAT na zamówieniu w enovie365, konieczne jest ustawienie uprawnienia użytkownikowi, z którego korzysta integrator. Aby ustawić to uprawnienie, należy wejść w opcje i wybór Handel > Definicje dokumentów > [Wybór do...

Ustawiania numeracji – odwzorowywanie faktur.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/303-przesylanie-faktur-z-baselinker-do-insert-subiekt-gt.html Odwzorowując faktury z wykorzystaniem naszej integracji, mamy możliwość dodawania faktur z numeracją – miesięczną lub roczną. Zależnie od ustawień w BaseLinker musimy wprowadzić zmiany w parametrach w Subiekt GT   Ustawienia w BaseLinker:  W menu po lewej stronie wybieramy ...

Własny przycisk w BaseLinker

W BaseLinker mamy możliwość stworzenia swoich własnych przycisków, które będą widoczne na karcie zamówienia. W połączeniu z naszymi integracjami możemy przyspieszyć np. tworzenie faktur do zamówień w BaseLinker w systemach ERP. Jako przykład utworzymy przycisk, który umożliwia utworzenie FS /PAi/ ZK w Subiekt GT z wykorzystaniem wtyczki : https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/...

Błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci

Występujący błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci’ with unique index ‘KntKod’ Dany błąd występuje, jeśli w scenariuszu nie wyznaczymy, co ma się pojawiać w symbolu/akronimie przy tworzeniu kontrahenta. A następnie wystąpi klika zamówień do tego samego kontrahenta. Przykładowe ustawienie mapowania kontrahenta w scenariuszu : ...

Jak skonfigurować dostęp do Api Shopify.

By dostać się do ustawień API wybieramy w menu Apps Wybieramy: Manage private apps -> Create new private apps Wypełniamy ustawienia: -> Nazwa -> Uprawnienia : Admin API – tutaj zależnie z jakiej integracji korzystamy. Domyślnie można zaznaczyć wszystkie powiązane z   : -> products , -> orders, -> customers, -> shipping.   Wersje API ustawić na Latest [...

Obsługiwanie zestawów w Optimie.

https://sellintegro.pl/comarch-optima/24-synchronizacja-zamowien-z-baselinker-do-comarch-optima.html W scenariuszu mamy możliwość korzystania z funkcji z obsługiwaniem zestawów.     Dane zestawy to tak zwane – “Zestawy promocyjne”. Zestaw jest widoczny w Comarch ERP Optima w zakładce “11. Zestawy” (przy danym produkcie). Nasza integracja będzie brała...

Co zrobić gdy zmienimy hasło w Allegro korzystając i integracji.

W naszej integracji  przesyłanie zamówień z Allegro do Subiekt GT https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/86-przesylanie-zamowien-z-allegro-do-subiekt-gt.html   Łączymy się do Allegro poprzez przycisk dostępny w scenariuszu. 2. Dane do logowania do Allegro zapisują się na komputerze, gdzie jest zainstalowany integrator. Plik jest zaszyfrowany oraz posiada klucz dostępu nadawany do...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com