Błąd 80004005 przy tworzeniu dokumentu.

Przyczyn błędu 80004005 może być kilka. Najczęstsza przyczyna błędu : występowanie w zamówieniu, znaków niedostępnych w Subiekcie (np cyrylica) puste pola w zamówieniu w BaseLinker  (Brak imienia, nazwiska, adresu itp )  

Przepisywanie kategorii na generowany dokument.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/58-masowe-generowanie-fspai-z-zk-w-subiektgt-na-podstawie-statusu-w-baselinkerze.html Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu. Dodaliśmy możliwość przenoszenia tych kategorii podczas generowania FS l...

Kopia jawna i ukryta przy wysyłce maili

Adres e-mail kopii jawnej (CC) to adres, na który przyjdzie kopia e-maila wysłanego do klienta z dokumentem. Kopia jawna oznacza, że ten adres e-mailowy będzie widoczny dla klienta jako drugi odbiorca w nagłówku e-maila, który otrzyma. Adres e-mail kopii ukrytej (BCC) – to adres e-mail, na który przyjdzie kopia e-maila wysłanego do klienta z dokumentem. […]

Typy wzorców wydruków w Comarch Optima

W Comarch Optima istnieją 3 typy wzorców wydruku: Crystal, GenRap oraz XML. 1. Aby sprawdzić, jaki typ posiada Państwa wzorzec wydruku, należy w Comarch Optima wejść w odpowiedni dokument, np. w fakturę VAT: 2. Następnie należy wejść w rozwijane menu “Wydruk danych” i kliknąć “Konfiguracja wydruków…”: 3. Teraz, po znalezieniu swojego wzorca wydruku moż...

Numer zamówienia w numerze oryginału zamówienia w Subiekt GT

Dodaliśmy trzecią opcję powiązania zamówień w Subiekt GT z zamówieniami w BaseLinker we wtyczce do masowego generowania dokumentów z ZK na podstawie statusu w BaseLinker. “Numer zamówienia ze sklepu” jest alternatywną opcją powiązania zamówień między Subiekt GT, a BaseLinker. Gdy nasze zamówienia spływają z Allegro, opcja “numer zamówienia z oryginalnego źród...

Ustawianie flag w Subiekt GT podczas przesyłania faktur do Amazon

https://sellintegro.pl/sellintegro/410-przesylanie-plikow-pdf-faktur-z-subiekt-gt-do-amazon.html Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia ustawienie flag dokumentom, które zostały poprawnie (lub niepoprawnie) wysłane do Amazon w formie PDF.   Do poprawnego działania funkcjonalności wymagany jest Subiekt z Plusem, który umożliwia wykorzystanie flag. Zapraszamy do korzys...

Wydruk fiskalny dokumentów w Subiekt GT

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html Nasze integracje umożliwiają automatyczny wydruk dokumentów. Gdy wybierzemy opcję  z wydrukiem na drukarce fiskalnej musimy upewnić się , że w Subiekcie posiadamy odpowiednio zaznaczone opcje. Ustawienia drukowania znajdziemy: Administracja ->  Parametry Przy wyborze paragonów zwykły...

Jak poprawnie aktywować integracje na ErpBox

Poniżej prezentujemy krok po kroku, jak podłączyć integracje między ErpBox’em, a Insert Subiekt GT. Gdy jesteśmy już zalogowani na ErpBox, należy: 1. Wejść w -> Administracja. 2. Następnie -> Integracje i dodatki. 3. Zjeżdżamy niżej i znajdujemy SubiektGT z logiem SellIntegro. 4. Naciskamy na “Dodaj”. Wybieramy rodzaj pakietu, jaki chcemy wykupić (poniżej mo...

Nowe opcje w uwagach na dokumencie w Subiekt GT

Do uwag na dokumencie możemy wprowadzać wartości pól “pole dodatkowe 1 i 2”. Możemy również zmienić znak rozdzielający te uwagi na dokumencie. UWAGA: pusta spacja zostanie pominięta jako znak rozdzielenia! Tak wygląda przykładowe zamówienie w BaseLinker: A tak wygląda zamówienie w Subiekt GT przy takiej konfiguracji scenariusza (jak wyżej). Zapraszamy do skorzystanie ...

Tworzenie SPTK na dokumentach w Subiekt GT

Nowa funkcjonalność w scenariuszu umożliwia ustawienie rodzaj transakcji VAT na SPTK – sprzedaż poza terytorium kraju. Przy tak skonfigurowanym scenariuszu, wszystkie dokumenty stworzone z zamówień ze statusu 12345, mają ustawione SPTK.   Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!   

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com