Masowe powiązywanie produktów na magazynie Baselinker z aukcjami Allegro

Wpis opisuje procesy, które nie są częścią naszych integracji, lecz stanowią kłopot lub mogą być kluczowe dla naszych użytkowników.   By przeprowadzić masowe powiązanie produktów z aukcjami Allegro należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. W panelu Baselinker z zakładki Marketplace wybrać allegro.   2. Z rozwijanej listy wybrać “Zarządzanie aukcjami&#...

Co to jest Wersjonowanie?

Co to jest Wersjonowanie? Wersjonowanie to możliwość używania wybranej przez siebie wersji integracji niezależnie od wprowadzanych zmian w nowych wersjach oraz możliwość szybkiego przełączania się między wersjami. Co to jest wersja integracji? Integracyjne które są bardzo dynamiczne. Nowe funkcje i usprawnienia są systematycznie dodawane (dla niektórych integracji zmiany są wprowa...

Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do Wapro

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą! Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “Raporty”: Następnie należy kliknąć “Dodaj”: Teraz należy wpisać nazwę wzorca wydruku (tą nazwę trzeba będzie wpisać w scenariuszu konfiguracyjnym integracji), zaznaczyć ż...

Mapowanie serii dokumentów- Comarch Optima

https://sellintegro.pl/comarch-optima/24-synchronizacja-zamowien-z-baselinker-do-comarch-optima.html Poniższa funkcjonalność pozwala na ustawienie serii dokumentów, innej niż domyślna. Seria dokumentów musi istnieć ze strony Optimy.          

Błąd przy rejestracji Tokena aktywacyjnego dla Integratora SellIntegro

Podczas rejestracji Tokena Aktywacyjnego w integratorze Sellintegro pojawił się błąd : W pierwszym kroku, zalecamy przeinstalowanie Integratora oraz wygenerowanie nowego Tokena Aktywacyjnego. Jeśli problem będzie się pojawiał ponownie , należy sprawdzić czy jest uruchomiony program antywirusowy (np. Avast), należy go wyłączyć na czas aktywacji klucza w integratorze. Przy dalszym wyst...

Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Integracja przesyła do zamówień w enova365 stawki VAT produktów takie, jak na zamówieniu w BaseLinkerze. Aby integracja mogła ustawić inną niż domyślną stawkę VAT na zamówieniu w enovie365, konieczne jest ustawienie uprawnienia użytkownikowi, z którego korzysta integrator. Aby ustawić to uprawnienie, należy wejść w opcje i wybór Handel > Definicje dokumentów > [Wybór do...

Ustawiania numeracji – odwzorowywanie faktur.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/303-przesylanie-faktur-z-baselinker-do-insert-subiekt-gt.html Odwzorowując faktury z wykorzystaniem naszej integracji, mamy możliwość dodawania faktur z numeracją – miesięczną lub roczną. Zależnie od ustawień w BaseLinker musimy wprowadzić zmiany w parametrach w Subiekt GT   Ustawienia w BaseLinker:  W menu po lewej stronie wybieramy ...

Własny przycisk w BaseLinker

W BaseLinker mamy możliwość stworzenia swoich własnych przycisków, które będą widoczne na karcie zamówienia. W połączeniu z naszymi integracjami możemy przyspieszyć np. tworzenie faktur do zamówień w BaseLinker w systemach ERP. Jako przykład utworzymy przycisk, który umożliwia utworzenie FS /PAi/ ZK w Subiekt GT z wykorzystaniem wtyczki : https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/...

Błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci

Występujący błąd : OPtimaCannot insert duplicate key row in object ‘CDN.Kontrahenci’ with unique index ‘KntKod’ Dany błąd występuje, jeśli w scenariuszu nie wyznaczymy, co ma się pojawiać w symbolu/akronimie przy tworzeniu kontrahenta. A następnie wystąpi klika zamówień do tego samego kontrahenta. Przykładowe ustawienie mapowania kontrahenta w scenariuszu : ...

Jak skonfigurować dostęp do Api Shopify.

By dostać się do ustawień API wybieramy w menu Apps Wybieramy: Manage private apps -> Create new private apps Wypełniamy ustawienia: -> Nazwa -> Uprawnienia : Admin API – tutaj zależnie z jakiej integracji korzystamy. Domyślnie można zaznaczyć wszystkie powiązane z   : -> products , -> orders, -> customers, -> shipping.   Wersje API ustawić na Latest [...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com