Podpis na dokumencie względem źródła pochodzenia.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html   Funkcja umożliwia podpisywanie dokumentu w Subiekt GT, zależnie od źródła pochodzenia zamówienia w BaseLinker. Aby otrzymać interesujące nas dane przechodzimy do strony : Api BaseLinker     W rubryce Token: Wpisujemy token dostępu na stronie BaseLinker.  Moje konto -&gt...

Zakończ okres testowy przed czasem.

Umożliwiliśmy zakończenie okresu testowego przed czasem. Nie musisz już czekać do końca okresu testowego, by wykupić interesujące Ciebie integracje. Wystarczy kliknąć ” Zakończ okres testowy” widoczny  na dodatkowej belce na górze strony.    

Błąd w Subiekt GT – typu System_ComObject

Po wykonaniu najnowszej aktualizacji Subiekt GT, czasami występuje błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL.  Błąd wygląda następująco w naszym integratorze: W tej sytuacji ręcznie uzupełniamy brakujące pliki. By pobrać pliki użyj linku:   1. Plik msado60_Backcompat_i386.tlb skopiować/podmienić do C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado 2. Katalog z ADODB skopiować...

Numer tłumaczenia w Presta Shop.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/207-przesylanie-produktow-z-subiekt-gt-do-prestashop.html W scenariuszu z przesyłaniem produktów do Presta Shop, pojawia się zapytanie: W Presta Shop przechodzimy do menu  Ulepszenia ->Międzynarodowy -> Lokalizacja -> Języki Zależnie z jakiego języka chcemy korzystać, wpisujemy jego ID do scenariusza konfigurującego integracje.  

Jaką nazwę ma mieć wygenerowany i załączony do emaila dokument?

Podczas generowania pliku .pdf z paragonem lub fakturą, który ma być wysłany do klienta drogą mailową, integracja nadaje mu jakąś nazwę. Do wyboru w scenariuszu konfiguracyjnym są: a) Numer dokumentu – nazwą pliku .pdf zostaje numer dokumentu, w którym ukośniki (/) zostają zamienione na znak podkreślenia (_). Np. FV_284_06_2020.pdf b) Wewnętrzny identyfikator dokumentu &#8211...

Gdzie znaleźć poszczególne dane do połączenia z enova365

Serwer bazy danych oraz nazwę bazy danych można odnaleźć klikając na liście podmiotów (standardowo wyświetla się zaraz po uruchomieniu programu enova365). Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesującą nas bazę i wybrać “Właściwości bazy danych”: 1. Serwer bazy danych to “Nazwa serwera bazy danych“. 2.Nazwa bazy danych to “Nazwa bazy danych...

Wieloetapowe mapowanie produktów w Insert Subiekt GT

Nowa, odświeżona funkcjonalność do mapowania produktów między BaseLinker’em, a Subiektem GT. Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz: W polu “Priorytet” podajemy, które mapowanie ma być brane pod uwagę jako pierwsze. Priorytet z wartością “1” jest największy. Każde kolejne będzie sprawdzane, gdy nie uda się powiązać produktu po...

Przesunięcie magazynowe w Insert Subiekt GT

Funkcja przesunięcia magazynowego już dostępna! Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz:   Jest ona przydatna w przypadku, kiedy chcieliby Państwo wystawić dokument na magazynie (w tym przypadku MAP ), a produkt jest dostępny na magazynie (tutaj: MAG ).  Tak skonfigurowany scenariusz umożliwia przeniesienie towaru z jednego magazynu na drugi. [03.04.2020] UP...

Błąd 80004005 przy tworzeniu dokumentu.

Przyczyn wskazanego poniżej błędu 80004005 może być kilka. Najczęstsza przyczyna: Występowanie w zamówieniu, znaków niedostępnych w Subiekcie (np. cyrylica). Puste pola w zamówieniu w BaseLinker  (brak imienia, nazwiska, adresu itp.).  

Przepisywanie kategorii na generowany dokument.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/58-masowe-generowanie-fspai-z-zk-w-subiektgt-na-podstawie-statusu-w-baselinkerze.html Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu. Dodaliśmy możliwość przenoszenia tych kategorii podczas generowania FS l...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com