Nowe opcje we wtyczce do masowego generowania dokumentów w Subiekt GT

  •  Możliwość zmiany statusu w BaseLinker dla poprawnych / niepoprawnych zamówień.
  • zapisanie numeru utworzonego dokumentu w polu własnym.

  • tworzenie dokumentu z wycofanym skutkiem magazynowym:

  • Również tutaj możemy drukować dokumenty automatycznie wystawiane przez naszą integracje


    Zapraszamy do skorzystania z nowych funkcjonalności!

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com