Nowy sposób wyboru statusów w BaseLinker

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia w prosty oraz przejrzysty sposób wskazanie statusów, z których oraz do których mają trafić zamówienia.

A po kliknięciu zobaczymy listę istniejących statusów:

Opcja dostępna jest w każdym scenariuszu na stronie BaseLinker, a już wkrótce w scenariuszach dostępnych na stronie SellIntegro!

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com