Numer tłumaczenia w Presta Shop.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/207-przesylanie-produktow-z-subiekt-gt-do-prestashop.html

W scenariuszu z przesyłaniem produktów do Presta Shop, pojawia się zapytanie:

W Presta Shop przechodzimy do menu  Ulepszenia ->Międzynarodowy -> Lokalizacja -> Języki

Zależnie z jakiego języka chcemy korzystać, wpisujemy jego ID do scenariusza konfigurującego integracje.

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com