Numer zamówienia w numerze oryginału zamówienia w Subiekt GT

Dodaliśmy trzecią opcję powiązania zamówień w Subiekt GT z zamówieniami w BaseLinker we wtyczce do masowego generowania dokumentów z ZK na podstawie statusu w BaseLinker.

Numer zamówienia ze sklepu” jest alternatywną opcją powiązania zamówień między Subiekt GT, a BaseLinker. Gdy nasze zamówienia spływają z Allegro, opcja “numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia” nie jest już przydatna z powodu zmian, jakie Allegro wprowadziło w długości znaków użytych w numerze zamówień. W takim przypadku Subiekt nie przyjmuje tych numerów, ponieważ nie mieści on się w danym polu Subiekta.
Za pomocą nowej opcji jesteśmy w stanie powiązać zamówienia za pomocą ID zamówienia ze sklepu.
By się upewnić, że w zamówieniu w BaseLinker znajduje się ten sam numer, jaki widnieje w numerze oryginału zamówień w Subiekt GT, należy wejść tutaj: (poradnik dotyczy Comarch Optima, lecz strona, na której znajdziemy informacje jest taka sama).

https://sellintegro.pl/wiki/faq/przypisanie-atrybutu-dokumentu-w-optimie/

Pole, które nas interesuje to “shop_order_id”:. Gdy jego wartość jest taka sama, jak wartość numeru oryginału w Subiekt GT, to zamówienia zostaną powiązane i integracja stworzy z nich dokument końcowy, a zamówienia w BaseLinker zmienią status.

Tak wyglądają poprawnie powiązane zamówienia w Subiekt GT:

I w zamówieniu na stronie api.baselinker.com :

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com