Podpis na dokumencie względem źródła pochodzenia.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html

 

Funkcja umożliwia podpisywanie dokumentu w Subiekt GT, zależnie od źródła pochodzenia zamówienia w BaseLinker.

Aby otrzymać interesujące nas dane przechodzimy do strony : Api BaseLinker

 

 

W rubryce Token: Wpisujemy token dostępu na stronie BaseLinker.  Moje konto -> Zakładka API ->  Twój Token API

Metodę wybieramy : getOrders   ->  Załaduj przykładowe parametry

Zmieniamy pierwsze sformułowanie na order_id a w miejsce cyfr wpisujemy nr zamówienia z BaseLinker.  ->  Wyślij

Otrzymujemy następujące informacje.

Interesują nas wartości  :  “order_source”   oraz “order_source_id”

Kopiujemy podane wartości, przy konkretnym zamówieniu w następujący sposób – do tabelki w scenariuszu.

Źródło pochodzenia = order_source  ; ID źródła pochodzenia = order_source_id

Pamiętajmy, że dana osoba do podpisu musi istnieć w Subiekcie.

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com