Problem z dostępem do panelu ze strony BaseLinker

W przeglądarce Chrome czasami występuje problem z wyświetlaniem panelu integracji:

 

  1. Aby uzyskać ponowny dostęp do panelu uruchamiamy w przeglądarce URL : chrome://flags/#same-site-by-default-cookies

 

2. Zmieniamy opcje z “Default” na  “Disabled”

 

3. Po wykonaniu zmiany otrzymamy komunikat -> wybieramy  “Relaunch”, by zresetować przeglądarkę.

 

4. Ponownie przechodzimy do BaseLinker  -> Panel integracji

Wartość ”Default” czasami oznacza “Enabled” , a czasami “Disabled” – z tego powodu nawet identyczne wersje przeglądarki, w tym samym systemie daje różne wyniki działania naszego panelu.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com