Procedury

Ponowna Rejestracja EndPointa

Wstęp a) Poniższa procedura jest przedstawiona na przykładzie systemu Subiekt, jest ona jednak identyczna dla wszystkich systemów ERP wspieranych przez SellIntegro.  Jeżeli używasz innego systemu niż Subiekt to  zamiast „Subiekt” używaj nazwy Twojego systemu ERP.  Np. nazwa usługi dla systemu Optima to. „SellIntegro dla Optima”). b) Ponowna rejestracja EndPointa jest potrzebna jeżeli EndPointa został przeniosiony na […]

Aktualizacja EndPointa

Wstęp Poniższa procedura jest przedstawiona na przykładzie systemu Subiekt, jest ona jednak identyczna dla wszystkich systemów ERP wspieranych przez SellIntegro.  Jeżeli używasz innego systemu niż Subiekt to  zamiast „Subiekt” używaj nazwy Twojego systemu ERP.  Np. nazwa usługi dla systemu Optima to. „SellIntegro dla Optima”). Kroki do wykonania Upewnij się, że w tle nie działa zadania integracyjne(upewnij […]

Konfiguracja SellIntegro Dla BaseLinker – Krok Po Kroku

Wstęp Konfiguracja rozwiązania SellIntegro jest możliwa samodzielnie przez użytkownika .  Do konfiguracji wtyczek potrzebna jest wiedza o działaniu przedsiębiorstwa, dane połączeniowe do systemu ERP oraz dostęp do konta BaseLinkera w celu aktywacji wtyczki oraz pobrania tokenu API. Na komputerze z systemem ERP należy posiadać uprawienia administratora, aby móc zainstalować dodatek. W najprostszej konfiguracji czas uruchomienia […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com