Przepisywanie kategorii na generowany dokument.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/58-masowe-generowanie-fspai-z-zk-w-subiektgt-na-podstawie-statusu-w-baselinkerze.html

Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu.

Dodaliśmy możliwość przenoszenia tych kategorii podczas generowania FS lub PAI.

  • Opcja NIE przypisuje domyślną kategorie ustawioną w Subiekcie.
  • Opcja TAK przenosi identyczną kategorie z ZK do FS lub PAI

Zapraszamy do skorzystanie z nowej funkcjonalności!

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com