Przesunięcie magazynowe w Insert Subiekt GT

Funkcja przesunięcia magazynowego już dostępna! Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz:

 

Jest ona przydatna w przypadku, kiedy chcieliby Państwo wystawić dokument na magazynie (w tym przypadku MAP ), a produkt jest dostępny na magazynie (tutaj: MAG ).  Tak skonfigurowany scenariusz umożliwia przeniesienie towaru z jednego magazynu na drugi.

[03.04.2020] UPDATE

Nowa modyfikacja tej funkcjonalności umożliwia wykonanie przesunięcia magazynowego na większej ilości magazynów:

Przycisk “Dodaj wiersz”  dodaje kolejne wiersze z polami, w których możemy wprowadzić kolejne magazyny (tak samo jak na obrazku powyżej).

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com