Pytania i odpowiedzi

Czy mogę mieć kilka EndPointów do jednego konta BaseLinker?

Tak, jednak taka konfiguracja wymaga zmian w definicji procesy integracyjnego i należy taką sytuację zgłosić na pomoc@sellintegro.com. W zależności od systemu używanie wielu EndPointów z jednym kontem BaseLinker może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Zmieniłem komputer z programem fakturującym. Moduł SellIntegro został na nim ponownie zainstalowany i pliki konfiguracyjne przegrane jednak moduł nie działa. Co powinienem zrobić?

Pliki konfiguracyjne SellIntegro są szyfrowane przy użyciu klucz kryptograficznego maszyny, na której został on zainstalowany. Każdy komputer ma inny klucz, zatem po przegraniu plików konfiguracyjnych EndPoint SellIntegro nie jest wstanie odszyfrować plików. Aby EndPoint działał ponownie należy usunąć pliki konfiguracyjne, zarejestrować ponownie EndPointa (opis dostępny tutaj) i ponownie wpisać dane do połączenia.

Korzystam z BaseLinkera i jestem na etapie wybierania programu do fakturowania. Jaki system powiniene wybrać aby SellIntegro miało z nim największą funkcjonalność?

Subiekt GT jest obecnie najbardziej popularnym systemem wśród naszych klientów, zatem ze strony tego systemu spływa do nas najwięcej próśb o dodatkową funkcjonalność. Z tego powodu moduł dla Subiekt GT jest najbardziej rozwinięty. Z racji popularności Subiekt GT, moduł SellIntegro dla Subiekt GT jest też modułem najbardziej sprawdzonym

Posiadam konto na BaseLinkerze czy jest możliwość bezpłatnego wypróbowania integracja zamówień z Subiektem GT?

Tak, nasza wtyczka posiada automatyczny 14 dniowy okres próbny. Jest ona dostępna do włączenia w modułach w Baselinkerze (kategoria “Systemy ERP”). Gdyby wystąpiły problemy z połączeniem do Subiekta GT lub konfiguracją naszego modułu to oferujemy również bezpłatną pomoc przy rozwiązaniu problemu połączenia do Subiekta oraz pierwszą konfiguracją. Prosiłbym wówczas o informacje mailową – kontaktujemy się wówczas telefonicznie w celu umówienia terminu wsparcia. Czas oczekiwania na takie wsparcie to najczęściej ok 1-2 dni.

Do poprawnego działania naszej wtyczki wymagamy zakupu licencji Sfery dla Subiekta GT (w wersji testowej licencja działa bezpłatnie przez 30dni).

Czy SellIntegro jest w stanie wykonać rozszerzenie dedykowane dla mnie?

Tak, wykonujemy dedykowane modyfikacje lub całościowe rozwiązania. Wycena jest robiona indywidualnie.

Rozwiązania dedykowane wymagają jednak od nas angażowania znacząco większych zasobów przy utrzymaniu rozwiązania, zatem obligatoryjne jest wykupienie PREMIUM Support (więcej informacji  tutaj). Jeżeli uda nam się znaleźć innych klientów, którzy chcą skorzystać z tej samej funkcjonalności to opłata dodatkowa za wykonanie rozwiązanie może zostać znacząco obniżona, a PREMIUM Support może nie być wymagany.

Dlaczego do rozwiązania dedykowanego wymagamy wykupienia PREMIUM Support?

 • Integracja znajduje się w całości na naszych serwerach, które przejmują całe obciążenie związane z obsługą komunikacji.
 • Serwery wymagają ciągłego utrzymania i modernizacji tak aby rozwiązanie przygotowane dla Ciebie działało bez zarzutu.
 • EndPoint jest cały czas rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmian w serwisach z którymi Ciebie integrujemy. Miesięczna opłata umożliwia ciągłe wprowadzanie aktualizacji.
 • W cenie abonamentu zawarta jest pełna pomoc techniczna na cały okres używania systemu.

Zapytanie o wycenę możesz złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego tutaj.

Błąd 0x80040E09 przy konfiguracji połączenia do Subiekta – co robić?

Błąd ten występuje, jeżeli wpisany użytkownik bazy danych nie ma uprawnień do bazy danych Subiekta lub tabel w niej zawartych. Rekomendujemy zawsze używać tego samego użytkownika bazy danych, który jest używany przez program Subiekt GT. Jeżeli nie możesz użyć tego samego użytkownika skontaktuj się z administratorem Twojego serwera SQL w celu nadania uprawnień.

Dlaczego zamówienia się nie przenoszą mimo poprawnej konfiguracji i braku błędów?

Podstawowe powody braku zamówień przy poprawnej konfiguracji wtyczki i braku błędów:

 1. Brak potwierdzenia zamówienia. BaseLinker oficjalnie rekomenduje przenoszenie jedynie potwierdzonych zamówień:
  Zalecane jest pobieranie tylko potwierdzonych zamówień (get_unconfirmed_orders = false). Niepotwierdzone zamówienia mogą być niepełne. Użytkownik może być np. w trakcie tworzenia zamówienia – istnieje ono już w bazie, jednak nie ma uzupełnionych wszystkich informacji. Niepotwierdzone zamówienia mogą zawierać tylko częściową listę produktów i mogą zostać wkrótce zmienione. Zamówienia potwierdzone najczęściej nie ulegają już zmianie i mogą być bezpiecznie pobrane do zewnętrznego systemu. “, źródło: http://api.baselinker.com/?method=getOrders
 2. Zamówienia są starsze niż 22 godziny od daty utworzenia pierwszej konfiguracji
 3. Zamówienia są starsze niż 7 dni i wtyczka działa ponad 7 dni
 4. Oczekiwanie na synchronizacje zamówień o statusie innym niż wymienione w konfiguracji

 

Ad 1. Najczęstszym powodem brak potwierdzenia zamówień w systemie eCommerce. Dla BaseLinkera status potwierdzenia zamówienia można zobaczyć na liście zamówień – jako ikonę “P” lub jej brak. Na poniższym przykładzie pierwsze zamówienie jest potwierdzone i zostanie przeniesione do programu fakturującego, natomiast nie zostanie przeniesione zamówienie drugie oraz trzecie.

Opis znaczenia ikon jest dostępny po kliknięciu w ikony

 

 

Ad 2. Przy nowych instalacjach wtyczki, zamówienia dodane ponad 23 godziny od daty utworzenia pierwszej konfiguracji, nie są przenoszone. Jeżeli mają Państwo większą ilość zamówień historycznych, które chcieliby Państwo przesłać to prosimy o kontakt (usługa może wiązać się z dodatkową opłatą).

Ad 3. Wtyczki, które działają ponad 7 dni, przesyłają zamówienia tylko z ostatnich 7 dni. Jeżeli po tym czasie pojawi się zamówienie, które ma datę utworzenia ponad 7 dni od obecnej daty to nie zostanie przesłane. Jeżeli Państwo spodziewają się regularnie spływania zamówień z datą utworzenia ponad 7 dni to prosimy o kontakt.

 

Ad 4.

Proszę upewnić się, że w pytaniu “Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać (…): ” jest wybrana opcja wszystkie lub czy zamówienia, które nie są przesyłane mają status o ID wpisanym w pole “O Statusie”

Błąd 2147216706 Zajęta licencja Sfery dla SubiektGT – co zrobić, jak sprawdzić co zajmuje licencę Sfery dla Subiekt GT?

Wstęp

 • Kod Bledu = -2147216706 (0x800412BE)
 • Zostalo osiagniete ograniczenie licencji Sfery na liczbe stanowisk. INS_E_GTA_LICENSE_HOST_LIMIT_REACHED

jest natywnym błędem Subiekta GT, oznacza że brakuje Państwu dostępnych licencji Sfery – najprawdopodobniej inna aplikacja zewnętrzna/dodatek/integrator zajmuje licencję Sfery i nasza integracja nie ma możliwości połączenia się, jeśli korzystają Państwo z innych programów zewnętrznych zalecamy zakupienie nowej licencji Sfery.

Sprawdzenie używanych licencji

 • Zajęcie licencji można sprawdzić w programie serwisowym (start -> Program Serwisowy): Podmiot->Przygotowanie do konwersji.
 • W tabelce w kolumnie Stanowisko (trzeba ją poszerzyć) po procencie znajduje się identyfikator produktu, Sfera dla Subiekta to 31.

Zalecamy zakup nowych licencji Sfery jeśli chcą Państwo korzystać dalej z innych dodatków i  kontakt z administratorem sieci który założy np nowego użytkownika w Subiekcie, który będzie służył tylko do naszej integracji i będzie miał wyłączny dostęp do licencji Sfery a pozostałym użytkownikom  nałoży ograniczony dostęp do sfery.

Brak licencji w Subiekt GT

Wstęp

Aplikacje wykorzystujące Sferę(w tym nasza integracja) do działania potrzebują zarówno licencji na Sferę, jak również na stanowisko.

Najczęściej spotykane błędy

 • INS_E_PRZEKROCZONY_LIMIT_LICENCJI 0x800413D5 Nie można zalogować wybranego użytkownika, ponieważ został przekroczony limit wykupionych licencji
 • INS_E_GTA_LICENSE_HOST_LIMIT_REACHED 0x800412BE Zostało osiągnięte ograniczenie licencji Sfery na liczbę stanowisk.

(z dokumentacji C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Pomoc\gta.chm – temat: “Lista błędów systemu”)

Diagnoza

Sprawdzenie licencji Sfery zostało opisane tutaj

Błąd -2147467259

Wstęp

Najczęściej błąd -2147467259 oznacza, że zamówienie w BaseLinker jest niekompletne lub zawiera niepoprawne dane.

Rozwiązanie

Problem może zostać rozwiązany przez weryfikacje zamówienia w panelu BaseLinker i sprawdzenia, czy widać jakiś oczywistych błędów jak np. brak pozycji zamówienia lub zerowa wartość zamówienia.  Jeżeli nie udało się ustalić przyczyny problemu wówczas prosimy o kontakt. W treści zgłoszenia prosimy o podanie numeru zamówienia.

Numer zamówienia do weryfikacji jest dostępny w historii synchronizacji,  nad numerem zamówienia np.:

2017-05-29 05:33:00 Liczba zamówien BaseLinker do przetworzenia(w aktualnej iteracji) = 0
Liczba zamówien BaseLinker do przetworzenia(w aktualnej iteracji) = 5
Dodawanie 44123456
Zamówienie w SGT =-1
Weryfikacja czy zamówienie bedzie przetwarzane = 44123456
Przetwarzanie zamówienia 44123456
Blad Subiekt GT. Kod bledu : -2147467259. Szczególy :
jak sprawdzić numer statusu w BaseLinker który chcę synchronizować?
 1. zaloguj się na swoje konto w baselinkerze ( https://panel.baselinker.com/login.php )
 2. przejdź do zakładki Manager zamówień -> zamówienia  ( https://panel.baselinker.com/orders.php#status:all )
 3. najedź myszką na status który chcesz synchronizować, poniżej na pasku stanu przeglądarki zobaczysz ID statusu (patrz screen poniżej)

 

 

Pierwsza konfiguracja endpointa – przekazywanie zamówień BaseLinker – Optima

aby integracja działała poprawnie prosimy uzupełnić poniższe pola w endpoincie zgodnie z wpisanymi danymi w optimie

krok pierwszy – Połączenie do Optima

 

krok drugi – Użytkownik usługi

jeśli nazwa użytkownika z którego korzystasz logując się do Windowsa jest taka sama z jakiej korzysta nasza integracja zalecamy aby zaznaczyć

“Wybrany użytkownik startowy” (nazwa użytkownika powinna Ci się uzupełnić automatycznie – jest to nazwa-komputera\Użytkownik

+ wpisz hasło którym logujesz się do Windowsa w polu “Hasło:”

 

 

 

 

 

nasza integracja z COMARCH Optima domyślnie uruchamia się u klientów  i wymaga modułów

 • Kasa/Bank (KB)
 • Faktury (FA)

jeśli posiadają Państwo moduł Kasa/Bank Plus (KBP) prosimy o kontakt w celu zmiany domyślnej konfiguracji

poniżej screen na jakich ustawieniach domyślnych działa Sellintegro

 

Jak sprawdzić ID klienta/CustomerID?

ID Klienta(zwany również Identyfikatorem klienta lub CustomerID) można sprawdzić z poziomu ustawień wtyczki w panelu BaseLinkera:

Wymagane kroki:

 1. Moduły i wtyczki
 2. Ustawienia
 3. Ekran konfiguracji wtyczki:

Co zrobić jak zamówienia przestały się nagle przenosić?

W przypadku wystąpienia nieznanego lub krytycznego błędu podczas przetwarzania zamówień, następuję zatrzymanie integracji na zamówieniu przy którego przetwarzaniu problem wystąpił. Powoduje to, że kolejne zamówienia nie są przenoszone. Aby przywrócić działania systemu i przenieść kolejne zamówienia należy:

 • przypisać zamówieniu status inny niż wybrane do przetwarzania(jeżeli w scenariuszu integracyjnym wybrane są jedynie wybrane statusy do przetwarzania) lub
 • przepisać zamówienie ręcznie do systemu fakturującego(pamiętając o przepisaniu poprawnego numeru zamówienia z BaseLinkera jako zewnętrznego numeru zamówienia)

Numer problematycznego zamówienia jest dostępny w historii synchronizacji jako ostatnie przetwarzana zamówienie.  Problematyczne zamówienie jest też najczęściej najstarszym nieprzetworzonym jeszcze zamówieniem(w przypadku przetwarzania wszystkich zamówień) lub najstarszym zamówieniem w zakresie jego statusu(przy przetwarzaniu wyłącznie wybranych statusów)

Prosimy również o przesłanie numeru problematycznego zamówieniać na adres pomoc@sellintegro.com w celu dokładnej diagnozy problemu przez nas zespół. W przypadku wystąpienia krytycznego  lub nieznanego błędu opcja przenoszenia zamówienia do wybranego statusu nie jest stosowana.

Zmieniam komputer na nowy, jak przenieść rozwiązanie integracyjne?

Wstęp

Na nowym komputerze należy ponownie zainstalować i skonfigurować Integratora(końcówka integracyjną odpowiedzialna z komunikacje z programem fakturującym).  Odinstalowanie oprogramowania na starym komputerze jest wskazane ale nie jest wymagane.

 

Konfiguracja Integratora na nowym komputerze

Dla Subiekta wymagane są następujące kroki do uruchomienia ponownie integracji(dla innych systemów fakturujących należy podjąć analogiczne kroki):

Procedura instalacji:
1) Proszę ściągnąć naszą końcówkę integracyjną z https://sellintegro.pl/wiki/pobierz/ (link bezpośredni do pliku instalacyjnego w przypadku Subiekta: https://bl2gt.sellintegro.com/endPoints/SellIntegroSubiekt.msi . )
2) Po instalacji pojawi się ekran rejestrujący, gdzie trzeba wpisać token rejestrujący, który można pobrać ze strony ustawień naszyj wtyczki w BaseLinkerze(W przypadku wtyczki Zamówień dla Subiekta to: https://panel.baselinker.com/module_orbis.php?app=subiekt) – przycisk “Generuj token rejestracyjny”.
3) Po wpisaniu tokenu rejestrującego należy uzupełnić dane do połączenia do Subiekta

4) Gdyby w konfiguratorze połączenie do Subiekta się powiodło ale w historii synchronizacji wystąpiłyby problemy z logowaniem do Subiekta to proszę zmienić “Użytkownika usługi” na użytkownika, na którego Państwo się zazwyczaj logują do pracy z Subiektem.

Jakie moduły Comarch Optima ERP są wymagane do działania integracji z BaseLinkerem?

Integracja wymaga modułu Handel i Kasa/Bank dla systemu Comarch Optima ERP – są to standardowe moduły w Optimie, które są wybierane podczas rejestracji w programie.

Na głównym ekranie rejestracji należy przejść do zakładki “Moduły”

 

2. Na zakładce moduły należy upewnić się, że są dostępne do wyboru moduły Handle i  Kasa/Bank.

 

i wybrać te same opcje w ustawieniach integracji:

 

 

Alternatywnie, jeżeli korzystasz z wersji “Plus” wymaganych modułów (Handel i Kasa/Bank).

to w ustawieniach integracji wystarczy wybrać jedynie te dwa moduły:

 

Jeżeli nie macie Państwo wymaganych modułów to proszę skontaktować się z firmą, która wdrażała/sprzedała Państwu system Optima w celu dokupienia wymaganych modułów.

 

 

W jakiej kolejności przetwarzana są zamówienia?

Wstęp

Kolejność przesyłania zamówień zależy od konfiguracji scenariusza integracyjnego oraz wystąpienia problemów z niektórymi zamówieniami.

Konfiguracja z przesyłaniem zamówień o wszystkich statusach

Zamówienia są przetwarzana w kolejności,w jakiej otrzymujemy je od systemu eCommerce – np. dla systemu BaseLinker jest to ID zamówienia w BaseLinkerze

Konfiguracja z przesyłaniem zamówień o określonych statusach

Zamówienia są przetwarzana w kolejności wpisania statusów. W pierwszej kolejności przesyłane są zamówienia o pierwszym statusie, w drugiej o drugim statusie etc. Wewnątrz jednego statusu zamówienia są przetwarzane w takiej samej kolejności, jak w przypadku “konfiguracji z przesyłaniem o wszystkich statusach“.

Zaburzenie kolejności w przypadków błędnych  zamówień

Kolejność zamówień z systemu eCommerce może zostać zaburzona poprzez wystąpienie błędnych zamówień, których system nie jest wstanie przesłać przy pierwszej próbie. System przechodzi do przesyłania kolejnych zamówień w przypadku wystąpienia problemów z przesyłem błędnych zamówień i konfiguracji scenariusza pozwalającą na omijanie błędnych zamówień. Po usunięcie błędów w zamówieniach system prześlę je w pierwszej iteracji po rozwiązaniu problemu z zamówieniem.

Implementacja innej kolejności przesyłania zamówień

W przypadku konieczności otrzymania konkretnej kolejności zamówień po stronie systemu do fakturowania, prosimy o kontakt pod adresem pomoc@sellintegro.com.

Błąd 424

Kod błędu:

Błąd Subiekt GT. Kod błędu : 424. Szczegóły : Wymagany jest obiekt
Nie można nawiązać połączenia do Subiekta. Szczegóły ‘Wymagany jest obiekt’. Kod Bledu = 424

Problem należy rozwiązać poprzez wybranie metody połączania się z serwerem SQL w naszym endpoincie.

1. Uruchom program “SellIntegro dla Subiekt”

2. Odznacz lub zaznacz “Włącz autentykację Windows”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Odznacz:

 • Jeżeli w panelu o nazwie “2. Użytkownik usługi” wybrany został specjalny użytkownik o nazwie SYSTEM
 • Przejdź do panelu o nazwie “1. Połączenie do Subiekt”
 • W polu Użytkownik należy wpisać nazwę swojego użytkownika bazy danych (domyślnie “sa”) oraz w polu Hasło wpisz hasło swojego użytkownika bazy danych (domyślnie jest to puste pole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Zaznacz:

 • Jeżeli w panelu o nazwie “2. Użytkownik usługi” wybrany został użytkownik standardowy
 • W polu Hasło wpisz hasło dzięki którym logujesz się na swój komputer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem wynika z tego, że aplikacja jest uruchamiana jako użytkownik (przykładowo konto administrator) a usługa pracuje z użytkownika SYSTEM.

Czy jest możliwość wyłączenia automatycznej/cyklicznej synchronizacji?

Owszem, jest taka możliwość na etapie konfiguracji scenariusza wtyczki. W celu wyłączenia automatycznej synchronizacji należy zaznaczyć “Nie, tylko uruchomienie ręczne“:

 1. Po zmianie tego ustawienia oraz zapisaniu konfiguracji na dole scenariusza, automatyczna/cykliczna synchronizacja jest już wyłączona.
 2. Aby wywołać ręczne uruchomienie integracji, należy w menu wtyczki kliknąć “Synchronizuj teraz“.

Błąd “Program działa w trybie do odczytu” – Comarch Optima

Jeżeli natknęli się Państwo na taki błąd może to wskazywać na:

 • Licencja testowa Comarch Optima zakończyła się
 • Podczas logowania w sekcji “Moduły” mają Państwo zaznaczone te na które nie posiadają Państwo licencji

Do poprawnego działania naszej wtyczki wymagamy dwóch modułów:

 • Handel i Kasa/Bank lub alternatywnie Handel Plus i Kasa/Bank Plus

Więcej informacji dotyczących wymaganych modułów znajdą Państwo tutaj -> KLIKNIJ

 

Błąd INS_E_TW_ZABLOKOWANY – Towar jest zablokowany

Jeżeli napotkali się Państwo na takich log w historii synchronizacji:

 

 

 

 

 

Oznacza to, że produkt z zamówienia jest ustawiony jako nieaktywny w subiekcie.

 

 

 

Stan produktu na aktywny możemy zmienić z pola wyboru “Operacje -> Ustaw jako aktywny”

Plik IQA, do czego jest potrzebny – Navireo

Podczas konfiguracji naszego EndPointa obsługującego Navireo muszą Państwo wskazać ścieżkę do pliku *.iqa. Dzięki niemu wtyczka będzie mogła zarządzać systemem. Plik ten musi posiadać dane logowania użytkownika, który posiada uprawnienia do towarów, kontrahentów, dokumentów i magazynów tak aby Sfera mogła swobodnie pracować.

Błąd w Subiekcie – “An invalid argument was encountered”

Błąd ten jest błędem samego Subiekta i nie wywołuje go nasza wtyczka. Podczas zapisu danych do Subiekta wykorzystujemy Sferę. Jest to rekomendowany sposób zapisu przez Insert. W momencie wystąpienia błędu muszą Państwo kontaktować się już z samym partnerem.

Komunikat – “System chronił ten komputer”

Podczas próby instalacji naszego EndPointa mogą napotkać Państwo ostrzeżenie przed instalowaniem aplikacji. Występuje ono, ponieważ zmienił się klucz podpisywania oprogramowania. Ostrzeżenie przestanie się pojawiać jak tylko więcej osób zainstaluje nasze oprogramowanie. W materiale poniżej jak przedstawione jest jak zainstalować aplikację mimo takiego ostrzeżenia.

 

Jak powiązać produkt z aukcją?

Dopisywanie produktów do aukcji z Allegro i Ebay wygląda w ten sam sposób.
1. Wchodzimy do zakładki “Zarządzanie aukcjami”.
2. Wybieramy aukcje które chcemy powiązać z danym produktem.
3. Wchodzimy w “Operacje” (niebieski przycisk pod listą aukcji).
4. Klikamy *Powiąż z produktami z magazynu*.
5. Wybieramy magazyn w którym dany produkt się znajduje.
6. Klikamy *Wykonaj…*.

 

7. W danym polu pod “Numer ID produktu” wpisujemy Numer ID danego produktu.
8. Klikamy *Zapisz powiązania*.

 

 

Przypisanie atrybutu dokumentu w Optimie.

Jest to opcja przydatna dla Klientów, którzy posiadają więcej niż jedno źródło zamówień i chcieliby w łatwy sposób rozpoznawać z którego źródła pochodzi dany dokument.

W pierwszej kolejności potrzebujemy nazwę oraz ID źródła. By je zdobyć musimy udać się na stronę “api.baselinker.com”.

 1. Klikamy *Testowanie wywołań*
 2. Tutaj musimy wpisać nasz Token API który znajduje się w BaseLinkerze ( Konto/inne -> Moje konto -> API ).
 3. Następnie wybieramy z listy metodę getOrders.
 4. Klikamy *Wyślij*

Po naciśnięciu przycisku “Wyślij” wyświetli się nam tabelka, taka jak poniżej.

 

Interesują nas dwie pozycje zaznaczone czerwoną ramką za zdjęciu.
Pierwszą jest Nazwa źródła ( w tym przypadku jest to “personal“). Drugą jest ID ( w tym przypadku jest to “0“).

Gdy już uzupełniliśmy Nazwę oraz ID źródła w BaseLinkerze, potrzebujemy jeszcze Kod atrybutu oraz wartość.
By zarządzać Atrybutami w Optimie należy wejść Ogólne -> Atrybuty.

Po wpisaniu wszystkich danych poprawnie i zapisaniu zmian, po stworzeniu dokumentu w Optimie, gdy wejdziemy w szczegóły danego dokumentu w zakładce “Atrybuty” będą widoczne dane źródła z którego zamówienie zostało nadesłane.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com