Słowniczek

Wiele pojęć funkcjonuje w internecie z wieloma znaczeniami. Poniższy słowniczek określa jak te pojęcia należy rozumieć w kontekście dokumentacji SellIntegro.

EndPoint(punkt końcowy) – mała aplikacja instalowana po stronie systemu ERP, której celem jest zapewnienie łączności między platformą SellIntegro, a lokalnie zainstalowanym systemem ERP

System ERP(program magazynowy, program faktury) – oprogramowanie, które ułatwia prowadzanie przedsębiorstwa poprzez ewidencjonowanie faktur, zamówień, kontrahentów etc. Przykładami takich systemów są: Subiekt, Optima czy Nexo.

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com