Szczegóły techniczne

Rozliczanie dokumentów w Navireo na podstawie statusu w BaseLinker

Jak działa nasza integracja? 1. Pobieramy zamówienia na podstawie statusu. 2. Lokalizujemy zamówienie po numerze zamówienia z BaseLinker w Navireo. 3. Do dokumentu tworzymy rozrachunek lub wykorzystujemy ten, który został wcześniej stworzony (np. automatycznie przez Navireo w momencie dodania dokumentu sprzedaży). 4. W momencie, kiedy mamy już stworzony rozrachunek rozliczamy go na podstawie danych z […]

Architektura

SellIntegro jest systemem hybrydowym – część przetwarzania jest wykonywana w chmurze obliczeniowej, a część na komputerach z zainstalowanym z systemem ERP. Korzyści wynikające z architektury Możliwość szybkiej dystrybucji rozwiązania i propagacji w logice przetwarzania Odciążenie serwerów kliencki hostujących systemy ERP Mniejsze wymogi systemowe dla systemów klienckich

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com