Szczegóły techniczne

Architektura

SellIntegro jest systemem hybrydowym – część przetwarzania jest wykonywana w chmurze obliczeniowej, a część na komputerach z zainstalowanym z systemem ERP. Korzyści wynikające z architektury Możliwość szybkiej dystrybucji rozwiązania i propagacji w logice przetwarzania Odciążenie serwerów kliencki hostujących systemy ERP Mniejsze wymogi systemowe dla systemów klienckich

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com