Szczegóły techniczne

Usuwanie integratora po zmianie miejsca instalacji

Usuwanie integratora po zmianie miejsca instalacji W przypadku zmiany miejsca instalacji integratora (endpointa) na nową instancję należy usunąć go a następnie zainstalować na nowo w docelowym  miejscu. Przed dezinstalacją należy zamknąć integrator jeżeli działa jako aplikacja lub zatrzymać w menadżer zadań – usługi jeżeli działa jako usługa. Aby poprawnie usunąć endpoint na oprogramowaniu Windows należy wykonać […]

Połączenie z WooCommerce – generowanie kluczy konta

1. We wtyczkach, które łączą się z systemem WooCommerce, wymagane jest połączenie przy użyciu “Klucza klienta konta” oraz “Poufnego klucza konta”: 2. Adres twojego sklepu WooCommerce to adres prowadzący do strony głównej twojego sklepu w WooCommerce, np. https://przykladowysklep.pl. 3. Klucz klienta konta WooCommerce oraz Poufny klucz konta to klucze, które należy wygenerować w panelu administracyjnym […]

Jak skonfigurować poprawnie scenariusz do WAPRO Mag?

Dane do połączenia: Poza połączeniem do bazy danych potrzebujemy nazwę firmy, na której będziemy pracować.Nazwa musi być dokładnie taka, jak w programie. System > Wybór firm > z listy wybieramy interesującą nas firmę > Popraw Przy wyborze magazynu wpisuje Symbol z programu: Zakładka Magazyn –> Magazyn / wybór magazynu : Podpis pracownika przy dokumencie: Numer ewidencyjny […]

Jak poprawnie aktywować integracje na ErpBox?

Poniżej prezentujemy krok po kroku, jak podłączyć integracje między ErpBox’em, a Insert Subiekt GT. Gdy jesteśmy już zalogowani na ErpBox, należy: 1. Wejść w -> Administracja. 2. Następnie -> Integracje i dodatki. 3. Zjeżdżamy niżej i znajdujemy SubiektGT z logiem SellIntegro. 4. Naciskamy na “Dodaj”. Wybieramy rodzaj pakietu, jaki chcemy wykupić (poniżej możemy przeczytać, co […]

Co to jest Wersjonowanie?

Co to jest Wersjonowanie? Wersjonowanie to możliwość używania wybranej przez siebie wersji integracji niezależnie od wprowadzanych zmian w nowych wersjach oraz możliwość szybkiego przełączania się między wersjami. Co to jest wersja integracji? Integracyjne które są bardzo dynamiczne. Nowe funkcje i usprawnienia są systematycznie dodawane (dla niektórych integracji zmiany są wprowadzane każdego dnia lub nawet kilka […]

Masowe powiązywanie produktów na magazynie Baselinker z aukcjami Allegro

Wpis opisuje procesy, które nie są częścią naszych integracji, lecz stanowią kłopot lub mogą być kluczowe dla naszych użytkowników.   By przeprowadzić masowe powiązanie produktów z aukcjami Allegro należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. W panelu Baselinker z zakładki Marketplace wybrać allegro.   2. Z rozwijanej listy wybrać “Zarządzanie aukcjami”   3. Wybrać konto […]

Własny przycisk w BaseLinker

W BaseLinker mamy możliwość stworzenia swoich własnych przycisków, które będą widoczne na karcie zamówienia. W połączeniu z naszymi integracjami możemy przyspieszyć np. tworzenie faktur do zamówień w BaseLinker w systemach ERP. Jako przykład utworzymy przycisk, który umożliwia utworzenie FS /PAi/ ZK w Subiekt GT z wykorzystaniem wtyczki : https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html Przechodzimy w menu BaseLinker Manager zamówień […]

Czy licencja Sfery jest wymagana do pracy integracji?

Tak, większość naszych integracji wymaga posiadania Licencji Sfery Część operacji wywoływanych przez integracje wymaga aktywnej licencji Sfery, a jej brak może spowodować pojawienie się “Nieznany błąd 1A8”. Komunikat może oznaczać problem z połączeniem do Sfery z powodu jej braku bądź zajęciu przez jednego z użytkowników w Subiekt GT lub o braku uprawnień użytkownika, którego poświadczenia wykorzystuje integrator. […]

Architektura

SellIntegro jest systemem hybrydowym – część przetwarzania jest wykonywana w chmurze obliczeniowej, a część na komputerach z zainstalowanym z systemem ERP. Korzyści wynikające z architektury Możliwość szybkiej dystrybucji rozwiązania i propagacji w logice przetwarzania Odciążenie serwerów kliencki hostujących systemy ERP Mniejsze wymogi systemowe dla systemów klienckich

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com