Szczegóły techniczne

Jakie drukarki obsługuje CloudPrint?

Drukarki, a CloudPrint Moduł działa z etykietami w formacie PDF oraz EPL/ZPL dla czterech podstawowych typów drukarek komputerowych: igłowe, laserowe, atramentowe i termiczne. Drukarki muszą pracować w systemie z certyfikatem Microsoft Windows. Po podłączeniu drukarek możliwe jest drukowanie etykiet jednym kliknięciem prosto z panelu Baselinkera, bez pobierania pliku etykiety. Nie obsługujemy drukarek drukujących paragony fiskalne.

Mam problem z drukowaniem dokumentu, co mogę zrobić?

Aby drukować wygenerowane dokumenty należy prawidłowo skonfigurować ustawienia drukowania. Należy wskazać jakiego typu dokumentu dotyczy mapowanie, typ wydruku, nazwę drukarki (z wyjątkiem sytuacji, kiedy wykorzystujemy domyślną drukarkę systemową) i wzorzec wydruku. Oprócz tego, można wprowadzić warunek dodatkowy, np. kiedy chcemy wykorzystywać różne wzorce wydruku w zależności od statusu zamówienia. Informacje o konfiguracji wydruków w dokumentacji […]

Czy przy zmianie platformy e-commerce trzeba pobierać nowy integrator?

Czy przy zmianie platformy np. z WooCommerce na PrestaShop trzeba pobierać nowy instalator? Jeśli system ERP (np. Comarch Optima) się nie zmienił to nie ma konieczności pobierania nowego integratora. Dodatkowo jeśli poprzedni e-commerce nie będzie już w ogóle używany to należy pamiętać o usunięciu wtyczki. Aby usunąć wtyczkę wystarczy wybrać przy niej opcję kosza. W […]

Wystąpił problem z synchronizacją na żądanie, co oznacza ten komunikat?

Czerwony komunikat przy synchronizacji może oznaczać: – trwa jeszcze przesyłanie danych z poprzedniej pętli – chwilowe lub dłuższe zawieszenie się integracji – integrator nie jest uruchomiony, – integracje pracują automatycznie, bez konieczności wciskania przycisku “uruchom teraz”. Aby synchronizacja zaczęła działać należy: 1. Odczekać kilka sekund lub minut, w zależności od ilości przesyłanych produktów, zamówień i […]

Co zrobić kiedy po aktualizacji Subiekta nexo PRO nie działają integracje?

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy aktualizacja powiodła się na każdym zainstalowanym Subiekcie, jeśli to nie rozwiąże problemu należy wykonać aktualizację bibliotek SDK. Aby wykonać aktualizację SDK należy: Gdy korzystasz z endpointa 3.x.x: Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe) Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do […]

Moduł Handel i Kasa/Bank, czy potrzebny jest on do działania integracji?

Comarch Optima moduły Handel i Kasa/Bank Do działania integracji wymagany jest, co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank. Podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Comarch ERP Optima w celu realizacji procesu. Podanie niepoprawnych modułów lub ich brak będzie skutkować wyświetleniem błędów informujących, że Comarch ERP Optima działa w trybie tylko do […]

Czym jest sfera dla Subiekta GT?

Sfera dla Subiekta GT to funkcjonalność umożliwiająca rozszerzenie zastosowań Subiekta GT, poprzez udostępnienie biblioteki obiektów. Jest środowiskiem umożliwiającym tworzenie specjalnych rozwiązań, między innymi tworzenie zbiorczych operacji zamiast jednorazowych akcji, czy integrację posiadanych programów. Wolna licencja Sfery dla Subiekta GT jest konieczna dla działania oprogramowania Sellintegro, jeśli korzystasz z innych integracji musisz kupić dodatkową licencję tylko pod […]

Jak mogę zmienić wersję moich integracji?

Wersjonowanie wtyczek, co to jest, jak działa, co do tego mają poprawki wprowadzane przez programistów? Integracje systematycznie zyskują nowe funkcje i usprawnienia, co powoduje że działanie integracji może się między sobą różnić. Te różne sposoby działania nazywa się wersjami integracji i nadaje im unikalne nazwy w celu łatwego rozróżnienia. Wersjonowanie pozwala korzystać z wybranej przez siebie wersji integracji niezależnie […]

Nie działa aktualizacja stanów magazynowych, co mogę zrobić?

W tym artykule znajdą Państwo ogólne wskazówki o aktualizacji stanów do systemów ERP Aby aktualizacja stanów magazynowych się odbyła, potrzebne jest ustawienie, po jakich wartościach w systemie e-commerce i systemie ERP produkty mają się powiązać. Jeżeli te wartości są takie same, stan magazynowy danego produktu zostanie zaktualizowany. W scenariuszu konfiguracji możemy wybrać, po czym mają […]

Co zrobić kiedy zawiesi się integrator?

Jeśli w dzienniku zdarzeń nie widzą Państwo żadnych informacji, a integrator nie działa należy wykonać kilka kroków Państwa integrator może działać na dwa sposoby jako aplikacja lub usługa. Jeżeli uruchomiony jest jako aplikacja na początku należy przejść do zakładki drugiej “Użytkownik usługi” i nacisnąć Zapisz i zrestartuj integrator Jeżeli to działanie nie przyniesie skutków należy […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com