Tag Archives : Subiekt GT-Zamówienia

Wieloetapowe mapowanie produktów w Insert Subiekt GT

Nowa, odświeżona funkcjonalność do mapowania produktów między BaseLinker’em, a Subiektem GT. Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz: W polu “Priorytet”...

Przesunięcie magazynowe w Insert Subiekt GT

Funkcja przesunięcia magazynowego już dostępna! Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz:   Jest ona przydatna w przypadku, kiedy chcieliby Państwo wystawić dokument n...

Nowe opcje w uwagach na dokumencie w Subiekt GT

Do uwag na dokumencie możemy wprowadzać wartości pól “pole dodatkowe 1 i 2”. Możemy również zmienić znak rozdzielający te uwagi na dokumencie. UWAGA: pusta spacja zostanie pomin...

Tworzenie SPTK na dokumentach w Subiekt GT

Nowa funkcjonalność w scenariuszu umożliwia ustawienie rodzaj transakcji VAT na SPTK – sprzedaż poza terytorium kraju. Przy tak skonfigurowanym scenariuszu, wszystkie dokumenty stworzone z ...

Nowy sposób mapowania kontrahentów

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html Dostępny jest nowy sposób mapowania kontrahentów przy przesyłaniu zamówień z BaseLinker do I...

Nowe sposoby mapowania metod płatności na zamówieniach w Subiekt GT

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html Dzięki tym opcjom zmienią Państwo sposób, w jaki można ustawiać metody płatności w dokumen...

Konfiguracja pól własnych dokumentu w Subiekt GT

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html Nowy element w scenariuszu umożliwia wprowadzenie informacji dostępnych na zamówieniu w BaseLin...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com